CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
705
lượt xem
29
download

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Kiến thức: HS biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. +Kỹ năng: Biết vận dụng định lí Py-ta-go để chứng minh trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông của hai tam giác vuông. +Thái độ: Cận thận, chính xác khi vẽ hình, chứng minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

  1. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG I.MỤC TIÊU +Kiến thức: HS biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. +Kỹ năng: Biết vận dụng định lí Py-ta-go để chứng minh trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông của hai tam giác vuông. +Thái độ: Cận thận, chính xác khi vẽ hình, chứng minh. II.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên. -Thước thẳng, ê ke, compa, bảng phụ. 2.Học sinh. -Thước kẻ, ê ke, compa, bảng nhóm, bút dạ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
  2. 1.Ổn định tổ chức. -Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng: .................................................................................................................................... .... /38. Vắng: 7B: .................................................................................................................................... .... 2.Kiểm tra. HS1.Nêu các trường hợp bằng nhau của HS1. Trả lời ... hai tam giác? Phát biểu định lí Py-ta- go? HS nhận xét, bổ sung. Nhận xét, cho điểm HS. 3.Bài mới
  3. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của 2 tam giác vuông. 1.Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông. -Xem hình 140 cho chúng ta biết điều gì? -Hai tam giác ABC và DEF có bằng nhau không? Vì sao? +AB = DE, AC = DF,  A =  D =900 -Hai tam giác vuông bằng nhau khi nào?   ABC =  DEF (c.g.c) -Đại diện từng nhóm trình bày trên bảng.
  4. -Xem hình 141, 142 (Hoạt động nhóm) Cho biết hai tam giác vuông trên mỗi hình có bằng nhau không ? Vì sao? (GV vẽ sẵn hình cho HS) +AC = DF,  C =  F,  A =  D = 900 => ABC = DEF (c.g.c) +  A =  D = 900,  B =  E =>  C=  F => ABC= DEF (g.c.g) HS thực hiện ?1 H.143: AHB  AHC H.144: DKE  DKF H.145: OMI  ONI
  5. HS trả lời … Cho HS làm ?1 -Vậy hai tam giác vuông có những trường hợp bằng nhau nào? Hoạt động 2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông. 2.Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông.
  6. Cho HS giải bài toán: Bài toán: Cho ABC (  A = 900) và DEF ABC (  A = 900) (  D = 900) có BC = EF, AC = DF. GT DEF (  D = 900) Chứng minh ABC = DEF? BC = EF, AC = DF -Hãy viết GT, KL của bài toán? KL ABC = DEF Chứng minh Đặt BC = EF = a , AC = DF = b Trong tam giác vuông ABC có: GV hướng dẫn chứng minh: BC2 – AC2 = AB2 hay AB2 = a2 – b2 -Từ GT có thể tìm thêm được yếu tố (1) bằng nhau nào của 2 tam giác vuông đó không? Trong tam giác vuông DEF có: EF2 – DF2 = DE2 hay DE2 = a2 – b2 -Từ bài toán trên, các em hãy khái quát thành định lý? (2) Gọi HS phát biểu lại. Từ (1) và (2) =>AB = DE
  7. Cho HS làm ?2.  ABC = DEF (c.c.c) *Định lý: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. HS phát biểu định lí. HS thực hiện ?2 Cách 1. ABC cân tại A =>AC = AB, AH chung  AHB =  AHC => AHB = AHC (cạnh huyền – cạnh góc vuông) Cách 2. ABC cân tại A =>AB = AC và  B =  C,  AHB =  AHC
  8. => AHC = AHC (cạnh huyền – góc nhọn) 4.Củng cố. -Hai tam giác vuông bằng nhau khi nào? Có 4 trường hợp bằng nhau của 2 tam giác vuông: 1) Hai cạnh góc vuông 2) Cạnh góc vuông – góc nhọn 3) Cạnh huyền – góc nhọn 4) Cạnh huyền – cạnh góc vuông 5.Hướng dẫn. -Học thuộc lý thuyết của bài. -Làm các bài 63, 64 SGK.Tr.136, 137.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản