Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 3_3

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
72
lượt xem
17
download

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 3_3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 3_3 để thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình ôn tập, bộ đề thi được biên soạn theo nội dung của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi câu hỏi thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó. Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, so sánh sử dụng đáp án để tìm hiểu , tự đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 3_3

 1. Bài : 20007 Giá trị của bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. 2 D. - 1 Đáp án là : (C) Bài : 20006 Giá trị của bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20005 Biểu thức có kết quả rút gọn bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. - 1 B. 1 C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20004 Cho Biểu thức rút gọn của A bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 2
 2. B. - 2 C. 1 D. - 1 Đáp án là : (C) Bài : 20003 Chỉ ra một công thức sai : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20001 Nếu biết thì biểu thức : bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20000 Nếu biết thì giá trị biểu thức : bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. - a B. a
 3. C. - b D. b Đáp án là : (B) Bài : 19999 Đơn giản biểu thức : , ta có : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19998 Nếu thì bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. hay B. hay C. hay D. hay Đáp án là : (B) Bài : 19997 Cho biết Giá trị biểu thức : bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 Đáp án là : (C) Bài : 19996
 4. Nếu biết thì biểu thức bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. hay B. hay C. hay D. hay Đáp án là : (D) Bài : 19995 Biểu thức không phụ thuộc vào x và bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. - 2 C. 3 D. - 3 Đáp án là : (A) Bài : 19994 Hệ thức nào sau trong bốn hệ thức sau : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19993 Cho . Kết quả đúng là : Chọn một đáp án dưới đây A. B.
 5. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19992 Biểu thức : Có giá trị không đổi và bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. - 2 C. 1 D. - 1 Đáp án là : (C) Bài : 19991 Biểu thức : có giá trị không đổi và bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. - 2 C. 1 D. - 1 Đáp án là : (C) Bài : 19990 Cho và giá trị của và lần lượt là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 6. Đáp án là : (D) Bài : 19989 Biểu thức không phụ thuộc vào x, y và bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. - 2 C. 1 D. - 1 Đáp án là : (D) Bài : 19988 Biểu thức không phụ thuộc vào x và bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. - 1 C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19987 Tính giá trị của biểu thức : : Chọn một đáp án dưới đây A. A = - 1 B. A = 1 C. A = 4 D. A = - 4 Đáp án là : (B) Bài : 19986 Cho biết . Trong bốn kết quả dưới, kết quả nào sai : Chọn một đáp án dưới đây A.
 7. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19985 Đơn giản biểu thức : ta có : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (B) Bài : 19984 và thì bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19983 Giá trị của là : Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 0 C. - 1 D. Không xác định Đáp án là : (B) Bài : 19982 Giá trị là : Chọn một đáp án dưới đây
 8. A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19981 Cho . Tìm k để : Chọn một đáp án dưới đây A. k = 4 B. k = 6 C. k = 7 D. k = 5 Đáp án là : (D) Bài : 19980 Đổi số đo của góc sang rađian : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19979 Số đo góc đổi sang rađian là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
 9. Bài : 19978 Một bánh xe có 72 răng. Số góc ( bằng độ ) mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răn là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19977 L, M, N, P lần lượt là điểm chính giữa của các cung AB, BC, CD, D Chọn một đáp án dưới đây A. Cung có mút đầu trùng với A và số đo . Mút cuối của ở đâu? A. L hoặc N B. M hoặc D C. M hoặc N D. L hoặc P Đáp án là : (A) Bài : 19976 Góc có số đo đổi sang rađian là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19975 Cho hình vuông ABCD có tâm O và một trục (i) đi qua O. Xác định số đo của các góc giữa tia OA với trục (i) biết trục (i) đi qua trung điểm I của cạnh AB. Chọn một đáp án dưới đây A. B.
 10. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19974 Số đo của góc đổi sang độ là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19973 Số đo của góc đổi sang độ là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19972 Cho Với k bằng bao nhiêu thì : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19971 Góc có số đo đổi sang độ là :
 11. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19970 Góc có số đo đổi ra rađian là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19969 Cho góc lượng giác (OA, OB) có số đo bằng . Hỏi trong các số sau, số nào là số đo của một góc lượng giác có cùng tia đầu, tia cuối ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19968 Cho . Để giá trị của k là : Chọn một đáp án dưới đây A. k = 2 ; k = 3 B. k = 3 ; k = 4 C. k = 4 ; k = 5 D. k = 5 ; k = 6 Đáp án là : (B)
 12. Bài : 19967 Biết một số đo của . Giá trị tổng quát của góc là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19966 Cho bốn cung ( trên cùng một đường tròn định hướng) Các cung nào có mút cuối trùng nhau ( tất cả các cung có cùng mút đầu) ? Chọn một đáp án dưới đây A. và ; và B. và ; và C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19965 Bất phương trình : có bao nhiêu nghiệm nguyên? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. Nhiều hơn 3 nhưng hữu hạn Đáp án là : (B)
 13. Bài : 19964 Nghiệm của bất phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19963 Tập nghiệm của phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. x = 2 B. x = 9 C. x = - 3 D. Phương trình vô nghiệm Đáp án là : (A) Bài : 19962 Số nghiệm của phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Đáp án là : (B) Bài : 19961 Bất phương trình sau có nghiệm : với giá trị của m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. hay
 14. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19960 Cho bất phương trình : Giá trị dương nhỏ nhất của a để bất phương trình có nghiệm gần nhất với số nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,5 B. 1,6 C. 2,2 D. 2,6 Đáp án là : (D) Bài : 19959 Bất phương trình : có bao nhiêu nghiệm nguyên? Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. 2 D. Nhiều hơn 2 nhưng hữu hạn Đáp án là : (A) Bài : 19958 Phương trình sau có nghiệm duy nhất : , với giá trị của a là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19957
 15. Để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt : . Giá trị của a là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19956 Phương trình : có ba nghiệm phân biệt, giá trị thích hợp của tham số m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19955 Để phương trình : có đúng một nghiệm, các giá trị của tham số m là : Chọn một đáp án dưới đây A. hay B. hay C. hay D. hay Đáp án là : (A) Bài : 19954
 16. Hệ bất phương trình : có tập nghiệm có độ dài bằng 1, với giá trị của m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả a, b, c Đáp án là : (D) Bài : 19953 Cho hệ bất phương trình : Với giá trị nào của a thì hệ có nghiệm duy nhất ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19952 Cho hệ bất phương trình : Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19951
 17. Cho hệ bất phương trình : Để hệ bất phương trình có nghiệm , các giá trị thích hợp của tham số m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19950 Cho hệ : Để hệ có nghiệm duy nhất , các giá trị cần tìm của tham số a là : Chọn một đáp án dưới đây A. hay hay B. hay hay C. hay hay D. Đáp án là : (B) Bài : 19949 Hệ bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. hay B. hay C. hay D. hay Đáp án là : (B) Bài : 19948 Nghiệm của hệ bất phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây
 18. A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19947 Bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19946 Bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19945 Tập nghiệm của bất phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19944
 19. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. x = - 3 B. x = - 4 C. x = - 5 D. x = - 6 Đáp án là : (C) Bài : 19943 Bất phương trình : không thỏa với khoảng nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19942 Bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. x = - 3; x = - 1 B. x = - 3 C. x = - 1 D. Một đáp số khác Đáp án là : (C) Bài : 19941 Bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 20. Đáp án là : (C) Bài : 19940 Tập nghiệm của bất phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19939 Bất phương trình : có tập nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19938 Cho và . Dùng bất đẳng thức Cosi ta chứng minh được : . Hỏi dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi nào? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (C) Bài : 19937 Cho x, y là hai số bất kì thỏa mãn : , ta có bất đẳng thức nào sau đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây A.
Đồng bộ tài khoản