Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 3_2

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
87
lượt xem
17
download

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 3_2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 3_2 để thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình ôn tập, bộ đề thi được biên soạn theo nội dung của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi câu hỏi thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó. Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, so sánh sử dụng đáp án để tìm hiểu , tự đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 3_2

 1. Bài : 20067 Biết và theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tích số bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. - 2 C. 3 D. - 3 Đáp án là : (C) Bài : 20066 là những số vô tỷ. Thế nhưng tích số lại là một số hữu tỉ. Số hữu tỉ này bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20065 Tích số bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20064 Biểu thức có giá trị đúng bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 1
 2. B. - 1 C. 2 D. - 2 Đáp án là : (A) Bài : 20063 Giá trị đúng của bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20062 Biểu thức có giá trị đúng bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20061 Các góc a, b đều dương và nhọn, , thì bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20060
 3. Cho . Tính : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20059 Cho . Giá trị của bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20058 Chọn khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả a, b, c đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 20057 Rút gọn biểu thức : : Chọn một đáp án dưới đây
 4. A. 0 B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20056 Cho . Giá trị của là : Chọn một đáp án dưới đây A. A = 5 B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20055 Cho và . Giá trị của là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20054 Cho và . Giá trị của là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (B)
 5. Bài : 20053 Giá trị của là : Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. - 1 C. 0 D. Không xác định Đáp án là : (A) Bài : 20052 Giá trị của các hàm số lượng giác : lần lượt là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20051 Biểu thức rút gọn : bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20050 Cho , giá trị của bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B.
 6. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20049 Cho với . Khi đó bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20048 Cho với . Khi đó : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20047 Giá trị là : Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. - 1 C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20046 Giá trị là :
 7. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20045 Giá trị là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20044 Một đường tròn có bán kính R = 10cm. Độ dài cung trên đường tròn gần bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 7 cm B. 9cm C. 11cm D. 13cm Đáp án là : (A) Bài : 20043 Một đường tròn có bán kính m. Tìm độ dài của cung trên đường tròn . Chọn một đáp án dưới đây A. 10 m B. 5 m C. m
 8. D. m Đáp án là : (B) Bài : 20042 Cho hình vuông ABCD có tâm O và một trục (l) đi qua O. Xác định số đo của các góc giữa tia OA với truch (l), biết trục (l) đi qua đỉnh A của hình vuông. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20041 Biết và và thì bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20040 Nếu thì : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20039 Tổng bằng :
 9. Chọn một đáp án dưới đây A. 4 B. - 4 C. 8 D. - 8 Đáp án là : (C) Bài : 20038 Giá trị đúng của bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20037 Kết quả nào sai? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20036 Biểu thức không phụ thuộc vào x và bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 10. Đáp án là : (C) Bài : 20035 có biểu thức rút gọn bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20034 Nếu thì bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20033 Cho a, b là hai góc nhọn, dương, thì giá trị đúng của là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 11. Đáp án là : (C) Bài : 20032 Cho thì bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20031 Cho hai góc nhọn a và b với và . Tính a + b : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (B) Bài : 20030 Giá trị của biểu thức bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20029
 12. Biết rằng : và . Giá trị của biểu thức : không phụ thuộc vào và bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20028 Cho A, B, C là các góc nhọn, dương, và . Tổng ba góc A + B + C bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20027 Nếu A, B, C là các góc của một tam giác, thì trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào là đúng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20026 Cho biểu thức : . Hãy chọn kết quả đúng : Chọn một đáp án dưới đây
 13. A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20025 A, B, C là ba góc của một tam giác. Hệ thức nào là sai: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20024 Rút gọn biểu thức : , ta được : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20023 Rút gọn biểu thức : , ta được : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20022
 14. Rút gọn biểu thức : , ta được : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20021 Kết quả rút gọn của biểu thức : là : Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. - 1 C. 0 D. Đáp án là : (B) Bài : 20020 Giá trị của biểu thức : bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. - 1 B. 1 C. - 2 D. 0 Đáp án là : (C) Bài : 20019 A, B, C là ba góc của một tam giác. Tìm xem trong (A), (B), (C), (D) thì hệ thức nào sai : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 15. Đáp án là : (B) Bài : 20018 A, B, C là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức nào sai: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20017 Cho tam giác ABC và các mệnh đề : (I) (II) (III) Mệnh đề đúng là : Chọn một đáp án dưới đây A. Chỉ I B. II và III C. I và II D. Chỉ III\ Đáp án là : (D) Bài : 20016 Giá trị của biểu thức bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. - 1 D. 0 Đáp án là : (D)
 16. Bài : 20015 Biểu thức Có kết quả thu gọn bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20014 Cho Biểu thức có kết quả bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. - 1 B. 1 C. 0 D. 2 Đáp án là : (A) Bài : 20013 Giá trị của biểu thức : bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (B) Bài : 20012
 17. Với mọi , biểu thức : . Nhận giá trị bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. - 10 B. 10 C. 0 D. Một đáp số khác Đáp án là : (C) Bài : 20011 Đơn giản biểu thức : , ta có : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20010 N có kết quả rút gọn bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20009 Đơn giản biểu thức : , ta có : Chọn một đáp án dưới đây A.
 18. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20008 Cho tam giác ABC. Hãy tìm mệnh đề sai : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản