Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 76

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
48
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 76

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 76 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 76

  1. Bài : 7334 Thuốc nổ đen còn gọi là thuốc nổ không khói là hỗn hợp của các chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. , và C. , và D. và Đáp án là : (B) Bài : 7333 Nồng độ ion trong nước uống tối đa cho phép là 9 ppm (part per million). Nếu thừa ion sẽ gây ra một loại bệnh thiếu máu hoặc tạo thành nitrosamin (một hợp chất gây ung thư trong đường tiêu hoá). Để nhận biết ion người ta dùng các hoá chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (B) Bài : 7332 Để nhận biết ion thường ta thường dùng và dung dịch loãng và đun nóng, vì Chọn một đáp án dưới đây A. phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm B. phản ứng tạo ra dung dịch có màu vàng nhạt C. phản ứng tạo ra kết tủa màu xanh D. phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không màu hoá nâu trong không khí Đáp án là : (D) Bài : 7331 Nhiệt phân hoàn toàn trong không khí thu được sản phẩm gồm Chọn một đáp án dưới đây
  2. A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7330 Nhiệt phân hoang toàn thu được các sản phẩm là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7329 Nhiệt phân hoàn toàn thu được các sản phẩm là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7328 Nhiệt phân hoàn toàn thu được các sản phẩm là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7327 Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế từ các hoá chất nào dưới đây?
  3. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7326 Để điều chế trong phòng thí nghiệm các hoá chất cần sử dụng là Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch và dung dịch đặc B. tinh thể và dung dịch đặc C. dung dịch và dung dịch đặc D. tinh thể và dung dịch đặc Đáp án là : (B) Bài : 7325 Phản ứng giữa và dung dịch loãng tạo ra hỗn hợp khí không màu, một phần hoá nâu trong không khí, hỗn hợp khí đó gồm: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7324 Hiện tượng quan sát được khi cho vào dung dịch đặc là Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch không đổi màu và có khí màu nâu đỏ thoát ra B. dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ, có khí màu xanh thoát ra C. dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí không màu thoát ra D. dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí màu nâu đỏ thoát ra Đáp án là : (D) Bài : 7323
  4. Trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành thí nghiệm của kim loại với đặc. Biện pháp xử lí tốt nhất để khí tạo thành khi thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường ít nhất là Chọn một đáp án dưới đây A. nút ống nghiệm bằng bông khô B. nút ống nghiệm bằng bông tẩm nước C. nút ống nghiệm bằng bông tẩm cồn D. nút ông nghiệm bằng bông tẩm dung dịch Đáp án là : (D) Bài : 7322 loãng thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7321 loãng không thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7320 Kim loại tác dụng với dung dịch không tạo ra được chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
  5. Bài : 7319 Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni? Chọn một đáp án dưới đây A. Muối amoni kém bền với nhiệt B. Tất cả các muối amoni tan trong nước C. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh D. dung dịch của các muối amoni luôn có môi trường bazơ Đáp án là : (D) Bài : 7318 Để tách nhanh ra khỏi hỗn hợp bột và mà không làm thay dổi khối lượng, có thể dùng hoá chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. C. dung dịch D. dung dịch Đáp án là : (A) Bài : 7317 Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác, nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh, đun nóng khi đó, từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy Chọn một đáp án dưới đây A. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định B. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ C. thoát ra chất khí không màu, có mùi xốc D. thoát ra chất khí không màu, không mùi Đáp án là : (C) Bài : 7316 Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa ) khi dẫn khí đi qua ống đựng bột nung nóng là Chọn một đáp án dưới đây A. từ màu đen chuyển sang màu trắng B. không thay đổi màu C. từ màu đen chuyển sang màu đỏ D. từ màu đen chuyển sang màu xanh
  6. Đáp án là : (C) Bài : 7315 Chất có thể dùng để làm khô khí là Chọn một đáp án dưới đây A. đặc B. khan C. D. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản