Chỉ định

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
145
lượt xem
9
download

Chỉ định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 246/CĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Bộ Công an; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công Thương; - Bộ Tài chính; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 16 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 133/CĐ-TTg chỉ đạo về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ định

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 246/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Bộ Công an; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công Thương; - Bộ Tài chính; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 16 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 133/CĐ-TTg chỉ đạo về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, không để tái diễn tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần; các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tình hình vi phạm các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo đang có xu hướng gia tăng trên các địa bàn trong cả nước, tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đền thời điểm này, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 113 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép, thu hủy 3.700 kg pháo các loại (tăng 28 vụ, 680 kg pháo so với cùng kỳ năm 2009). Trước tình hình trên, để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 về quản lý, sử dụng pháo và Công điện 133/CĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công thương tập trung chỉ đạo các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường … ở Trung ương và địa phương, bằng nhiều biện pháp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên tất cả các tuyến, các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, bến cảng và các phương tiện vận tải để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật mọi hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo. Kiên quyết không để tái diễn tình trạng đốt pháo nổ trái phép. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép; chỉ đạo các lực lượng 1
  2. chức năng tại địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng pháp luật các vụ, việc vi phạm. 3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của Trung ương, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chấp hành Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Công điện số 133/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Công điện này, báo cáo kết quả kịp thời lên Thủ tướng Chính phủ. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - TTg, các PTTg; Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng TW Đảng; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Đài Truyền hình Việt Nam; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - Các báo: Nhân dân, Quân đội nhân dân; - Thông tấn xã Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, cổng TTĐT; - Lưu VT, NC (3), NVP. 2
Đồng bộ tài khoản