Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 5

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
157
lượt xem
41
download

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 5 để thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình ôn tập, bộ đề thi được biên soạn theo nội dung của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi câu hỏi thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó. Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, so sánh sử dụng đáp án để tìm hiểu , tự đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 5

 1. Bài : 23933 Trên mặt phẳng tọa độ cho 3 điểm và . Gọi S là diện tích tam giác ABC Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 23932 Xét và . Lựa chọn phương án Đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. < B. > C. < D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 23931 Xét đa thức . Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Hệ số của là 10 B. Hệ số của là C. Hệ số của là 2 D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (A) Bài : 23930 Cho . Đặt . Lựa chọn phương án Đúng. Chọn một đáp án dưới đây
 2. A. = 241 B. + = 244 C. - = 238 D. = 3 Đáp án là : (B) Bài : 23929 Đặt . Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. S = 81 B. S = 243 C. S = 242 D. S = 245 Đáp án là : (B) Bài : 23928 Xét khai triển . Gọi là hệ số của trong khai triển (i = 0,1,2,…,11). Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. < B. < C. > D. < Đáp án là : (C) Bài : 23927 Đặt . Lựa chọn phương án Đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. a < b B. a là số vô tỷ C. a > b D. a = b Đáp án là : (C) Bài : 23926
 3. Xét khai triển . Gọi là hệ số của trong khai triển (i = 0,1,2,…,11) Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. < < < ... < < > > > ... > B. < < < ... < < C. < < < ... < = > > > ... > > D. Cả 3 phương án đều sai Đáp án là : (C) Bài : 23925 Xét . Lựa chọn phương án Đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 23924 Xét khai triển . Gọi là hệ số của trong khai triển . Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (B) Bài : 23923 Giả sử và . Lựa chọn phương án Đúng. Chọn một đáp án dưới đây A.
 4. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 23922 Cho các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lập các số có 9 chữ số khác nhau từ các số trên. Hỏi có bao nhiêu số như vậy. Lựa chọn phương đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. 341784 số B. 373126 số C. 362880 số D. 352885 số Đáp án là : (C) Bài : 23921 Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Tồn tại n, k nguyên dương nên B. Tồn tại n, k nguyên dương nên C. , với mọi n, k nguyên D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 23920 Xét phương trình . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Phương trình có nghiệm duy nhất x = 5 B. Phương trình có 2 nghiệm C. Cả 3 phương án kia đều sai. D. Phương trình có 3 nghiệm Đáp án là : (A) Bài : 23919 Xét phương trình . Lựa chọn phương án đúng:
 5. Chọn một đáp án dưới đây A. n = 0 B. n = 3 C. Phương trình trên có 1 nghiệm. D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 23918 Xét phương trình . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Phương trình vô nghiệm. B. Cả 3 phương án kia đều sai. C. n = 2 D. n = 6 Đáp án là : (A) Bài : 23917 Xét bất phương trình . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Bất phương trình vô nghiệm. B. n = 7 thỏa mãn bất phương trình. C. n = 20 thỏa mãn bất phương trình. D. n = 7,8,9,10,11,12,13,14 thỏa mãn bất phương trình Đáp án là : (B) Bài : 23916 Cho A và B là hai tập có hữu hạn phần tử. Lựa chọn phương án sai biết rằng có đúng 1 phương án sai Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 23915
 6. Cho hàm số . Gọi D là miền xác định của hàm số. Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 23914 Cho các số 1,2,3,4,5,6, Lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có 6 chữ số khác nhau từ các số trên. Hỏi có bao nhiêu số như vậy. Lựa chọn phương đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. 320 số B. 380 số C. 360 số D. 346 số Đáp án là : (C) Bài : 23913 Cho hàm số . Gọi D là tập xác định của hàm số. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 23912 Hình phẳng tạo bởi đường cong (C): . Và đường gấp khúc (d) cho bởi phương trình : có diện tích là S. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây
 7. A. (đvdt) B. (đvdt) C. (đvdt) D. (đvdt) Đáp án là : (D) Bài : 23911 Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong ; ; có diện tích là S. Lựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. (đvdt) B. (đvdt) C. (đvdt) D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 23910 Cho . Hình phẳng giới hạn bởi đường y = f(x), y = 0, x = a, x = b (a < b) đem quay quanh Ox có thể tích là . Hình phẳng giới hạn bởi đường y = g(x), y = 0, x = a, x = b đem quay quanh Ox có thể tích là . L ựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. > B. Nếu = thì chắc chắn suy ra . C. > D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 23909 Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong y = f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là , còn hình phẳng tạo bởi đường cong , y = 0, x = a, x = b có diện tích là , còn hình phẳng tạo bởi đường cong y = -f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là .Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. > B. = - C. > D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (D)
 8. Bài : 23908 Cho . Lựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. I = 1 + ln3 B. C. I = 6 D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 23907 Cho . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 23906 Cho . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 23905
 9. Cho . Lựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. I > 6 B. I < -11/2 C. I = 5,1 D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 23904 Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong y = f(x), y = g(x), x = a, x = b có diện tích là , còn hình phẳng tạo bởi đường cong y = 2f(x), y = 2g(x), x = a, x = b có diện tích là . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. =2 B. 2 = C. = D. =4 Đáp án là : (D) Bài : 23903 Cho f(x), g(x) là các hàm liên tục trên [a,b]. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Từ B. Từ C. Từ suy ra tồn tại D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 23902 Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây
 10. A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 23901 Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 phương án đều sai Đáp án là : (B) Bài : 23900 Chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. với C là hằng số 0 B. với mọi số thực C. với mọi số thực a,b D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (A) Bài : 23899
 11. Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 phương án đều sai Đáp án là : (B) Bài : 23898 Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 23897 Đặt Lựa chọn phương án đúng:
 12. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 23896 Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 phương án đều sai Đáp án là : (A) Bài : 23895 Cho f(x) và g(x) là các hàm liên tục trên (a,b) có nguyên hàm tương ứng là F(x) và G(x). Lựa chọn phương án Đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. F(x) - G(x) + C không phải là nguyên hàm của f(x) - g(x) với mọi số thực C B. F(x) G(x) là một nguyên hàm của f(x)g(x) C. F(x) + G(x) + C không phải là nguyên hàm của f(x) + g(x) với mọi số thực C D. Cả 3 phương án đều sai Đáp án là : (D) Bài : 23894 Giả sử f(x) là các hàm liên tục trên (a,b) và F(x), G(x) là hai nguyên hàm của f(x), tức là F'(x)=G'(x)=f'(x) , . Lựa chọn phương án Đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. F(x)-G(x) không phải là hàm hằng số trên (a,b) B. Chắc chắn F(x)=G(x),
 13. C. Tồn tại số thực C sao cho F(x) = G(x) + C, D. Cả 3 phương án đều sai Đáp án là : (C) Bài : 23893 Cho . Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 phương án đều sai Đáp án là : (A) Bài : 23892 Xét đường cong (C) tìm phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. (C) có ba tiệm cận B. (C) có tiệm cận xiên C. (C) có hai tiệm cận D. (C) chỉ có tiệm cận đứng Đáp án là : (A) Bài : 23891 Cho Phương trình Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Phương trình có 3 nghiệm B. Cả ba phương án kia đều sai C. Phương trình có 2 nghiệm D. Phương trình có 1 nghiệm Đáp án là : (C) Bài : 23890 Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây
 14. A. Mọi đường cong đều có điểm uốn B. Đường cong có tối đa 3 điểm uốn C. Đường cong có tâm dối xứng khi a \ne 0 D. Mọi đường cong đều có cực đại cực tiểu Đáp án là : (C) Bài : 23889 Cho đường cong (C) chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. (C) cắt trục hoành tại một điểm duy nhất có hoành độ , sao cho B. Trong số các giao điểm của (C) với trục hoành, có giao điểm với hoành độ > 1 C. (C) cắt trục hoành tại 3 điểm D. Qua điểm A( 0, -1) vẽ được hai tiếp tuyến đến (C) Đáp án là : (A) Bài : 23888 Cho đường cong (C) xét điểm M (4, 1) nằm trên (C). tiếp tuyến với (C) tại M cắt trục tung và hoành tại A, B. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. (đơn vị diện tích) B. (đơn vị diện tích) C. (đơn vị diện tích) D. (đơn vị diện tích) Đáp án là : (B) Bài : 23887 Cho đường cong (C) Lựa chọn đáp án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Đường cong (C) đối xứng với nhau qua đường thẳng x = 2 B. Đường cong (C) đối xứng với nhau qua điểm I (2,3) C. Đường cong (C) có tâm đối xứng D. Đường cong (C) đối xứng với nhau qua điểm Đáp án là : (B) Bài : 23886 Cho hàm số . Chọn phương án Đúng
 15. Chọn một đáp án dưới đây A. B. Hàm số luôn luôn đồng biến với C. Hàm số luôn luôn nghịch biến với D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (D) Bài : 23885 Giả sử f(x) là hàm số đồng biến trên [a,b]. Chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Cả 3 phương án kia đều sai B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 23884 Cho hàm số . Chọn phương án Đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên R B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên R C. Cả 3 phương án kia đều sai D. Hàm số nghịch biến trên miền D có chứa nửa đường thẳng Đáp án là : (C) Bài : 23883 Cho f(x) là hàm số đồng biến trên miền D, và g(x) là hàm số nghịch biến trên D.Chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. f(x) . g(x) là hàm số nghịch biến trên D B. f(x) . g(x) là hàm số đồng biến trên D C. f(x) + g(x) là hàm số đồng biến trên D D. f(x) - g(x) là hàm số đồng biến trên D Đáp án là : (D) Bài : 23882 Xét phương trình . Chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây
 16. A. Phương trình vô nghiệm B. Phương trình có duy nhất nghiệm C. Phương trình có 3 nghiệm D. Phương trình có 2 nghiệm Đáp án là : (B) Bài : 23881 Cho hàm số và giả sử có cực trị. Chọn phương án Đúng . Chọn một đáp án dưới đây A. Hàm số chỉ có một cực đại B. Hàm số chỉ có một cực tiểu C. Cả 3 phương án kia đều sai D. Hàm số có hai cực đại Đáp án là : (C) Bài : 23880 Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (B) Bài : 23879 Cho hàm số . Chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Hàm số luôn luôn đồng biến B. Hàm số có cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục hoành C. Hàm số có cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục tung D. Hàm số có cực đại và cực tiểu nằm về một phía của trục hoành Đáp án là : (D) Bài : 23878
 17. Cho đường cong .Gọi là đường thẳng nối cực đại, cực tiểu của hàm số. Chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. có phương trình B. có phương trình C. song song với đường thẳng D. tạo với chiều dương của trục hoành một góc = Đáp án là : (A) Bài : 23877 Cho đường cong . Gọi là đường thẳng nối liền cực đại và cực tiểu của nó. Chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. đi qua điểm M (-1, 2) B. đi qua gốc toạ độ C. đi qua điểm M (1, -2) D. song song với trục hoành Đáp án là : (C) Bài : 23876 Cho với x > 0. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. là hàm số lẻ trên [- 2, 2] D. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản