intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu tạo của nguyên tử

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Đàm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

68
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Cấu tạo của nguyên tử sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách cấu tạo của nguyên tử; kí hiệu và mối liên hệ giữa các đại lượng trong nguyên tử. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu tạo của nguyên tử

  1. 1 Proton (p) Nguyên – Electron (e) 0 – 21 P = E = Z. A=Z+N = P +N+E = 2Z +N = A + Z 31 A Z X 1
  2. 1 (A) proton và electron. (B (C) electron. (D 2 không (A) A = Z + N. (B) A = P + N. (C) A = Z + P. (D) A = E + N. 3 (A) Z = N. (B) A = Z + E. (C) A Z. (D) 2N Z. 4 (A (B (C (D 5 24 24 (A) 8 X. (B) 16 X. 16 8 (C) 8 X. (D) 16 X. 2
  3. – 2Z N A Z. – – A) B) C) D) 15. 2Z+N=52 Z 17 A Z N 35 N 18 . VD2: 82 56 56 52 A) 22 X. B) 26 X. C) 30 X. D) 30 X. 2Z N 82 Z 26 2Z - N=22 N 30 56 26 X . 6 23 22 23 34 A) 11 Y. B) 11 Y. C) 12 Y. D) 11 Y. 3
  4. 7 22 25 24 23 A) 14 X. B) 11 X. C) 12 X. D) 13 X. 8 (A) 1. (B) 14. (C) 13. (D) 27. 9 35 36 37 34 A) 17 X. B) 16 X. C) 17 X. D) 18 X. 4
  5. N 1 1,52 Z VD3: N Vì ZX < 82 nên ta có 1 1,52 Z Z N 1,52Z 2Z + N 3,52Z Thay ( 18 3,52Z 5,11 Z 6 Vì Z nguyên nên Z = 6. Z=6 A 23 22 23 34 A) 11 Y. B) 11 Y. C) 12 Y. D) 11 Y. B 7 21 14 13 (A) 14 X. (B) 14 X. (C) 7 X. (D) 8 X. 5
  6. VD4: A và ZB. 2Z A 2ZB 40 ZA 12 2Z A 2ZB 8 ZB 8 12 và 8. VD5: 2 Chú ý Vì trong AB2 có 2 nguyên A và ZB. AB2 2Z A 4ZB 44 ZA 6 2ZB 2Z A 4 ZB 8 6 và 8. VD6: 3 3. M và ZX. M và NX. 2ZM NM 3.(2Z X NX ) 196 2ZM 6Z X (NM 3NX ) 196 (1) 2ZM 6Z X (NM 3NX ) 60 hay 2ZM 6Z X (NM 3NX ) 60 (2) 2Z X 2ZM 8 2Z X 2ZM 8 (3) M + 6ZX và NM + 3NX 2ZM + 6ZX 2Z X 6ZM 128 ZX 13 X là Al AlCl3 2ZM 2Z X 8 ZM 17 M là Cl 6
  7. C 2B5 A B) 7 và 8. C D) 19 và 16. D 2 A B) 19 và 8. C D) 19 và 16. E A B) 9 và 10. C D) 11 và 12. 7
  8. – M – ne Mn+ – M + ne Mn- – . 3+ – Ta có: M - 3e M3+ 2ZM NM 82 ZM 26 M là Fe 2ZM - NM=22 NM 30 VD8: 2+ và X2- 2- 2+ 2+ và trong X2_. Mvà ZX. M và NX. 2ZM NM 2Z X NX 60 2ZM 2Z X 40 (1) 2ZM 2Z X - (NM NX )=20 NM NX 20 (2) 2-: 2ZX + 2 2ZM - 2 - (2ZX + 2) = 4 2+: 2ZM - 2 2ZM -2ZX = 8 (3) ZM 12 ZX 8 2- là 2ZX +2 = 18. 2+ là 2ZM - 2 = 22. 8
  9. F 3 2- A B) 32 và 16. C D) 16 và 8. G 2 trong X2- + A B) 23 và 32. C D) 27 và 28. H + và ion X2- 2X + 2- + ion X2- 2X là A B C D) 110 u. 9
  10. Câu Câu 1 B A A 2 C B C 3 C C C 4 C D B 5 C E B 6 A F B 7 C G B 8 B H A 9 A 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2