intTypePromotion=1

Bộ 5 đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
10
lượt xem
6
download

Bộ 5 đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ 5 đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án là tài liệu ôn thi cuối học kì 2 hữu ích, thông qua việc luyện tập với đề thi sẽ giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài thi. Mỗi đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ 5 đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020

1. Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Phòng GD&ĐT Quận 2

I. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

Câu 1: Một hidrocacbon ở thể khí thường dùng làm nhiên liệu hàn cắt kim loại, đó là:

A. benzen

B. axetilen

C. metan

D. etilen

Câu 2: Độ rượu cho biết:

A. số ml rượu etylic có trong 100 ml nước.         

B. số gam rượu etylic có trong 100 gam nước.                                    

C. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước.                           

D. số gam rượu etylic có trong 100 g hỗn hợp rượu và nước.

Câu 3: Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hợp chất hữu cơ?

A. C2H6O, CH4, CO2, C2H4O2                               

B. C2H4O2, C6H6, C2H2, C2H6O                                

C. C6H6, CaCO3, C2H4, CH4                        

D. C2H2, C2H4O2, CH4, CO

Câu 4: Dãy chất nào sau đây gồm các chất có thể làm mất màu dung dịch brôm?

A. C2H4, C2H2                           B. C6H6, C2H2                                C. C6H6, C2H4                     D. C2H4, CH4

II. TỰ LUẬN (8đ)

Câu 1: (2đ)  Hoàn thành các phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a. CH4   +   Cl2  ->

b. C6H6   +   Br2   ->

c. CaC2   +   H2O   ->

d. C6H12O6   +   Ag2O  ->

Câu 2: (1,5đ)

a. Viết công thức cấu tạo của các chất sau: benzen, rượu etylic.

b. Có ba bình đựng khí riêng biệt: CO2, CH4, C2H2. Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học.

Câu 3: (2đ)

a. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu đá vôi vào ống nghiệm chứa dung dịch axit axetic.

b. Từ etilen và các hóa chất cần thiết, viết phương trình điều chế axit axetic.

Câu 4: (2,5đ)  Cho 2,3 gam kim loại natri tác dụng vừa đủ với rượu etylic.

a. Tính thể tích khí sinh ra (đktc)?

b. Tính thể tích rượu etylic cần dùng biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml?

c. Nếu lấy toàn bộ lượng rượu etylic trên cho tác dụng với dung dịch axit axetic 0,2M (vừa đủ). Tính thể tích dung dịch axit axetic cần dùng và khối lượng este etyl axetat tạo thành?

(Cho: Na = 23, C = 12, O = 16, H = 1)


2. Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Trường THCS Khương Đình

A/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1. Tính chất vật lí của phi kim là:

a. Dẫn điện tốt                                  b. Dẫn nhiệt tốt

c. Dẫn nhiệt, dẫn điện kém                 d. Chỉ tồn tại ở trạng thái khí

2. Để loại khí clo có lẫn trong không khí, có thể dùng các chất sau:

 a. Nước       b. Dung dịch H2SO4        c. Dung dịch NaOH        d. Dung dịch NaCl

3. Những chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ:

a. BaCO3, C2H6, C2H6O                      b. C2H4O2, C2H5Br, MgCO3

c. C2H4O2, C2H5Br, H2CO3                 d. CH3NO2, C6H6, CH4

4. Chọn câu đúng trong các câu sau:

a. Các hợp chất có trong tự nhiên là các hợp chất hữu cơ.

b. Tất cả các hợp chất có trong cơ thể sống đều là hợp chất hữu cơ.

c. Chỉ có hợp chất có trong cơ thể sống mới là hợp chất hữu cơ.

d. Chất hữu cơ có trong mọi bộ phận của cơ thể sống.

5. Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam ancol etylic thu được 55 gam etyl axetat.

Hiệu suất của phản ứng trên là:

a. 62,5%               b. 48,4%               c. 91,6%               d. 55%

6. Axit axetic không thể tác dụng với chất nào sau đây:

a. Al                      b. Ca(OH)2            c. K2SO4               d. Na2CO3

B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1 (3điểm):

Hãy viết các phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện của các phản ứng sau:

a) Cacbua canxi              Axetilen               Etilen                 Đibrometan

b) Tinh bột             Glucozơ                Ancol etylic                Etyl axetat

Câu 2 (1,5điểm):

Có 3 lọ không nhãn đựng 3 dung dịch không màu: hồ tinh bột, glucozơ, ancol etylic.

Hãy nêu cách nhận biết các chất trên bằng phương pháp hóa học.

 Câu 3: (2,5điểm):

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp chất hữu cơ A thu được 10,56 gam CO2 và 4.32 gam H2O.

  1. Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ A biết 1 lít hơi A ở đktc nặng 2,679 gam
  2. Biết A là axit hữu cơ. Xác định công thức cấu tạo đúng của A               

 ( Biết:      C = 12;          H = 1;            O = 16;        Na = 23  )


3. Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Thị Lựu

Câu 1: (3 điểm)

     Nêu tính chất hoá học của etilen. Viết phương trình phản ứng minh hoạ  (nếu có).

Câu 2: (4 điểm)

  1. Hoàn thành phương trình hoá học:
  1. C2H5OH       +         Na              ->
  2. CH3COOH   +        Zn                 ->
  3. CH3COOH   +        Na2CO3       ->
  4. CH­4               +        Cl­2          ->
  5. Bằng phương pháp hóa học, hãy nêu cách nhận biết các chất khí sau: metan (CH4), etilen (C2H4), cacbonic (CO2). Viết phương trình hoá học (nếu có).

Câu 3: (2 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,224 lít CO2 (đktc) và 0,18 gam H2O. Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ A, biết tỉ khối hơi của A so với khí hiđro là 30.

Câu 4: (1 điểm)

Trước khi tiêm, thầy thuốc thường dùng bông tẩm cồn xoa lên da bệnh nhân để sát trùng chỗ tiêm. Em hãy giải thích tại sao thầy thuốc làm như vậy ?

                                 (Biết: C = 12, H = 1, O = 16)


4. Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Câu 1 : (3 điểm) Viết các phương trình hóa học xảy ra trong sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là 1 phản ứng, ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có):

Câu 2 : (2,5 điểm)

Chất Z là một hiđrocacbon được điều chế trong phòng thí nghiệm như sau:

                

a. Xác định các chất X, Y và Z và viết phương trình hóa học điều chế Z trong thí nghiệm.

b. Dẫn từ từ đến dư chất Z vừa mới điều chế vào dung dịch brom như hình trên). Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra nếu có.

c. Trong công nghiệp chất Z được tổng hợp từ thành phần chính của khí thiên nhiên hoặc khí đồng hành. Em hãy viết phương trình hóa học tổng hợp Z theo phương pháp này. (Các chất vô cơ, các xúc tác và điều kiện cần thiết đều có đủ).

Câu 3 : (1,5 điểm)

Nêu đặc điểm cấu tạo phân tử và viết công thức cấu tạo của benzen.

Viết các phương trình hóa học chứng minh benzen vừa có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng (ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có).

Câu 4 : (3 điểm)

Cho 27,4 gam hỗn hợp A gồm canxi cacbonat và canxi hiđroxit tác dụng hoàn toàn với 200 gam dung dịch axit axetic 18% (dùng vừa đủ), thu được V lít khí B (đktc) và dung dịch C.

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính giá trị của V. Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch C.

(Cho C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40)

 

Trên đây là phần trích dẫn nội dung Đề thi học kì 2 môn Hoa học lớp 9 năm 2019-2020 để tham khảo đầy đủ, mời các bạn đăng nhập và tải về tài liệu về máy.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2019-2020.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2