Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 114

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
67
lượt xem
7
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 114

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 114 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 114

  1. Bài : 24266 Chất hòa tan là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24265 Cho 0,94 gam phenol tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch 1M. Giá trị của V là ( Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 40ml B. 20ml C. 30ml D. 10ml Đáp án là : (D) Bài : 24264 Khối lượng cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol trong dung dịch loãng làm môi trường là ( cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 24,9 gam B. 29,4 gam C. 59,2 gam D. 29,6 gam Đáp án là : (B) Bài : 24263 Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thuđược là ( cho ) Chọn một đáp án dưới đây
  2. A. 300 gam B. 360 gam C. 250 gam D. 270 gam Đáp án là : (D) Bài : 24262 Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24261 Là kim loại quý hiếm, tuy nhiên vàng bị hoà tan trong dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. B. đặc nóng C. D. đặc, nóng Đáp án là : (C) Bài : 24260 Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất Chọn một đáp án dưới đây A. bị khử. B. nhận proton. C. bị oxi hóa. D. cho proton. Đáp án là : (A) Bài : 24259 Oxít lưỡng tính là Chọn một đáp án dưới đây A.
  3. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24258 Oxit dễ bị khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24257 Saccarozơ và glucozơ đều có Chọn một đáp án dưới đây A. phản ứng với dung dịch . B. phản ứng thủy phân trong môi trường axit. C. phản ứng với ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam. D. phản ứng với trong dung dịch , đun nóng. Đáp án là : (C) Bài : 24256 Cho 4,5 gam etylamin ( ) tác dụng vừa đủ với axit . Khối lượng muối thu được là ( ) Chọn một đáp án dưới đây A. 8,10 gam. B. 8,15 gam. C. 0,85 gam. D. 7,65 gam. Đáp án là : (B) Bài : 24255 Nhỏ từ từ dung dịch loãng vào dung dịch thì màu của dung dịch chuyển từ Chọn một đáp án dưới đây
  4. A. màu vàng sang màu da cam B. không màu sang màu da cam C. màu da cam sang màu vàng D. không màu sang màu vàng Đáp án là : (A) Bài : 24254 Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là: Chọn một đáp án dưới đây A. Tính oxi hóa B. Tính bazơ C. Tính oxi hóa và tính khử D. Tính khử Đáp án là : (D) Bài : 24253 số đồng phân đipeptit tạo thành từ glyxin và alanin là Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 Đáp án là : (D) Bài : 24252 Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24251 Trung hòa 6,0 gam một axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch . Công thức cấu tạo của axit là ( ) Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24250 Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là: Chọn một đáp án dưới đây A. quặng manhetit. B. quặng pirit. C. quặng đôlômit. D. quặng boxit. Đáp án là : (D) Bài : 24249 Một chất khi thủy phân trong môi trường axit đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. protit. B. saccarozơ. C. tinh bột. D. xenlulozơ. Đáp án là : (A) Bài : 24248 công thức chung của các oxít kim loại nhóm IIA là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24247 Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại Chọn một đáp án dưới đây
  6. A. B. C. D. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản