Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4_1

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
72
lượt xem
16
download

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4_1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4_1 để thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình ôn tập, bộ đề thi được biên soạn theo nội dung của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi câu hỏi thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó. Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, so sánh sử dụng đáp án để tìm hiểu , tự đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4_1

 1. Bài : 19924 Bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19923 Định m để mọi là nghiệm của bất phương trình : : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không có m Đáp án là : (C) Bài : 19922 Định a để bất phương trình : có nghiệm : Chọn một đáp án dưới đây A. Mọi a B. Không có a C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19921 Cho bất phương trình : . Để bất phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của tham số m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B.
 2. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19920 Cho bất phương trình : : Chọn một đáp án dưới đây A. (1) có nghiệm khi B. Mọi nghiệm của (1) đều không âm C. (1) có nghiệm khi D. Tất cả ba câu a, b, c đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 19919 Định m để : với mọi x : Chọn một đáp án dưới đây A. hay B. C. hay D. Đáp án là : (B) Bài : 19918 Nghiệm dương nhỏ nhất của bất phương trình : gần nhất với số nào dưới đây ? Chọn một đáp án dưới đây A. 2,8 B. 3 C. 3,5 D. 4,2 Đáp án là : (D) Bài : 19917 Bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây
 3. A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19916 Bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19915 Hệ bất phương trình : có các miền nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19914 Hệ bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 4. Đáp án là : (D) Bài : 19913 Hệ bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Vô nghiệm Đáp án là : (D) Bài : 19912 Hệ bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. hay B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19911 Với giá trị nào của m thì hệ bất phương trình sau có nghiệm : : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19910
 5. Hệ bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. Vô nghiệm B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19909 Cho hệ bất phương trình : Để hệ bất phương trình là vô nghiệm thì giá trị của tham số a là : Chọn một đáp án dưới đây A. hay B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19908 Cho hệ bất phương trình : Để cho hệ bất phương trình có nghiệm, các giá trị cần tìm của tham số m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19907
 6. Cho hệ bất phương trình : Để hệ bất phương trình có nghiệm, giá trị thích hợp của tham số a là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19906 Hệ bất phương trình sau có tập nghiệm là đoạn trên trục số có độ dài bằng bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. 5 D. 1 Đáp án là : (D) Bài : 19905 Hệ bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. Vô nghiệm D. Một đáp số khác Đáp án là : (A) Bài : 19904 Hệ bất phương trình : có nghiệm là :
 7. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19903 Hệ bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19902 Hệ bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (A) Bài : 19901 Bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
 8. Bài : 19900 Bất phương trình có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19899 Tập nghiệm của bất phương trình là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19898 Tập nghiệm của bất phương trình là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 9. Đáp án là : (A) Bài : 19897 Tập nghiệm của bất phương trình là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19896 Tập nghiệm của bất phương trình là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (D) Bài : 19895 Bất phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. hay C. hay hay D. Bất phương trình thỏa với mọi x Đáp án là : (D) Bài : 19894 Bất phương trình : có bao nhiêu nghiệm nguyên âm? Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1
 10. C. 2 D. Nhiều hơn 2 nhưng hữu hạn Đáp án là : (A) Bài : 19893 Cho hai bất phương trình : ; Các giá trị của m sao cho nghiệm của bất phương trình (2) đều là nghiệm của bất phương trình (1) là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. và D. Các kết quả a, b, c đều sai Đáp án là : (D) Bài : 19892 Cho bất phương trình : Tất cả các giá trị m để bất phương trình (1) vô nghiệm : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19891 Tập xác định của hàm số : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
 11. D. Đáp án là : (C) Bài : 19890 Tập xác định của hàm số : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19889 Tập xác định của hàm số : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19888 Tập xác định của hàm số : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19887 Tập nghiệm của bất phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B.
 12. C. D. Các kết quả a, b, c đều sai Đáp án là : (C) Bài : 19886 Cho bất phương trình : Tất cả các giá trị của m để bất phương trình (*) có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19885 Tập hợp nghiệm của bất phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19884 Để bất phương trình sau vô nghiệm : . Giá trị của m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (B) Bài : 19883
 13. Để mọi nghiệm của bất phương trình sau đều lớn hơn - 1 . . Giá trị của m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. hoặc D. Đáp án là : (D) Bài : 19882 Có bao nhiêu giá trị m để mọi đều thỏa bất phương trình? : Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Đáp án là : (B) Bài : 19881 Cho bất phương trình : . Giá trị nguyên của k để bất phương trình nghiệm đúng là : Chọn một đáp án dưới đây A. k = 2 B. k = 3 C. k = 4 D. k = 5 Đáp án là : (B) Bài : 19880 Bất phương trình , nghiệm đúng khi giá trị của tham số m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B.
 14. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19879 Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của hệ bất phương trình : : Chọn một đáp án dưới đây A. ( 0; 0) B. (1; 1) C. (- 1; 1) D. ( - 1; - 1) Đáp án là : (C) Bài : 19878 Giá trị nhỏ nhất của trên miền xác định bởi hệ : là : Chọn một đáp án dưới đây A. khi x = - 1; y = 1 B. khi x = 0; y = 2 C. Cả hai câu trên đều đúng D. Cả hai câu trên đều sai Đáp án là : (D) Bài : 19877 Giá trị nhỏ nhất của trên miền xác định bởi hệ : là : Chọn một đáp án dưới đây A. khi x = 2; y = 3 B. khi x = 0; y = 2 C. khi x = 1; y = 4 D. Một kết quả khác
 15. Đáp án là : (A) Bài : 19876 Cho hai bất phương trình : và Xét mệnh đề A= “ Mọi x R là nghiệm của (1) hay nghiệm của (2)” . Câu nào sau đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. A đúng với mọi B. Giá trị nguyên lớn nhất của m để A đúng là 1 C. Có vô số giá trị nguyên của m để A đúng D. Chỉ có hai câu đúng trong ba câu a, b, c Đáp án là : (C) Bài : 19875 Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình : : Chọn một đáp án dưới đây A. (- 5; 0) B. ( - 2; 1) C. ( 0; 0) D. ( 1; - 3) Đáp án là : (B) Bài : 19874 Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình : : Chọn một đáp án dưới đây A. (0; 0) B. ( 3; - 7) C. ( - 2; 1) D. ( 0; 1) Đáp án là : (D) Bài : 19873
 16. Câu nào sau đây sai? Miền nghiệm của bất phương trình : là phần mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. (0; 0) B. ( 2; - 1) C. ( - 2; 1) D. (2; 3) Đáp án là : (D) Bài : 19872 Câu nào sau đây sai? Miền nghiệm của bất phương trình : là phần mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. (3; 0) B. (3; 1) C. ( - 2; 1) D. ( 2; 3) Đáp án là : (A) Bài : 19871 Câu nào sau đây đúng? Miền nghiệm của hệ bất phương trình : là phần mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. (0; 0) B. (1; 2) C. (2; 1) D. ( 8; 4) Đáp án là : (D)
 17. Bài : 19870 Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất với điều kiện : Tại điểm S(x; y) có tọa độ là : Chọn một đáp án dưới đây A. ( 4; 1) B. (3; 1) C. ( 2; 1) D. (1; 1) Đáp án là : (A) Bài : 19869 Giá trị nhỏ nhất của biểu thức với điều kiện : là : Chọn một đáp án dưới đây A. - 12 B. - 10 C. - 8 D. - 6 Đáp án là : (B) Bài : 19868 Giá trị lớn nhất của biểu thức với điều kiện : là : Chọn một đáp án dưới đây A. 6
 18. B. 8 C. 10 D. 12 Đáp án là : (C) Bài : 19867 Câu nào sau đây đúng? Miền nghiệm của hệ bất phương trình : là phần mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. (5; 3) B. (0; 0) C. (1; - 1) D. ( - 2; 2) Đáp án là : (A) Bài : 19866 Câu nào sau đây đúng? Miền nghiệm của hệ bất phương trình : là phần mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. (5; 3) B. (1; 0) C. (0; - 2) D. ( 0; 2) Đáp án là : (C) Bài : 19865 Câu nào sau đây sai? Miền nghiệm của hệ bất phương trình :
 19. là phần mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. ( - 1; 4) B. (0; 0) C. ( -2; 4) D. ( - 3; 4) Đáp án là : (B) Bài : 19864 Câu nào sau đây đúng? Miền nghiệm của hệ bất phương trình : là phần mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. (2; 1) B. (0; 0) C. (1; 1) D. (3; 4) Đáp án là : (A) Bài : 19863 Câu nào sau đây đúng? Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. (0; 0) B. (1; 1) C. (- 1; 1) D. (2; 5) Đáp án là : (D) Bài : 19862
 20. Câu nào sau đây sai? Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. ( - 3; - 4) B. ( - 2; - 5) C. ( - 1; - 6) D. (0; 0) Đáp án là : (D) Bài : 19861 Câu nào sau đây đúng? Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. (0; 0) B. (- 4; 2) C. ( - 2; 2) D. (- 5; 3) Đáp án là : (A) Bài : 19860 Câu nào sau đây sai? Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng chứa điểm : Chọn một đáp án dưới đây A. (0; 0) B. (1; 1) C. ( - 4; 2) D. (1; - 1) Đáp án là : (C) Bài : 19859 Tập nghiệm của bất phương trình là :
Đồng bộ tài khoản