Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 82

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
44
lượt xem
8
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 82

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 82 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 82

  1. Bài : 7107 Hoà tan khí vào dung dịch đặc, nóng, dư dung dịch thu được chứa các chất thuộc dãy nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7106 Sục vào nước, thu được nước clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7105 Cơ sở để sản xuất khí hiđro clorua trong công nghiệp là phản ứng nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Và Đáp án là : (D) Bài : 7104 Hỗn hợp tạo thành hỗn hợp nổ với tỉ lệ số mol tương ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. 1 : 2 B. 2 : 1 C. 1 : 1
  2. D. 1 : 3 Đáp án là : (C) Bài : 7103 Trong các nhận xét sau vê flo, clo, brom, iot a) Trong các phản ứng hoá học, clo luôn là chất oxi hoá b) Tính phi kim của các halogen tăng dần từ c) Tính phi kim của flo lớn hơn tính phi kim của oxi d) Tính phi kim của clo kém tính phi kim của flo nhưng lớn hơn của oxi Các nhận xét luôn đúng là Chọn một đáp án dưới đây A. a, b, c B. b, c C. b, c, d D. a, b, d Đáp án là : (B) Bài : 7102 Cho các mệnh đề dưới đây: a) Các halogen có số oxi hoá từ -1 đến +7 b) Flo là chất chỉ có tính oxi hoá c) đẩy được ra khỏi dung dịch muối d) Tính axit của các hợp chất với hiđro của các halogen tăng theo thứ tự: . Các mệnh đề luôn đúng là Chọn một đáp án dưới đây A. a, b, c B. b, c C. b, d D. a, b, d Đáp án là : (C) Bài : 7101 Trong phòng thí nghiệm, khí được điều chế từ và dung dịch thường bị lẫn khí hiđro clorua và hơi nước. Để thu được gần như tinh khiết, người ta dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua hai bình đựng các dung dịch nào trong các dung dịch dưới đây?
  3. Chọn một đáp án dưới đây A. NaOH, đặc B. C. D. đặc, Đáp án là : (B) Bài : 7100 Dung dịch axit nào dưới đây không nên chứa trong bình thuỷ tinh? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7099 Trong số các hiđro halogenua dưới đây, chất nào có tính khử mạnh nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7098 Cho dãy axit . Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như thế nào? Chọn một đáp án dưới đây A. Tăng dần B. Giảm dần C. Không thay đổi D. Không theo quy luật Đáp án là : (A) Bài : 7097
  4. Tính axit của các axit HX được sắp xếp theo thứ tự giảm dần ở dãy nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7096 Hãy chỉ ra câu không chính xác Chọn một đáp án dưới đây A. Trong tất cả các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1 B. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hoá -1 C. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iot D. Trong hợp chất với hiđro và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hoá -1 Đáp án là : (B) Bài : 7095 Chọn câu trả lời không đúng trong các câu dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. Flo là khí rất độc B. Flo là chất khí, có màu nâu đỏ C. Axit có thể tác dụng với D. Flo phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại Đáp án là : (B) Bài : 7094 Hãy chỉ ra mệnh đề không chính xác Chọn một đáp án dưới đây A. Clo tồn tại chủ yếu dưới dạng đơn chất trong tự nhiên B. Clo tan nhiều trong dung môi hữu cơ C. Trong tự nhiên, tồn tại hai đồng vị bền của clo là và D. Ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục Đáp án là : (A) Bài : 7093
  5. Hãy chỉ ra mệnh đề không chính xác Chọn một đáp án dưới đây A. Tất cả các muối (X là halogen) đều không tan B. Tất cả các hiđro halogenua đều tồn tại thể khí, ở điều kiện thường C. Tất cả các hiđro halogenua khi tan vào nước đều tạo thành dung dịch axit D. Các halogen (từ đến ) tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại Đáp án là : (A) Bài : 7092 Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là Chọn một đáp án dưới đây A. liên kết cộng hoá trị có cực B. liên kết cộng hoá trị không có cực C. liên kết phối trí (cho nhận) D. liên kết ion Đáp án là : (B) Bài : 7091 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 115, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Nguyên tố X là Chọn một đáp án dưới đây A. Na B. F C. Br D. Cl Đáp án là : (C) Bài : 7090 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X là Chọn một đáp án dưới đây A. Na B. F C. Br D. Cl Đáp án là : (D) Bài : 7089
  6. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các halogen có số electron độc thân là Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 5 C. 3 D. 7 Đáp án là : (A) Bài : 7088 Cho 31,84 gam hỗn hợp và (X,Y là 2 halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch dư thì thu được 57,34 gam kết tủa. Công thức của hai muối đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. NaCl và NaBr B. và C. và D. và hoặc và Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản