Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng. trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi.

  1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi. Thông tin Lĩnh vực thống kê:vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định * Phí thẩm định: 300.000 đồng; địa bàn Thông tư số 72/TT-LB 1. - Đối với Doanh nghiệp: khác: 150.000 đồng ngày 08... Long Xuyên, Châu Đốc: Đối với Hộ cá thể: Long 100.000 đồng; địa bàn Thông tư số 72/TT-LB 2. Xuyên, Châu Đốc: khác: 50.000 đồng. ngày 08...
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định * Lệ phí cấp giấy: Thông tư số 72/TT-LB 3. - Long Xuyên, Châu 50.000 đồng ngày 08... Đốc: Thông tư số 72/TT-LB 4. - Địa bàn khác: 25.000 đồng ngày 08... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Thương nhân đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng nhưng cần bổ sung, sửa đổi nội dung trên Giấy 1. chứng nhận, nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả - Sở Công Thương: 2. - Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thương nhân và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời
  3. Tên bước Mô tả bước hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương thông báo bằng văn bản để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do. - Chuyển hồ sơ của thương nhân đến Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ. Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ - Sở Công Thương: - Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Thông tư 15/1999/TT/BTM trên cơ sở hồ sơ nhận được và các 3. quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để Sở Công Thương quyết định chấp thuận việc cấp Giấy chứng nhận. - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng Thương nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - 4. Sở Công Thương.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas (mẫu). Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas do Sở Công thương 2. cấp. Các giấy tờ hợp pháp chứng minh việc bổ sung, sửa đổi nội dung Giấy chứng 3. nhận. Chứng chỉ đã qua lớp nghiệp vụ kinh doanh gas của cán bộ, nhân viên trực 4. tiếp làm việc tại cửa hàng. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Thông tư số 15/1999/TT- 1. kinh doanh khí đốt hóa lỏng. BTM ng...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản