Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 55

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
28
lượt xem
10
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 55

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 55 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 55

  1. Bài : 8108 Axit X mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm Giá trị của n và công thức cấu tạo của X là Chọn một đáp án dưới đây A. n = 1, B. n = 2, C. n = 2, D. n = 2, Đáp án là : (B) Bài : 8107 So với các axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi Chọn một đáp án dưới đây A. cao hơn B. thấp hơn C. ngang bằng D. không so sánh được Đáp án là : (B) Bài : 8106 Brom phản ứng với axit butiric (X) sinh ra (Y) hoặc (Z) hoặc (T) tuỳ theo điều kiện phản ứng. Chiều tăng dần tính axit (từ trái qua phải) của các axit trên là Chọn một đáp án dưới đây A. Y, Z, T, X B. X, T, Y, Z C. X, Y, Z, T D. T, Z, Y, X Đáp án là : (B) Bài : 8105 Cho các axit sau: . Chiều giảm dần tính axit (tính từ trái qua phải) của các axit đã cho là Chọn một đáp án dưới đây A. (4), (1), (2), (3) B. (3), (4), (1), (2) C. (4), (3), (1), (2)
  2. D. (3), (2), (1), (4) Đáp án là : (D) Bài : 8104 Cho các chất sau: Chi ều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất trên là Chọn một đáp án dưới đây A. (4), (1), (3), (2) B. (3), (4), (1), (2) C. (1), (3), (4), (2) D. (4), (1), (3), (2) Đáp án là : (B) Bài : 8103 Cho 4 axit: Chi ều tăng dần tính axit của các axit đã cho là Chọn một đáp án dưới đây A. Y, Z, T, X B. X, Z, T, Y C. X, T, Z, Y D. T, Z, Y, X Đáp án là : (C) Bài : 8102 Cho các chất sau: . Chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong các nhóm chức của 4 chất là Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (4), (3), (2) B. (1), (4), (2), (3) C. (4), (1), (3), (2) D. (4), (1), (2), (3) Đáp án là : (B) Bài : 8101 Cho 3 axit: Axit pentanoic: (1)
  3. Axit hexanoic: (2) Axit heptanoic: (3) Chiều giảm dần độ tan trong nước (từ trái qua phải) của 3 axit đã cho là Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (3), (2) B. (1), (2), (3) C. (3), (2), (1) D. cả 3 axit trên đều không tan trong nước Đáp án là : (B) Bài : 8100 Cho các chất sau: Chiều giảm dần (từ trái qua phải) khả năng hoà tan trong nước của các chất trên là Chọn một đáp án dưới đây A. X, Y, T, Z B. X, T, Y, Z C. T, X, Y, Z D. X, T, Z, Y Đáp án là : (A) Bài : 8099 Số liên kết trong công thức cấu tạo của axit cacboxylic không no, đơn chức, có 1 nối đôi là Chọn một đáp án dưới đây A. 1 liên kết B. 2 liên kết C. 3 liên kết D. không có liên kết Đáp án là : (B) Bài : 8098 Axit đicacboxylic mạch phân nhánh có thành phần nguyên tố: %C=45,46%, %H=6,06%, %O=48,49%. Công thức cấu tạo của axit trên là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
  4. Bài : 8097 Cho các chất sau: Tên gọi thông thường của các hợp chất trên lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. axit fomic, axit isobutiric, axit acrylic, axit benzoic B. axit fomic, axit 2-mtylpropanoic, axit acrylic, axit phenic C. axit fomic, axit propionic, axit propenoic, axit benzoic D. axit fomic, axit 2-metylpropioic, axit acrylic, axit benzoic Đáp án là : (A) Bài : 8096 có bao nhiêu đồng phân axit? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 đồng phân B. 2 đồng phân C. 3 đồng phân D. 4 đồng phân Đáp án là : (B) Bài : 8095 Công thức chung của axit cacboxylic no, đa chức, mạch hở là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8094 Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
  5. Bài : 8093 Cho sơ đồ phản ứng: X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ, công thức của T là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8092 Để điều chế anđehit từ ancol bằng 1 phản ứng, người ta dùng Chọn một đáp án dưới đây A. ancol bậc 1 B. ancol bậc 2 C. ancol bậc 3 D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2 Đáp án là : (A) Bài : 8091 Chỉ dùng 1 hoá chất nào dưới đây để phân biệt hai bình mất nhãn chứa khí và ? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. dung dịch C. dung dịch brom D. Đáp án là : (A) Bài : 8090 Để điều chế axit trực tiếp từ anđehit ta có thể dùng chất oxi hoá nào sau đây?
  6. Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. C. D. dung dịch hoặc Đáp án là : (C) Bài : 8089 Cho các chất sau: Những chất nào tác dụng hoàn toàn với dư cho cùng 1 sản phẩm? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản