intTypePromotion=1

Bộ 5 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
2
lượt xem
0
download

Bộ 5 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2 đạt kết quả cao, mời các bạn cùng tham khảo Bộ 5 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án dưới đây. Tham khảo đề thi giúp các em hệ thống và nắm chắc kiến thức đã học từ đầu học kì 2, rèn luyện khả năng tư duy, phân tích....Tài liệu đi kèm có đáp án giúp các em thuận tiện hơn trong việc so sánh kết quả và đánh giá được năng lực của mình trước kì thi, từ đó lập kế hoạch ôn tập phù hợp cho môn học này. Quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề là tài liệu tham khảo cho công tác soạn giáo án và ra đề cương ôn tập cho học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo bộ đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ 5 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2019-2020

1. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Câu 1: (3.0 điểm)

      1.1. (1.5 điểm) Hãy nêu các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu MS PowerPoint.

      1.2. (1.5 điểm) Hãy nêu các bước để thay đổi thứ tự xuất hiện của các hình ảnh mà không cần thay đổi vị trí của chúng.

Câu 2: (5.0 điểm)

      2.1. (2.5 điểm) Hãy nêu lợi ích của việc tạo hiệu ứng cho bài trình chiếu và các bước để tạo các hiệu ứng động cho các đối tượng trên trang chiếu.

      2.2. (1.0 điểm) Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo bài trình chiếu.

      2.3. (1.5 điểm) Hãy nêu khái niệm và một số thành phần của đa phương tiện.

Câu 3: (2.0 điểm):

      3.1. (0.5 điểm) Audacity là phầm mềm dùng để làm gì?

      3.2. (1.5 điểm) Giả sử em tự thu âm bài hát “Nguyễn Tri Phương – Chung một mái trường". Sau khi thu âm xong thì phần đầu và phần cuối của tệp âm thanh chứa các đoạn âm thanh thừa. Hãy nêu cách xóa bỏ các phần thừa này để có bài thu âm hoàn thiện.


2. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 - Trường THCS&THPT Đức Trí

- Tạo bài trình chiếu về Vịnh Hạ Long theo yêu cầu sau:

Slide 1: Trang tiêu đề: Hạ Long kỳ quan thiên nhiên thế giới (Chọn một hình ảnh về Hạ Long làm hình nền).

Slide 2: Vị trí địa lý:

+ Là một vịnh nhỏ thuộc phần bờ Tây vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam

+ Diện tích 334km2 gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ trong đó 989 đảo có tên

+ Được bầu chọn là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới năm 2011 Slide 3: Hình ảnh Vịnh Hạ Long ( Chèn 4 hình tiêu biểu )

Slie 4: Hạ Long qua phim (Chèn phim theo đường dẫn sau: D:THITH LOP 9movie

Slie 5: Kính chào và hẹn gặp lại Hạ Long.

 • Lưu bài thi với tên Học sinh và tên lớp theo đường dẫn sau: D: THI TH LOP 9TEN HOC SINH- TEN LOP (Ví dụ D:THI TH LOP 9HONGCHINH-LOP9

3. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 - Trường THCS Hương Lâm

I/ Phần trắc nghiêm (3.0 điểm):

Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất (a,b, c hoặc d) rồi ghi vào giấy bài làm. Câu 1: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

a. Insert → New Slide;              b. Nháy vào nút New Slide…      c. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide;          d. Cả 3 đều được.

Câu 2: Cách mở mẫu bố trí (slide layout)

a. Insert → Slide layout…;           b. Format → New Slide…;       c. Format → Slide layout…;                             d. Tools → Slide layout….

Câu 3: Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)?

a. Insert → Slide Design…;        b. Format → Slide Design…;    c. View→ Slide Design…;                                  d. Tools → Slide Design… .

Câu 4: Các bước tạo bài trình chiếu ?

 1. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu;

 2. Nhập và định dạng nội dung văn bản,Thêm các hình ảnh minh họa;

 3. Tạo hiệu ứng chuyển động,Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu;

 4. Cả a), b) và c).

Câu 5: Cách tạo màu nền cho 1 trang chiếu?

A. Chọn trang chiếu→Chọn Format / Background→Nháy nút và chọn màu → Nháy nút Apply to All trên hộp thoại;

B. Chọn trang chiếu→Chọn Format / Background→Nháy nút và chọn màu → Nháy nút Apply trên hộp thoại;

C. Chọn trang chiếu→ Chọn Format / Background→ Nháy nút Apply trên hội thoại;

D. Chọn trang chiếu→Chọn Format / Background→ Nháy nút Apply to All trên hộp thoại.

Câu 6: Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

a. Insert → Text box;               b. Format →Font;                  c. Insert → Picture→ from file…;      d. Edit → Select All.

Câu 7: Để dụng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

a. Apply;                                  b. Apply to All;                        c. Apply to Selected;                         d. Apply to all Slide.

Câu 8: Để đối tượng chọn hiệu ứng biến mất em chọn nhóm hiệu ứng

 1. Exit ;                     b.Entrance;                                     c. Motion Path ;                               d. Emphasis.

Câu 9: Phần mềm nào sau đây có chức năng tạo ảnh động?

a. Kompozer;                           b. Microsoft PowerPoint;       c. M icrosoft Paint;                            d. Benenton Movie GIF.

Câu 10: Tại phần mềm Beneton Movie GIF, muốn chèn ảnh vào trước khung hình đã chọn  ta nháy nút:

a. Insert Frame(s);                   b. Add Picture;                      c. Add Frame(s);                               d. Insert Picture.

II. Phần tự luận:(7.0đ)

Câu 1 (1.5đ): Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?

Câu 2 (2.0đ): Nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu?

Câu 3 (1.5đ):

a/ Đa phương tiện là gì?

b/ Nêu ba ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống?


4. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 - Trường THCS Sơn Cao

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng:

Câu 1. Để chọn ảnh làm nền trong trang chiếu từ Powerpoint 2010 ta chọn lệnh

A. Insert → Background styles → Format Background → Picture or texture fill…

B. Home → Background styles → Format Background → Picture or texture fill…

C. Design → Background styles → Format Background → Picture or texture fill…

D. View → Background styles → Format Background → Picture or texture fill...

Câu 2. Phần mềm nào sau đây dùng để tạo ảnh động?

A. Kompozer;                                                           B. Microsoft PowerPoint;

C. Microsoft Paint;                                                   D. Benenton Movie GIF.

Câu 3. Trang đầu tiên của một bài trình chiếu được gọi là

A. trang chủ;                                                             B. tiêu đề trang;

C. trang nội dung;                                                     D. trang tiêu đề.

Câu 4. Để trình diễn các Slide trong PowerPoint, khi thực hiện nháy nút lệnh (slide show) thì quá trình trình chiếu được thực hiện bắt đầu

A. từ trang đầu tiên của bài                                     B. từ trang giữa của bài

C. từ trang đang chọn                                              D. từ trang cuối cùng của bài

Câu 5. Khung văn bản trong powerpoint dùng để làm gì?

A. Chứa hình ảnh;                                                      B. Chứa âm thanh;

C. Chứa Video;                                                          D. Chứa nội dung văn bản.

Câu 6. Để sử dụng mẫu bài trình chiếu có sẵn ta sử dụng nút lệnh nào trên thanh công cụ?

A. Design;                                                                  B. New Slide;

C. Layout;                                                                  D. Save.

Câu 7. Mỗi trang chiếu có thể tạo được tối đa mấy hiệu ứng chuyển trang?

A. 2.                                                                            B. 3.

C. 4.                                                                            D. 1.

Câu 8. Khi đưa con trỏ chuột đến vị trí các chấm tròn quanh hình ảnh, nhấn giữ chuột và kéo thả ta có thể

A. thay đổi vị trí hình ảnh;                                      B. thay đổi kích thước hình ảnh;

C. thay đổi thứ tự xuất hiện của hình ảnh;            D. không thay đổi gì cả.

Câu 9. Tìm cụm từ thích hợp điển vào chỗ chấm để có được kết luận đúng:

Bài trình chiếu là …(a)… các trang chiếu được …(b)…. Nội dung trên các trang chiếu có thể là …(c)….

Các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu được dùng …(d)… dạng văn bản.

 II. TỰ LUẬN: ( 4 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu?

Câu 2. (2 điểm) Trình bày các bước để tạo một ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF? Cho biết sự khác nhau của 2 nút lệnh Add frame(s) from a file và Insert frame(s) from a file của Phần mềm Beneton Movie GIF?


5. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 - Trường THCS Quang Vinh

Tạo một bài trình chiếu có các trang chiếu với nội dung như sau:

 1. Gõ đầy đủ, đúng nội dung (4,0 điểm)

 2. Tạo màu nền, định dạng kí tự để có một bài trình chiếu nhìn tổng thể: đẹp, khoa học, sinh động…(2,0 điểm)

 3. Thêm hình ảnh có trong máy tính để minh họa (Vào Auto Shapes). (1,5 điểm)

 4. Tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng, tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu. (2,0 điểm)

 5. Lưu tên File “THI_HOC_KI_II” vào ổ đĩa D (0,5 điểm)

 

Trên đây là phần trích dẫn nội dung Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2019-2020 để tham khảo đầy đủ, mời các bạn đăng nhập và tải về tài liệu về máy.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2019-2020.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2