Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 61

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
45
lượt xem
10
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 61

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 61 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 61

  1. Bài : 7941 Tỉ lệ thể tích (hơi) khi đốt cháy hoàn toàn đồng đẳng X của axit aminoaxetic là .Trong phản ứng cháy sinh ra nitơ.X có công thức cấu tạo thu gọn là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 7918 Thủy phân este E có công thức phân tử với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. X là chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Axit axetic. B. Rượu etylic. C. Etyl axetat. D. Axit fomic. Bài : 7900 Hỗn hợp X gồm 2 ankan liên tiếp có tỉ khối so với hiđro bằng 24,8. Công thức phân tử của 2 ankan là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (C) Bài : 7899
  2. Đốt cháy 1 thể tích hiđrocacbon A ở thể khí cần 5 thể tích oxi. Vậy công thức phân tử của A là Chọn một đáp án dưới đây A. hoặc B. hoặc C. hoặc D. B và C đúng Đáp án là : (C) Bài : 7898 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin được 0,2 mol nước. Nếu hiđro hoá hoàn toàn 0,1 mol ankin này rồi đốt cháy thì số mol nước thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,3 mol B. 0,4 mol C. 0,5 mol D. 0,6 mol Đáp án là : (B) Bài : 7897 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken thu được 7,2 gam nước. Dẫn toàn bộ khí vừa thu được vào dung dịch dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? Chọn một đáp án dưới đây A. 40 gam B. 20 gam C. 100 gam D. 200 gam Bài : 7896 Chất hữu cơ X có công thức phân tử . Biết 1 mol X tác dụng với dư tạo ra 292 gam chất kết tủa. Khi cho X tác dụng với dư (Ni, ) thu được 3-metylpentan. Công thức cấu tạo của X là
  3. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7895 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó khối lượng bằng 66,165% tổng khối lượng. X có công thức phân tử nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7894 Propen tham gia phản ứng cộng với HCl cho sản phẩm chính là chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 1-clopropan B. 1-clopropen C. 2-clopropan D. 2-clopropen Đáp án là : (C) Bài : 7893 Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được các chất benzen, stiren, etylbenzen? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. dung dịch brom C. oxi không khí D. dung dịch HCl
  4. Đáp án là : (A) Bài : 7892 X là 1 hiđrocacbon đứng đầu 1 dãy đồng đẳng. X làm mất màu dung dịch brom và tạo kết tủa vàng nhạt với dung dịch dư. X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7891 Để nhận biết 3 khí đựng trong 3 lọ mất nhãn: , người ta dùng các hoá chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch brom B. dung dịch và dung dịch brom C. dung dịch D. dung dịch HCl và dung dịch brom Đáp án là : (B) Bài : 7890 Đố cháy hoàn toàn m (g) hiđrocacbon X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua ống (1) đựng dư, ống (2) đựng KOH dư thấy tỉ lệ khối lượng tăng ở ống (1) và ống (2) là 9 : 44. Vậy công thức của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7889
  5. Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon mạch hở X bằng 1 lượng vừa đủ oxi. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua bình đựng đặc thấy thể tích khí giảm trên 50%. Hiđrocacbon X thuộc dãy đồng đẳng nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. anken B. ankan C. ankađien D. xicloankan Đáp án là : (B) Bài : 7888 Cho 0,896 lít (đktc) hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng liên tiếp lội qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy bình đựng dung dịch brom tăng thêm 2,0 gam. Công thức phân tử của 2 anken là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Phương án khác Đáp án là : (B) Bài : 7887 Đốt cháy cùng số mol 3 hiđrocacbon K, L, M thu được lượng như nhau và tỉ lệ số mol đối với K, L, M tương ứng bằng 0,5 : 1 : 1,5. Công thức phân tử của K, L, M lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. B và C đúng Đáp án là : (B) Bài : 7886
  6. Hỗn hợp X gồm 2 ankin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Dẫn 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng thêm 11,4 gam. Công thức phân tử của 2 ankin đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7885 Đốt cháy hoàn toàn một ankin X thu được 10,8 gam nước. Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong thì khối lượng bình tăng thêm 50,4 gam. Công thức phân tử của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7884 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 ankin A, B, C thu được 3,36 lít (đktc) và 1,8 gam nước. Vậy số mol hỗn hợp ankin bị đốt cháy là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,15 mol B. 0,25 mol C. 0,08 mol D. 0,05 mol Đáp án là : (D) Bài : 7883 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28đvC, thu được 4,48 lít khí (đktc) và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là
  7. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản