Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 75

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
49
lượt xem
8
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 75

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 75 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 75

  1. Bài : 7354 Trộn 2 lít với 3 lít . Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) Chọn một đáp án dưới đây A. 2 lít B. 3 lít C. 4 lít D. 5 lít Đáp án là : (C) Bài : 7353 Cho 4 lít và 14 lít vào bình phản ứng, hỗn hợp thi được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. 50% B. 30% C. 20% D. 40% Đáp án là : (C) Bài : 7352 Để điều chế 4 lít từ với hiệu suất 50%, thì thể tích cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 4 lít B. 6 lít C. 8 lít D. 12 lít Đáp án là : (D) Bài : 7351 Thể tích khí (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam là Chọn một đáp án dưới đây A. 5,6 lít B. 11,2 lít C. 0,56 lít D. 1,12 lít
  2. Đáp án là : (A) Bài : 7350 Cho hỗn hợp gồm đi qua dung dịch đặc dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần % theo thể tích của là Chọn một đáp án dưới đây A. 25,00% B. 50,00% C. 75,00% D. 33,33% Đáp án là : (B) Bài : 7349 Chỉ dùng dung dịch nào dưới đây để phân biệt các dung dịch mất nhãn không màu: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7348 Chỉ dùng dung dịch chất nào dưới đây để phân biệt 3 dung dịch không màu: đựng trong các lọ mất nhãn? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7347 Công thức phân tử của phân ure là Chọn một đáp án dưới đây A.
  3. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7346 Công thức hoá học của supephotphat kép là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. và Bài : 7345 Thành phần hoá học chính của supephotphat đơn là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. và Đáp án là : (D) Bài : 7344 Hầu hết phân đạm amoni: thích hợp cho các loại đất ít chua là do Chọn một đáp án dưới đây A. muối amoni bị thuỷ phân tạo môi trường bazơ B. muối amoni bị thuỷ phân tạo môi trường axit C. muối amoni bị thuỷ phân tạo môi trường trung tính D. muối amoni không bị thuỷ phân Đáp án là : (B) Bài : 7343 Câu trả lời nào dưới đây không đúng?
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. Phân đạm cung cấp nguyên tố N cho cây B. Phân lân cung cấp nguyên tố P cho cây C. Phân kali cung cấp nguyên tố K cho cây D. Phân phức hợp cung cấp nguyên tố O cho cây Đáp án là : (D) Bài : 7342 Phân bón nào dưới đây có hàm lượng cao nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7341 Axit và cùng có phản ứng với nhóm các chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7340 Để nhận biết ion trong dung dịch muối, người ta thường dùng thuốc thử là bởi vì: Chọn một đáp án dưới đây A. phản ứng tạo khí có màu mâu B. phản ứng tạo ra dung dịch có màu vàng C. phản ứng tạo ra kết tủa có màu vàng D. phản ứng tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí Đáp án là : (C) Bài : 7339
  5. Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit ? Chọn một đáp án dưới đây A. Axit là axit 3 lần axit B. Axit có độ mạnh trung bình C. Axit có tính oxi hoá rất mạnh D. Axit là axit khá bền với nhiệt Đáp án là : (C) Bài : 7338 Từ 6,2kg P có thể điều chế được bao nhiêu lít dung dịch 2M (giả thiết hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%)? Chọn một đáp án dưới đây A. 80 lít B. 100 lít C. 40 lít D. 64 lít Đáp án là : (A) Bài : 7337 Ở điều kiện bình thường, khả năng hoạt động hoá học của P so với N là Chọn một đáp án dưới đây A. yếu hơn B. mạnh hơn C. bằng nhau D. không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 7336 Khi làm thí nghiệm với photpho trắng, cần có chú ý nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Cầm P trắng bằng tay có đeo găng cao su B. Dùng cặp gắp nhanh mẩu P trắng ra khỏi lọ và ngâm ngay vào chậu đựng đầy nước khi chưa dùng đến C. Tránh cho P trắng tiếp xúc với nước D. Có thể để P trắng ngoài không khí Đáp án là : (B) Bài : 7335
  6. dung dịch nào dưới đây không hoà tan được kim loại ? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. dung dịch C. dung dịch hỗn hợp và D. dung dịch axit Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản