Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị mất, bị rách, bị cháy hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị mất, bị rách, bị cháy hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị mất, bị rách, bị cháy hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác

  1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị mất, bị rách, bị cháy hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác Thông tin Lĩnh vực thống kê:nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Long Xuyên, Châu Đốc: Lệ phí cấp Thông tư liên bộ Bộ Tài 1. 50.000 đồng giấy Chính... - Địa bàn khác: 25.000 đồng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Thương nhân đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhưng Giấy chứng nhận bị mất, bị rách, bị cháy hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác nộp hồ 1. Nộp hồ sơ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả - Sở Công Thương: - Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của thương nhân và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ Tiếp nhận, xử sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để thương 2. lý hồ sơ nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do. - Chuyển hồ sơ của thương nhân đến Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ. Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ - Sở Công Thẩm định hồ 3. Thương: sơ, quyết định - Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thủ tục hành thể tại Thông tư 14/2008/TT-BCT trên cơ sở hồ sơ nhận
  3. Tên bước Mô tả bước chính được và các quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để Sở Công Thương quyết định chấp thuận việc cấp Giấy chứng nhận. - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá cho thương nhân. Thương nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 4. Trả kết quả quả - Sở Công Thương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu 1. thuốc lá (mẫu). Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 2. nguyên liệu thuốc lá; (nếu có) Các tài liệu hợp pháp chứng minh việc bị mất, bị rách, bị cháy hay bị tiêu 3. hủy dưới hình thức khác.
  4. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Thông tư số 14/2008/TT- 1. kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. BCT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giấy chứng nhận bị mất, bị rách, bị cháy hay bị Thông tư số 14/2008/TT- 1. tiêu hủy dưới hình thức khác BCT ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản