Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 112

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
53
lượt xem
8
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 112

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 112 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 112

  1. Bài : 24306 Khi cho bột tác dụng với lượng dư dung dịch đặc, nóng thu được dung dịch chứa Chọn một đáp án dưới đây A. và B. C. và D. và Đáp án là : (D) Bài : 24305 Cô cạn dung dịch X chứa các ion và , thu được chất rắn Y. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z gồm: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (D) Bài : 24304 Thể tích khí clo (ở đktc) cần dung để phản ứng hoàn toàn với 5,4 gam là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 6,72 lít. B. 8,96 lít. C. 3,36 lít. D. 2,24 lít. Đáp án là : (A) Bài : 24303 Để phân biệt 3 dung dịch loãng có thể dùng Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Dung dịch C. Dung dịch D. Dung dịch
  2. Đáp án là : (C) Bài : 24302 Số hợp chất hữu cơ đơn chức, có công thức phân tử và tác dụng được với dung dịch NaOH là Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Đáp án là : (B) Bài : 24301 Khi cho andehit no, đơn chức, mạch hở phản ứng với (xúc tác , đun nóng) thu được Chọn một đáp án dưới đây A. Rượu no, đơn chức, mạch hở, bậc 3. B. Axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. C. Rượu no, đơn chức, mạch hở, bậc 2. D. Rượu no, đơn chức, mạch hở, bậc 1. Đáp án là : (D) Bài : 24300 Cặp chất nào sau đây có thể phản ứng được với nhau? Chọn một đáp án dưới đây A. và . B. và dung dịch C. và dung dịch D. Dung dịch và dung dịch Đáp án là : (B) Bài : 24299 Khi cho 12 gam hỗn hợp và tác dụng với dung dịch (dư), thể tích khí sinh ra là 2,24 lít (ở đktc). Phần kim loại không tan có khối lượng là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 2,8 gam.
  3. B. 3,2 gam. C. 5,6 gam. D. 6,4 gam. Đáp án là : (D) Bài : 24298 Cho các chất glixerin, natri axetat, dung dịch glucozơ, rượu etylic. Số chất có thể phản ứng được với ở điều kiện thường là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Đáp án là : (A) Bài : 24297 Hai chất đều có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (A) Bài : 24296 Glucozơ không phản ứng được với Chọn một đáp án dưới đây A. ở điều kiện thường. B. ở điều kiện thường. C. trong dung dịch , đun nóng. D. (xúc tác , đun nóng). Đáp án là : (A) Bài : 24295 Thể tích khí thu được (ở đktc) khi cho 0,46 gam phản ứng hết với rượu etylic là (Cho )
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. 0,224 lít. B. 0,560 lít. C. 0,112 lít. D. 0,672 lít. Đáp án là : (A) Bài : 24294 Khi cho 3,75 gam axit aminoaxetic ( ) tác dụng hết với dung dịch , khối lượng muối tạo thành là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 4,85 gam. B. 4,50 gam. C. 10,00 gam. D. 9,70 gam. Đáp án là : (A) Bài : 24293 Thể tích khí (ở đktc) cần dung để khử hoàn toàn 16 gam bột thành là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 6,72 lít. B. 3,36 lít. C. 7,84 lít. D. 2,24 lít. Đáp án là : (A) Bài : 24292 Kim loại phản ứng được với dung dịch sắt (II) clorua là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24291
  5. Trong công nghiệp, kim loại nhôm được điều chế bằng cách Chọn một đáp án dưới đây A. Điện phân nóng chảy. B. Điện phân dung dịch . C. Nhiệt phân nóng chảy. D. Nhiệt phân Đáp án là : (A) Bài : 24290 Để làm mất tính cứng của nước, có thể dùng: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24289 Polietilen được tổng hợp từ monome có công thức cấu tạo Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24288 Kim loại không tác dụng với ở nhiệt độ thường là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24287
  6. Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) thu được số mol nước lớn hơn số mol . X thuộc loại Chọn một đáp án dưới đây A. Este no, đơn chức, mạch hở. B. Anđehit no, đơn chức, mạch hở. C. Axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. D. Rượu no, đơn chức, mạch hở. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản