Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 23

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
54
lượt xem
16
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 23 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 23

  1. Bài : 14865 Xét các yếu tố sau đây: 1. Số proton trong nhân 2. Số electron ngoài nhân 3. Số khối A của nguyên tử hay ion. Muốn xác định số nơtron trong nhân nguyên tử, ta cần phải biết các yếu tố nào trong những yếu tố sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 1 và 2 D. 1 và 3 Đáp án là : (D) Bài : 14864 Khi lên men 1 lít ancol etylic thì khối lượng giấm ăn thu được là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Biết hiệu suất quá trình lên men là 80%, Chọn một đáp án dưới đây A. 75,8g B. 78,6g C. 76,8g D. 77,8g Đáp án là : (C) Bài : 14863 Chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch sau: và Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch HCl B. Dung dịch
  2. C. Dung dịch D. Không xác định được Đáp án là : (A) Bài : 14862 Để hoà tan hoàn toàn 8g oxit kim loại M cần dùng 200ml dung dịch HCl 1,5M. Công thức hoá học của oxit kim loại là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14861 Một thể tích hơi ancol mạch thẳng M cháy hoàn toàn cho chưa đến bốn thể tích Mặ t khác, một thể tích hơi M phản ứng cộng được tối đa một thể tích (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Ancol M là ancol nào trong các chất sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. B, C đều đúng Đáp án là : (C) Bài : 14860 Cho kim loại X tác dụng với dung dịch HCl để lấy khí Nếu dùng khí này để khử oxit kim loại Y. X và Y có thể lần lượt là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Sắt và magie B. Sắt và canxi C. Đồng và sắt D. Tất cả đều sai Đáp án là : (D)
  3. Bài : 14859 Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Sứ là vật liệu cứng, xốp, không màu, gõ kêu. B. Sành là vật liệu cứng, gõ không kêu, có màu nâu hoặc xám C. Xi măng là vật liệu không kết dính D. Thuỷ tinh, sành, sứ, xi măng đều chứa một số muối silicat trong thành phần cùa chúng. Đáp án là : (D) Bài : 14858 Hoà tan 8,46g hỗn hợp Al và Cu trong dung dịch HCl dư 10% (so với lí thuyết), thu được 3,36 lít khí X (đo ở đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al và của đồng trong hỗn hợp là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 31% và 69% B. 31,91% và 68,09% C. 35% và 65% D. 39,1% và 60,9% Đáp án là : (B) Bài : 14857 3,78g bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối tạo thành dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06g so với dung dịch Công thức phân tử muối là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14856
  4. Có 5 bình mất nhãn chứa các chất lỏng: axit axetic, axit acrylic, etyl axetat, vinyl propionat, anlyl fomiat, ta có thể dùng cách nào trong các cách sau đây để nhận biết các chất lỏng trên (tiến hành theo đúng trình tự): Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quì tím, dùng dung dịch brom, dùng dung dịch NaOH, đun nhẹ, dùng dung dịch brom, dùng dung dịch trong B. Dùng quì tím, đun nhẹ, dùng dung dịch NaOH, dùng dung dịch brom C. Dùng quì tím, dùng dung dịch NaOH, đun nhẹ, dùng dung dịch brom, dùng dung dịch trong D. Tất cả đều sai Đáp án là : (A) Bài : 14855 Ancol N tác dụng với K dư cho một thể tích hiđro bằng thể tích hơi ancol N đã dùng. Mặt khác đốt cháy hết một thể tích hơi ancol N thu được thể tích nhỏ hơn ba lần thể tích ancol (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Ancol N là ancol nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không xác định Đáp án là : (B) Bài : 14854 Đốt cháy hoàn toàn 60ml ancol etylic chưa rõ độ ancol. Cho toàn bộ sản phẩm sinh ra vào nước vôi trong có dư thu được 167g kết tủa, biết Vậy độ ancol có giá trị nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14853
  5. Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ (trong các số cho dưới đây)? Cho biết hiệu suất thu hồi saccarozơ đạt 80% Chọn một đáp án dưới đây A. 104kg B. 105kg C. 110kg D. 124kg Đáp án là : (A) Bài : 14852 Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) ta thu được dung dịch M. Cho trong vào dung dịch M và đun nhẹ thu được khối lượng bạc là: Chọn một đáp án dưới đây A. 6,75g B. 6,5g C. 6,25g D. 8kg Đáp án là : (A) Bài : 14851 Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt dung dịch các chất: glixerol, glucozơ, anilin, anbumin. Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dd trong dùng dd dùng dd NaOH B. Dùng dd dùng dd dùng dd iot. C. Dùng lắc và đun nhẹ, nước brom D. Dùng dd dùng dd NaOH, dùng dd Đáp án là : (C) Bài : 14850 Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây có thể nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau: glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, etanol.
  6. Chọn một đáp án dưới đây A. đặc B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 14849 Cho dung dịch ( của là ). Nồng độ ion (mol/l) của dung dịch này là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác Đáp án là : (A) Bài : 14848 Cho các ion sau: Trong các ion trên, liên kết cho - nhận có trong các ion sau: Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (2), (3), (5) B. (1), (2), (4), (5) C. (1), (2), (4), (5) D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 14847 Nguyên tố X có số thứ tự là 26, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây
  7. A. Chu kì 3, nhóm VIIA B. Chu kì 4, nhóm VIIIB C. Chu kì 4, nhóm VIIB D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 14845 Hai nguyên tố M, X thuộc cùng một chu kì, đều thuộc nhóm A. Tổng số proton của M và X bằng 28. M, X tạo được hợp chất với hiđro trong đó số nguyên tử hiđro bằng nhau và nguyên tử khối của M nhỏ hơn của X. Công thức phân tử của MX là: Chọn một đáp án dưới đây A. KF B. NaCl C. CaO D. MgS Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản