Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
9
download

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

  1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Không quy định Thời hạn giải quyết: -Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập đoàn thẩm định. - Đoàn thẩm định kiểm tra hồ sơ, thực địa: Không quy định. - Ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận: Không quy định. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Nhà sản xuất gửi hồ sơ đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận 1. đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuất; - Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập đoàn thẩm định. Đoàn thẩm định kiểm tra hồ sơ và thực địa; khi cần thiết thì lấy mẫu 2. đất, nước để phân tích; lập biên bản thẩm định có xác nhận của đại diện đoàn thẩm định và nhà sản xuất. - Nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thì đoàn thẩm định đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng 3. nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế. Trường hợp nhà sản xuất chỉ sơ chế rau, quả thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả an toàn. - Nếu chưa đảm bảo điều kiện thì đoàn thẩm định nêu rõ trong biên bản thẩm định những chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu và thời hạn 4. để nhà sản xuất khắc phục. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra lại và đề nghị cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.
  3. Tên bước Mô tả bước - Trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 01 (một) tháng, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 5. kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận. - Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn, sau khi khắc phục, nhà sản xuất phải gửi 6. hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Báo cáo khắc phục. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn 1. (Phụ lục 4); 2. Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 5);
  4. Thành phần hồ sơ 3. Tài liệu khác có liên quan (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, Quyết định số 1. sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 4) 99/2008/QĐ-BNN... Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an Quyết định số 2. toàn (Phụ lục 5) 99/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an Quyết định số 99/2008/QĐ- 1. toàn BNN...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản