Các món ăn bài thuốc từ não động vật

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
181
lượt xem
61
download

Các món ăn bài thuốc từ não động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chữa chứng đau đầu kèm theo hoa mắt, chóng mặt, ù tai, có thể lấy não lợn 1 bộ, thiên ma 10-30 g (thái lát) hầm nhỏ lửa thành dạng canh rồi bỏ bã, uống vài lần trong ngày. Cũng có thể lấy não dê 1 bộ, rửa sạch huyết rồi hầm trong 30 phút, thêm gia vị ăn trong ngày. Theo y học cổ truyền, não động vật không chỉ là thực phẩm mà còn là vị thuốc chữa các bệnh lý có liên quan đến não và hệ thống thần kinh. Từ việc dùng não lợn, trâu, bò,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các món ăn bài thuốc từ não động vật

  1. Các món ăn bài thu c t não ng v t ch a ch ng au u kèm theo hoa m t, chóng m t, ù tai, có th l y não l n 1 b , thiên ma 10-30 g (thái lát) h m nh l a thành d ng canh r i b bã, u ng vài l n trong ngày. Cũng có th l y não dê 1 b , r a s ch huy t r i h m trong 30 phút, thêm gia v ăn trong ngày. Theo y h c c truy n, não ng v t không ch là th c ph m mà còn là v thu c ch a các b nh lý có liên quan n não và h th ng th n kinh. T vi c dùng não l n, trâu, bò, dê, gà... làm thu c dư i d ng các món ăn, trong y h c ã hình thành m t phương pháp ch a b nh c áo g i là "dĩ não li u b nh pháp". Sau ây là m t s bài thu c t não ng v t: Bài 1: Ch a phong huy n não minh (Tây y g i là thi u năng tu n hoàn não, r i lo n ti n ình). Tri u ch ng: Hoa m t, chóng m t, kèm theo có nh ng âm thanh b t thư ng trong u như ti ng ve kêu, ti ng xay lúa.
  2. Não l n 1 b , dùng nư c sôi ngu i r a s ch huy t, em h m k trong 30 phút r i ăn trong ngày, m t li u trình kéo dài 7 ngày. Ho c: Não l n 100 g, hành 20 g, g ng tươi 10 g, rư u vang 10 g, d u v ng 10 g, t i 20 g, xì d u 15 g. Não l n r a s ch và lo i b gân máu, hành thái o n, g ng và t i giã nát. t não l n lên m t cái ĩa cùng g ng và hành, v y rư u vang lên trên r i em h p cách th y ch ng 30 phút, sau ó ch thêm d u v ng, t i, xì d u, tr n u, ăn trong ngày. Bài 2: Ch a h i ch ng suy như c th n kinh. Não l n 1 b , tr ng gà 1-2 qu . Não l n r a s ch huy t, lo i b gân máu, ánh u v i tr ng gà r i tráng chín ăn trong ngày. Ho c: Não l n m t b , nh c dung 12 g, th ty t 12 g, th c a 12 g, k t 15 g. Các v thu c s c k , b bã, l y nư c r i cho não l n vào un chín, ch thêm gia v , ăn trong ngày. Bài 3: Ch a di ch ng ch n thương s não. Não l n 1 b , thiên ma 9 g (thái lát), k t 15 g. Não l n r a s ch huy t, lo i b gân máu, h p cách th y cùng thiên ma và k t , ch thêm gia v ăn trong ngày. Ho c: Não l n 1 b , thiên ma 10 g, g o t 250 g, em g o và thiên ma n u thành cháo r i cho não l n vào un chín, ch thêm gia v , chia ăn vài l n trong ngày. Bài 4: Ch a r i lo n th n kinh ch c năng.
  3. Não l n 1 b , m c nhĩ en 15 g. Não l n r a s ch huy t, lo i b gân máu. M c nhĩ ngâm nư c l nh 15 phút r i r a s ch, cho vào ch o xào trong 30 phút v i 1 thìa d u th c v t. Cho thêm m t thìa rư u vang, mu i, gia v v a và m t chút nư c un sôi. Sau ó cho não l n vào, ch thêm m t bát nư c nh r i un nh l a trong 40 phút n a. Khi ăn, có th cho thêm h t tiêu và các gia v khác. Bài 5: Ch a r i lo n ti n ình do t n thương tai trong Não l n 1 b , r a s ch huy t, lo i b gân máu; ông trùng h th o 10 g r a s ch, ráo nư c. Hai th t lên ĩa, cho thêm m t thìa rư u vang, 2 thìa nư c l nh và m t chút mu i ăn r i h p cách th y, ăn trong ngày. Ho c: Não l n 1 b , ti u m ch 30 g, i táo 1 qu . Cho ti u m ch vào 2 bát nư c to, s c k b ng ti u m ch b ng l a nh trong n a gi r i b bã, l y nư c. Cho i táo và não l n ( ã ngâm k b ng nư c m) vào cùng v i 2 thìa ư ng tr ng, n a thìa rư u vang, h m k trong 30-60 phút là ư c. Chia ăn 2 l n trong ngày. Bài 6: Ch a ch ng ch m phát tri n trí tu c a tr em, làm tăng trí nh và kh năng ho t ng c a não b . Não dê 1 b , k t 50 g. Não dê r a s ch, h p cách th y cùng k t r i ch thêm gia v ăn trong ngày. Ho c: Não l n 1 b r a s ch huy t, lo i b gân máu, hoài sơn 15 g, k t 15 g. T t c em h p cách th y r i ch thêm gia v , ăn trong ngày. Lưu ý: Các lo i não ng v t có tác d ng tương t như nhau, tùy theo i u ki n có th linh ho t s d ng. U ng nư c chanh m t ong th nào là úng cách
  4. Sau m t êm ng d y, cơ th chúng ta ã m t i m t lư ng nư c khá nhi u. Và chính vì th , b n c n ph i b sung lư ng nư c này cho cơ th . Nhi u ngư i thư ng l a ch n nư c chanh m t ong làm c c nư c u tiên kh i u cho m t ngày m i c a mình. i u này là hoàn toàn úng, tuy nhiên ph i u ng th nào m i là úng cách và khoa h c? Chanh tươi và m t ong u r t t t cho s c kh e c a con ngư i. Tuy nhiên, u ng lo i nư c này m t cách khoa h c mà l i t t cho cơ th thì b n c n ph i chú ý nh ng i u sau: - Không nên u ng nư c chanh cho quá nhi u m t ong, vì như v y s khi n cho huy t áp c a b n tăng cao và gây ra nh ng nh hư ng không t t cho s c kh e c a chúng ta, c bi t là ngư i cao tu i.
  5. - Không nên u ng nư c chanh m t ong quá chua. i u d hi u chính là b i v bu i sáng, d d y c a b n chưa có gì, n u ngay l p t c lúc này b n u ng m t c c nư c quá chua s khi n cho lư ng acid tăng cao. N u thư ng xuyên như v y s d d n n hi n tư ng viêm loét d d y. - Nư c chanh và m t ong ch nên pha v i nư c m, không nên pha v i nư c quá l nh ho c quá nóng. Không nên u ng quá nhi u m t lúc mà hãy nh p t ng ng m nh giúp r a s ch ru t.
  6. - N u dùng chanh và m t ong em pha ch thành trà, t t nh t là b n hãy ch kho ng t 30 n 60 phút sau khi dùng b a sáng r i hãy u ng. Lúc này, các ch c năng c a cơ th ã hoàn toàn bình thư ng và khi n chanh m t ong phát huy t i a tác d ng c a mình.
  7. Lo i chanh dùng pha trà nên là qu tươi, dùng 1 l n ch không nên c t trong t l nh r i dùng ti p.
  8. N u u ng nư c chanh m t ong m t cách khoa h c, b n s có ư c m t s c kh e n nh và m t làn da p như mong mu n.
Đồng bộ tài khoản