CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LỚP 4

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
2.502
lượt xem
126
download

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LỚP 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chào mừng quý vị có con vào lớp 4! Tập sách này sẽ cung cấp cho quý vị một cái nhìn tổng quát về chương trình lớp 4 và giải thích về những gì con em quý vị sẽ học trong các môn tập đọc và ngôn ngữ, toán, khoa học và xã hội học. Các thông tin trong tập sách sẽ giúp quý vị hỗ trợ con em trong việc học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LỚP 4

 1. 4 Vietnamese LỚP HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH VỀ Chương Trình Giảng Dạy Lớp 4 2009–2010 Nghệ Thuật •    •    oán T •    hạc N •    hể Thao T •    ập Đọc/Ngôn Ngữ T •    hoa Học K •    ã Hội Học X Rockville, Maryland
 2. Board of Education Ms. Shirley Brandman President Mrs. Patricia B. O’Neill Vice President Mr. Christopher S. Barclay ÐƯỜNG LỐI Ms. Laura Berthiaume Quyền chủ yếu của mỗi học Dr. Judith R. Docca sinh là được cung cấp một chương trình giáo khoa ưu Mr. Philip Kauffman tú. Tất cả các học sinh đều phải được tôn trọng, khuyến khích, và có những cơ hội cần Mr. Timothy T. Hwang Student Member thiết để bồi đắp kiến thức, khả năng, và thái độ để trở thành những công dân thành công đóng góp trong xã hội. Ban Giám Đốc Trường Học Dr. Jerry D. Weast Superintendent of Schools Mr. Larry A. Bowers Chief Operating Officer Dr. Frieda K. Lacey Deputy Superintendent of Schools 850 Hungerford Drive Rockville, Maryland 20850 www.montgomeryschoolsmd.org
 3. www.montgomeryschoolsmd.org MARYLAND Kính gởi Quý Phụ Huynh và Giám Hộ: Chào mừng quý vị có con vào lớp 4! Tập sách này sẽ cung cấp cho quý vị một  cái nhìn tổng quát về chương trình lớp 4 và giải thích về những gì con em quý  vị sẽ học trong các môn tập đọc và ngôn ngữ, toán, khoa học và xã hội học.  Các thông tin trong tập sách sẽ giúp quý vị hỗ trợ con em trong việc học. Montgomery County Public Schools (MCPS) cam kết sẽ cung ứng những kỹ  năng và kiến thức cần thiết cho mỗi học sinh để thành công sau này. Để đạt  mục đích này chúng ta phải bắt tay vào việc khi các em còn rất nhỏ. Chương  trình giáo khoa lớp 4 của MCPS được soạn thảo với mục đích khuyến khích  các em tham gia tiến trình học tập, cho các em hiểu thế nào là thành quả học  tập và ý thức được giá trị của những điều các em đang học. Quý vị có thể sử dụng tài liệu này trong các cuộc họp với thầy cô giáo cũng  như xem như sách hướng dẫn ở nhà trong khi trò chuyện với con em về bài tập  ở nhà cũng như việc học tập trong lớp. Cùng cộng tác với nhân viên nhà trường là một trong những điều quan trọng  nhất mà quý vị có thể làm để đảm bảo sự thành công của con em. Xin chúc quý  vị một năm dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy những cơ may. Kính, Jerry D. Weast, Ed. D. Superintendent of Schools 850 Hungerford Drive ♦ Rockville, Maryland 20850
 4. ii • Chương Trình Giáo Khoa Lớp 4 Phụ Huynh Có Thể Giúp Con Em Như Thế Nào Phụ huynh nào cũng muốn con em thành công trong trường học cũng như  trong đời sống. Có nhiều cách để khuyến khích các em đạt được điều này.  Dưới đây là một vài cách quý vị có thể giúp con đạt kết quả tốt nhất ở  trường học:   •    ỏ sự quan tâm đến những gì em đang làm tại trường. T   •    ặt các mục tiêu cao để khuyến khích con. Cho con hiểu rõ rằng  Đ việc học là ưu tiên hàng đầu của em.   •    ể dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để nói chuyện với con và đọc  Đ sách với em.   •    ành một chỗ yên tịnh cho em để em học. D   •    iúp em với bài làm. G   •    iới hạn thời gian xem truyền hình và nói chuyện với con về  G những gì em xem trên truyền hình.   •    iểm soát thời gian em chơi các trò chơi video hoặc sử dụng  K Internet.   •    ình nguyện giúp đỡ trong các công việc ở nhà trường và khuyến  T khích các phụ huynh khác cùng tham gia.   •    ói chuyện với thầy giáo em thường xuyên về những tiến triển  N của em và những gì quý vị có thể làm để giúp em tiến triển.   •    huyến khích em hoàn tất bài làm khó khăn. K Trích dẫn từ A Parent’s Guide to Achievement Matters Most, Maryland State Department of  Education. Phụ Huynh Có Thể Xem Những Nguyên Liệu Về Chương Trình Giảng Dạy Phụ huynh cần phải tham khảo các tài nguyên được đề nghị. Những tài liệu có thể tìm  thấy tại các thư viện trường.   •    hương trình giảng dạy đã được MCPS kiểm lại cho môn học  C (Anh văn/ngôn ngữ, toán, khoa học, hay xã hội học), www. montgomeryschoolsmd.org/info/curriculum/framework.html.   •    tudent Outcomes (Các Kết Quả Của Học Sinh), theo từng môn  S học và cấp lớp được đăng trên trang cải tổ chương trình giáo  khoa của trang Web MCPS, www.mcpsmd.org/info/curriculum/ studentlearn.html.   •    hầy giáo của con em phụ huynh. T
 5. Nghệ Thuật-Chương Trình Giáo Khoa Lớp 4 • 1 Nghệ Thuật Chương trình giảng dạy nghệ thuật của các lớp pre-K đến lớp 12 tại Montgomery County Public Schools (MCPS)  được phát họa để giúp các học sinh phát triển kiến thức và kỹ năng chủ yếu hầu thông hiểu nghệ thuật-   •    ghệ thuật là một phương thức truyền thông mạnh mẽ, cung cấp cho các học sinh cách tìm hiểu, thông  N dịch, và tạo ý nghĩa cho các kinh nghiệm đời sống;   •    ghệ thuật giúp các học sinh hiểu được sự liên hệ với quá khứ và những văn hóa khác. N   •    ghệ thuật bao gồm việc kiểm soát nguyên liệu và những khuôn mẫu trực quan, phát triển ngôn ngữ  N tượng trưng, và tham dự trong các phương thức suy nghĩ và diễn cảm với sự suy luận và thẩm mỹ.   •    ghệ thuật dạy học sinh cách tiếp cận hợp nhất để diễn tả và đối đáp mà cho phép các em phát triển  N những ý nghĩ nghệ sĩ duy nhất và đạt một căn bản để sáng tạo và thụ hưởng nghệ thuật. Những Đề Tài về Nghệ Thuật Trực Quan Cộng đồng:  Người ta sống trong cộng đồng mà được  Chương trình nghệ thuật tiểu học được căn cứ trên các  xác định bởi những cá nhân, xã hội, và các tổ chức tín  đề tài mà trình bày cho học sinh cách nghệ thuật thích  ngưởng, các giá trị và các truyển thống. ứng trong đời sống cá nhân và đời sống của nhân loại  Những Vấn đề của Nhân Loại: Người ta dùng kiến  qua thời gian và nơi chốn. Những đề tài này vượt biên  thức, kỹ năng, và sáng tạo để đáp ứng những nhu cầu  giới truyền thống và tạo sự liên hệ giữa học sinh, nghệ  và ý thích của họ. thuật, và những vấn đề trong đời sống thật. Đề tài này  cũng giúp học sinh khám phá, diễn tả, truyền thông,  Những Khái Niệm Chủ Yếu và sáng tạo nghệ thuật. Trong Lớp 4, học sinh sẽ biết và có thể dùng những yếu  Môi trường: Môi trường ảnh hưởng đến cách người  tố nghệ thuật sau đây và phát họa những nguyên tắc  ta suy nghĩ, cảm nghĩ, cư xử, và sống. khi sáng tạo và đáp ứng với nghệ thuật:  màu, đường  kẻ, kết cấu, mẫu dạng, giá trị, không gian, hình dạng,  Truyền thông: Người  ta  truyền  thông  ý  nghĩ,  cảm  mẫu, sự tương phản, sự cân bằng, sự lặp lại, nhấn mạnh,  tưởng, và ý kiến bằng cách sử dụng các từ, ký hiệu,  nhịp điệu/ chuyển động, và đồng nhất. dấu hiệu và thái độ.
 6. 2 • Toán-Chương Trình Giáo Khoa Lớp 4 Toán Mục đích của chương trình toán các lớp từ  pre-K – 12 của Montgomery County Public Schools là để các em học sinh đạt được  sự hiểu biết về toán học thông qua việc thành thạo các kỹ năng, khái niệm và tiến trình trong toán học. Từ đó các em có thể suy  nghĩ và lý luận theo phương pháp toán học và dùng toán học để giải quyết các vấn đề trong hoàn cảnh thực tế. Chương trình toán ở mỗi cấp lớp được sắp xếp thành nhiều chương giảng dạy. Bảng hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp cho quý  vị một khái niệm về những gì học sinh cần biết và có thể làm đươc sau khi hoàn tất chương cuối của Toán 4. Thông qua tất cả  các chương, học sinh sẽ áp dụng các khái niệm và kỹ năng để giải quyết các vấn đề, trao đổi và lý luận theo phương pháp toán  học và liên hệ các vấn đề với toán học. Chương 1 Các Nguồn Hướng Dẫn Về Chương Trình   •    hận ra và áp dụng các mẫu về vị trí giá trị của các số lên  N đến hàng triệu. Giáo Khoa Dành Cho Phụ Huynh Phụ huynh nên xem các nguồn hướng dẫn dưới đây trước   •    ắp xếp, trình bày và phân tích các dữ kiện bằng các đồ thị  S “Cách Phụ Huynh có Thể Tìm Hiểu Về Các Nguồn Hướng và các đường biểu diễn trên đồ thị. Dẫn Về Chương Trình Giáo Khoa,” trang ii.   •    ác định và phân biệt số trung bình cộng, trị số trung bình,  X Các trang web được giới thiệu bởi “mode” và “range” bằng các vật liệu cụ thể. National Council of Teachers of Mathematics:   •    hân loại các góc thành góc nhọn. góc tù hoặc góc vuông. P National Council of Teachers of Mathematics Illuminations,    •    hận biết và mô tả các cạnh, góc, đường viền, đỉnh và các  N www.Illuminations.nctm.org. Từ NCTM Web site. Đây là một tổ  mặt của các hình khối. chức về các nghiên cứu toán học, bài học, dụng cụ, và các nguồn    •    ẽ các hình tròn, tam giác và tứ giác với các kích thước đã có. V thông tin. Xin gọi 703-620-9840.   •    hận biết và mô tả các yếu tố đo lường, bao gồm diện tích,  N Math Archives, ,“Topics in Mathematics,” ,”(Các Thành Quả dung tích và nhiệt độ. về Toán Học) ,” http://archives.math.utk.edu/topics/. Có rất nhiều  đề tài ở trình độ căn bản cũng như cao cấp với các đường dẫn đến  Chương 2 các trang web và bài học liên hệ. Xin liên lạc SunSite, University    •    hành thạo về các nhóm số liên hệ trong phép nhân và chia. T of Tennessee, Mathematics Dept., Knoxville, TN 37996.   •    hận biết và áp dụng bội số và ước số của các số. N Education Place, “Brain Teasers,”  www.eduplace.com/math/   •    ìm các ẩn số và biến số trong một phương trình. T brain/.  Do  Houghton  Mifflin  Company,  soạn  thảo,  trang  web    •    hái quát hóa một mẫu bằng cách nêu lên một nguyên tắc. K này bao gồm các bài toán và bài giải hàng tuần cho các lớp 3–4,  5–6, và 7–8.   •    iết và đơn giản hoá các biểu thức bằng các thuộc tính của  V con số. Figure This, (Hãy hình dung điều này), www.figurethis.org/.  National Council of Teachers of Mathematics. Do U.S. Department    •    oàn tất một bảng tính theo một nguyên tắc đã cho. H of Education và National Science Foundation tài trợ. Đi vào “Math  Chương 3 Index.” Trang web này cung cấp các ứng dụng loại  puzzle trong  nhiều môn như đại số, hình học, đo lường, con số, và thống kê/   •    o sánh, sắp xếp các phân số và các số. S xác suất cùng với các lời giải. Mỗi mục cho thấy toán học có thể    •    o sánh các số thập phân lên đến hàng trăm bằng các con  S được ứng dụng vào đời sống thực tế ra sao. Xin liên hệ NCTM,  số, hình ảnh và đồ vật. 1906 Association  Drive,  Reston, VA  20191-1502.  Xin  gọi  703-   •    rình bày quan hệ giữa các phân số và số thập phân. T 620-9840.   •    ộng và trừ các phân số có cùng mẫu số bằng cách dùng  C Math Forum @ Drexel, www.mathforum.org. Drexel University.  các mẫu và hình vẽ. Có đường dẫn đến các sinh hoạt và bài tập về số học/toán học    •    ộng và trừ các số thập phân bằng cách dùng các mẫu và  C nhập môn liên quan đến những phép tính căn bản và các đề tài căn  hình vẽ. bản khác về toán học. Trang web cung cấp rất nhiều nguồn hướng    •    iải các bài toán về sự ước tính với các phân số và số  G dẫn. Xin liên hệ Math Forum, 3210 Cherry Street, Philadelphia,  PA 19104. Xin gọi 800-756-7823. thập phân.   •    iệt kê tất cả các kết qủa có thể có trong một trường hợp  L Helping Your Child Learn Math, (Giúp Con Bạn Học Toán), do USDE soạn thảo năm 1999, www.ed.gov/pubs/ parents/Math/.  xác suất đơn giản. Cung cấp các ứng dụng về toán trong đời sống hàng ngày. Ấn bản    •    rình bày xác suất của một sự kiện với các khả năng có thể  T thứ hai của  Helping Your Child Learn Math (Giúp Con Bạn Học  xảy ra dưới dạng phân số. Toán) dành cho phụ huynh học sinh từ mẫu giáo đến lớp năm.    •    hân phân số và nguyên số dùng các mẫu và hình vẽ. N Nội dung sách đã được sửa đổi, có nhiều sinh hoạt hữu ích, vui  nhộn nhằm giúp trẻ học và áp dụng các khái niệm toán học như  Chương 4 hình học, đo lường, thống kê và xác suất. Tất cả các sinh hoạt đều    •    hân một số với một số có 2 hoặc 3 chữ số. N liên quan đến đời sống hàng ngày và nhiều bài học các em đang    •    hia một số cho một số chia có 1 chữ số. C học trong trường. Xin gọi 800-USA-LEARN.   •    ớc tính các sản phẩm để xác định sự hợp lý của các câu  Ư CÁC TRANG KHÁC VỀ TOÁN: trả lời. www.multiplication.com, www.multiplication.com/parents.htm.   •    ớc tính và xác định thời gian trôi qua. Ư Trang web cung cấp cho phụ huynh nhiều phương pháp để dạy  các bảng cửu chương. Đồng thời phụ huynh cũng có thể tìm thấy  Chương 5 các trò chơi, thẻ toán (flashcards), các bảng tính, các sinh hoạt và    •    hận biết các dạng sao chép, đối chiếu và xoay chiều của  N các nguồn hướng dẫn khác. Trang web áp dụng hai phương pháp  các hình. dạy— phương pháp cổ điển và phương pháp sống động/sáng tạo    •    họn lựa các yếu tố thích hợp và dùng các đơn vị tiêu  C với hình ảnh, bài hát và các truyện.  chuẩn để giải các bài toán về đo lường. AAA Math, www.aaamath.com Trang web này gồm hàng trăm    •    iải các bài toán về diện tích, chu vi, thể tích và thời gian  G trang nói về các kỹ năng toán học căn bản, được phân loại theo các  trôi qua. đề tài, dành cho học sinh từ lớp K – 8. Nội dung bao gồm hướng  dẫn cho các đề tài, thực hành, các trò chơi, các bài toán, các sinh    •    ập và dùng các công thức để giải các bài toán về diện tích  L hoạt thực tập. Phương pháp dạy cũ nhưng sống động, vui nhộn.  và chu vi của các hình chữ nhật. Xin liên hệ  AAA Math, Box 16498, Albuquerque, NM 87191.    •    hận biết các trường hợp thể hiện bằng một số âm. N
 7. Nhạc-Chương Trình Giáo Khoa Lớp 4 • 3 Nhạc Tổng Quát Chương trình giảng dạy tổng quát về nhạc lý từ pre-K đến 12 của Montgomery County Public Schools (MCPS) được  phát họa để giúp học sinh phát triển kiến thức và khả năng chủ yếu hầu thông hiểu các điểm sau đây:   •    áng tạo, trình diễn, và hưởng ứng với nhạc đòi hỏi kiến thức và kỹ năng mà chỉ đạt được qua sự học và thực tập. S   •    m nhạc, một mẫu nghệ thuật, chia sẽ nhiều nguyên tắc và những khái niệm với kịch nghệ, tranh ảnh, và vũ điệu. Â   •    ự hiểu biết kỹ lưỡng về âm nhạc đòi hỏi những  kiến thức của những môn học khác như học vấn về cơ thể,  S vật lý, và khoa học máy tính.   •    m nhạc được tìm thấy ở mọi nền văn hóa, và mọi cá nhân đều có kỹ năng về âm nhạc. Â Chương trình giảng dạy nhạc tổng quát ờ Lớp 4 dùng  những phương thức   Sáng tạo, Trình diễn và Hưởng  Hòa Tấu Nhạc Khí ứng để giúp các học sinh có kinh nghiệm về nhạc và  Chương trình giảng dạy hòa tấu nhạc khí của các lớp  sáng tạo nhạc. 4-12 tại Montgomery County Public Schools (MCPS)  Các học sinh sẽ làm những điều sau đây: được phát họa để giúp các học sinh phát triển kiến thức  và khả năng cần thiết để làm những điều sau đây: Sáng tác nhạc   •    ham gia trong các trình diễn nhạc từ nhiều thời  T   •    hả năng ứng biến với nhịp điệu và âm điệu khi  K gian lịch sử và thể loại. được nhắc về âm nhạc.   •    rình diễn những kỹ năng âm nhạc với một  T   •    ặt nhạc từng giai thoạn theo những hướng dẫn  Đ dụng cụ nhạc khí suốt đời. trên lý thuyết.   •    hụ hưởng những kinh nghiệm âm nhạc phong  T phú như một nhạc sĩ. Trình Diễn   •    óng góp với xã hội những giá trị sáng tạo và  Đ   •    át nhiều thể loại nhạc, gồm cả ba phần trong  H biết lắng nghe nhạc và thưởng thức nghệ thuật. một phạm vi kéo rộng.   •    rở nên những thành viên của một nhóm mà  T   •    rình diễn các đoạn, chuỗi nhạc theo nhịp điệu  T cùng làm việc cho lợi ích chung. và giai điệu và khả năng đệm nhạc đơn giản.   •    rở nên một người biết tự diễn tả, giải quyết  T Hưởng Ứng vấn đề, và suy luận.   •    ùng những đặc tính của âm nhạc liên quan đến  D Hòa tấu nhạc khí tại tiểu học là một chương trình chọn  phong cách lịch sử và văn hóa. lọc ngoài chương trình  học. Hòa tấu nhạc bắt đầu trong    •    ạo các chuyển động thích hợp để phát biểu các  T các lớp 4 và 5 tại các trường tiểu học của Montgomery  đặc tính nhạc. County. Học sinh tham gia một lớp nhạc khí một lần    •    ọc và ghi các mẫu nhịp điệu và âm điệu giản  Đ trong tuần. Học sinh lớp 4 về nhạc khí học các kỹ thuật  dị khi dùng ký pháp nhạc tiêu chuẩn. nhạc khí căn bản và trình diễn trong các buổi hòa tấu  công chúng một hay hai lần trong năm học đầu. Nhạc Đồng Ca Nhạc đồng ca dành cho các học sinh lớp 4 và lớp 5  muốn hát và phát triển cá nhân và kỹ năng kiện toàn  thanh  giọng.  Danh  mục  nhạc  đồng  ca  gồm  các  bài  nhạc từ nhiều kiểu và thể loại nhạc khác nhau. Trình  diễn trước công chúng là cực điểm của nhiều giờ làm  việc cực nhọc và giúp học sinh thành thạo kiến thức  và khả năng sau đây. Học sinh sẽ làm những điểm sau đây:   •    át một cách độc lập, với mức độ và theo nhịp  H điệu, với sự diễn tả và dáng điệu thích hợp.   •    át những bài hát chọn lọc từ trí nhớ. H   •    rình diễn nhạc đã được soạn trước với lòng tự tin. T   •    rình diễn phép xã giao thích hợp với thính giả. T
 8. 4 • Thể Thao-Chương Trình Giáo Khoa Lớp 4 Thể Thao Chương trình thể thao lớp 4 cung cấp cơ hội cho các học sinh học về cách chuyển động. Lớp thể thao thúc đẩy việc  học những khái niệm liên quan đến những kỹ năng chuyển động, thể thao liên quan sức khỏe, và trách nhiệm cá nhân  và xã giao trong một khung cảnh chuyển động. Học sinh mà thành thạo trong các kỹ năng, khái niệm, và tiến triển  của các phạm vi này sẽ trở nên hiệu lực và biết quý trọng việc sống một đời sống lành mạnh và hoạt động. Chương trình thể dục tại mỗi trình độ lớp nhận biết các kỹ năng và khái niệm cần thiết để dạy và học trong mỗi thời  gian chấm điểm. Bảng hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp cho quý vị một khái niệm về những gì học sinh cần biết và  có thể làm đươc sau khi hoàn tất chương cuối của chương trình Lớp 4. Học kỳ đầu tiên: Học Kỳ Thứ Ba:   •    huyển banh một cách chính xác dùng phần  C   •    hi hành một điệu vũ gọi là square dance (điều  T ngực và phía trong của bàn chân. vũ truyền thống) mà biểu diễn các nhịp điệu một    •    iệt kê các hoạt động mà trau dồi những phần thể  L cách chính xác và duy trì sự đồng bộ khi nhảy. thao liên quan đến sức khỏe: tính cách bền bỉ của    •    huyển người từ chân đến tay và trở lại chân  C cơ quan hô hấp và tim, sức mạnh của bắp thịt,  bằng cách chuyển chân lên quá eo và để chân  khả năng chịu đựng của bắp thịt, và sự linh hoạt. xuống nhẹ nhàng trên một rồi hai chân, thí dụ,    •    ịnh nghĩa số tim đập, chú trọng đến số tim  Đ đá ngược chân, đứng thẳng trên hai tay, quay  đập, và số tim đập cao nhất. tròn, và nhào lộn.   •    iải thích sự khác biệt giữa sức mạnh của bắp  G   •    hận biết và áp dụng các phương thức khác  N thịt và sức chịu đựng của bắp thịt. nhau để khuyến khích một khung cảnh tốt và có    •    ịnh nghĩa tính linh hoạt và giải thích tại sao lại  Đ sự tôn trọng lẫn nhau. quan trọng đến việc căng duỗi bắp thịt. Học Kỳ Thứ Ba: Học Kỳ Thứ Hai:   •    ánh và tung trái banh nhẹ nhàng với một vợt  Đ   •    ém banh cao đến một học sinh mà đang di  N nhẹ, thẳng tay qua một lưới thấp. chuyễn xa người ném.   •    ánh quả banh với vợt đánh gôn và tung lên  Đ   •    hụp quả banh ném đến trong khi di chuyễn xa  C trong không khí. người ném.   •    p dụng những thành phần (của) tính chất  Á   •    ém một quả bóng nhẹ cao qua đầu một cách  N Thường xuyên, Cường độ, Thời gian, và Công  nhẹ nhàng đến mục tiêu. thức (FITT) và so sánh sự liên hệ giữa cường độ    •    hận biết mục tiêu cho các hoạt động thể thao  N và thời gian.  cá nhân tuy khó khăn nhưng đạt được, và giải  thích tại sao đây là một mục tiêu thích hợp.
 9. Tập Đọc/Ngôn Ngữ—Chương Trình Giáo Khoa Lớp 4 • 5 Tập Đọc/Ngôn Ngữ Chương trình tập đọc/ngôn ngữ của bậc tiểu học thuộc Montgomery County Public Schools phản ảnh sự phát triển  đồng đều của chương trình đọc và viết. Chương trình này bao gồm những bài học về năm yếu tố cần thiết cho việc  đọc-Hiểu Biết về Cách Phát Âm(chỉ trong lớp mẫu giáo và lớp 1), Phát Âm, Ngữ Vựng, Đọc Trôi Chảy và Đọc  Hiểu – làm quen với việc tự đọc sách. Cả hai mục tiêu trong tập đọc- Đọc để có Kiến Thức Văn Học và Đọc để Nắm  Thông Tin-được chú trọng đồng đều trong khi giảng dạy. Chương trình ngôn ngữ của bậc tiểu học cũng có các bài  học về cách viết văn bao gồm tiến trình viết văn, các đặc điểm của một bài làm văn hay (ý tưởng, kết cấu bài văn,  cách sử dụng từ, cách sắp xếp câu và các quy ước viết văn). Ba mục tiêu viết văn-Viết Để Bày Tỏ Ý Kiến Cá Nhân,  Viết Để Thông Báo, và Viết Để Thuyết Phục Người Khác-được chú trọng trong một học kỳ. Các tiến trình nghe và  nói được xen kẽ với tất cả các yếu tố của một chương trình đọc và viết toàn diện, quân bình. Tập Đọc CÁC PHƯƠNG CÁCH SAU KHI ĐỌC   •    rả lời các câu hỏi về bài đọc trong khi thảo luận. T   •    em lại bài đọc để hiểu rõ những gì đã đọc. X Ngữ vựng   •    ọc lại bài để xác định hoặc mở rộng ý nghĩa. Đ   •    ùng sự hiểu biết về các thành phần của từ, các từ  D   •    hận biết thông điệp của tác giả. N gốc và nhận biết sự liên hệ giữa các từ (ví dụ : từ    •    óm tắt bài đọc. T đồng nghĩa, phản nghĩa, từ tương tự) để xác định    •    rả lời các câu hỏi về bài đọc qua bài viết. T nghĩa của từ.   •    họn và tự đọc ít nhất 25 quyển sách theo trình độ  C   •    ắm rõ và mở rộng vốn từ vựng qua việc đọc  N của lớp học. nhiều loại sách báo. Sự Lưu Loát   •    ọc chính xác các bài đọc theo trình độ của lớp  Đ Viết văn với sự diễn cảm.   •    ử dụng tiến trình viết văn (trước khi viết, bản nháp  S Đọc Hiểu đầu tiên, sửa đổi, đọc kiểm tra, hoàn tất bài viết).   •    ọc sách theo trình độ của lớp với nhiều mục  Đ   •    ự viết với nhiều mục đích (diễn tả tư tưởng cá nhân,  T đích : kiến thức văn học (ví dụ: các truyện, kịch,  thông báo, thuyết phục) và với thời gian kéo dài. thơ) và để nắm thông tin (ví dụ: các bài báo và lời    •    ác định mục đích, đối tượng đọc và tập trung  X hướng dẫn). vào ý chính của bài.   •    ng dụng các phương cách ứng dụng cho các giai  Ứ   •    ửa đổi bài dựa trên các nguyên tắc hoặc bảng  S đoạn trước khi, trong khi và sau khi đọc. kiểm tra. CÁC PHƯONG CÁCH TRƯỚC KHI ĐỌC   •    ửa bài viết theo các quy ước về ngôn ngữ thích  S   •    ác định mục đích của việc đọc sách. X hợp với trình độ của lớp (câu đơn giản và câu    •    em qua sách để có một khái niệm ban đầu về nội  X ghép, đối thoại, cách chấm câu chính xác, văn  dung quyển sách và đặt câu hỏi. phạm) để làm rõ ý của bài viết.   •    ử dụng các kiến thức sẵn có và xem qua bài đọc  S   •    hứng tỏ các đặc điểm của một bài viết tốt. C để đưa ra các dự báo và đặt các câu hỏi.   •    ùng các nguồn tài liệu một cách hiệu quả để  D kiểm tra cách đánh vần các từ. CÁC PHƯƠNG CÁCH TRONG KHI ĐỌC   •    ở rộng các đoạn văn và tập trung vào ý chính  M   •    iên hệ với bài đọc. L của bài.   •    ác định hoặc sửa đổi các dự đoán. X   •    ùng sự mô tả để làm cho đề tài hoặc thông điệp  D   •    ưa ra các hình ảnh hoặc tưởng tượng các hình  Đ trở nên rõ ràng đối với người đọc. ảnh để hiểu bài đọc.   •    ở bài một cách mạnh mẽ để lôi cuốn người đọc. M   •    ác định tầm quan trọng của thông tin trong bài. X   •    ưa ra các câu hỏi dựa trên các đề tài đã chọn  Đ   •    p dụng các phương cách để sửa lại những điều  Á và dựa vào ít nhất hai nguồn tài liệu để tìm kiếm  không hợp lý. thông tin.   •    ọc lại để xác định hoặc sửa đổi sự hiểu biết. Đ CÁC KỸ NĂNG NGHE, NÓI VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC HỌC VÀ   •    ùng các đặc điểm của bài đọc loại hư cấu và bài  D ÁP DỤNG TRONG CÁC BÀI DẠY VỀ ĐỌC VÀ VIẾT. đọc thông tin để hiểu bài.   •    hu thập và trình bày các thông tin được nghe. T   •    m hiểu các nhân vật, bối cảnh, vấn đề/cách giải  A   •    ác định quan điểm của người nói qua giọng  X quyết và kết cấu câu truyện khi đọc với mục đích  điệu và việc thể hiện qua cử chỉ, mắt nhìn (body  kiến thức văn học. language).   •    ưa ra các suy luận (ví dụ: kết luận, nhận biết mối  Đ   •    oạn thảo và trình bày bài diễn thuyết và dùng  S quan hệ nguyên nhân/hậu quả). tiêu chuẩn phê bình của bạn bè.   •    ùng các đặc điểm của bài đọc khi đọc để nắm  D thông tin.
 10. 6 • Tập Đọc/Ngôn Ngữ-Chương Trình Giáo Khoa Lớp 4 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA SÁCH   •    ách và các đặc điểm in ấn. S Các Nguồn Hướng Dẫn Về Chương Trình   •    ính cách phức tạp của câu T Giáo Khoa Dành Cho Phụ Huynh Phụ huynh nên xem các nguồn hướng dẫn dưới đây trước,   •    ội dung N dưới mục "How Parents Can Access Curriculum Resources,   •    hủ đề C " (Cách Phụ Huynh Có Thể Xem Các Nguồn Hướng Dẫn Về   •     tưởng Ý Chương Trình Giáo Khoa), trang ii.   •    ác đặc điểm ngôn ngữ và văn học C Tập Đọc/Ngôn Ngữ   •    ấu trúc của bài C National Council of Teachers of English,   www.ncte.org/ search?q=pare. Được soạn thảo nhằm giúp phụ huynh giúp  Bằng việc xem xét một quyển sách hỗ trợ người đọc  đỡ con em. Các đề tài hỗn hợp. Liên hệ NCTE, 1111 Kenyon  như thế nào và những khó khăn gặp phải khi đọc sách,  Road,  Urbana,  IL  61801-1096.  Liên  hệ  217-328-3870  hoặc  người ta có thể tìm ra những sách thích hợp cho việc  877-369-6283. giảng dạy học sinh theo từng nhóm nhỏ trong môn tập  International Reading Association, www.reading.org./Thông đọc. Các đặc điểm này cũng giúp cho các thầy giáo  tin cho/Phụ huynh.aspx. Có nhiều đề tài khác nhau, cả bằng  chọn ra những sách thích hợp nhất cho các mục tiêu  tiếng Tây ban nha. Liên hệ IRA, 444 North Capital Street, NW,  #630, Washington, D.C. 20001. Gọi số 202-624-8800. giảng dạy. Helping Your Child Publication Series (Loạt Sách về Cách Việc phân loại sách theo trình độ của từng lớp được  Giúp Đỡ Con) ed.gov/parents/academic/help/hyc.html. Phát  dựa vào các đặc điểm dưới đây. họa để cung cấp phụ huynh với bài học và hoạt động để giúp  các trẻ em tuổi đi học và chuẩn bị đi học thành thạo đọc, hiểu  Đặc điểm của sách dành cho lớp 4 giá trị của bài tập nhà và phát triển kỹ năng.   •    ác sách dài hơn, có nhiều chương nói về nhiều vấn  C Các trang mạng khác về tập đọc/ngôn ngữ: đề, nhiều tình tiết có liên quan đến một cốt truyện. Guide to Grammar and Writing (Hướng dẫn về Văn Phạm và   •    ác chủ đề cần phải được giải thích và hiểu rõ. C Viết Văn),  Capital Community College, Hartford, Conn. http://   •    ruyện có nhiều nhân vật, diễn biến câu truyện  T grammar.ccc.commnet.edu/grammar. Trang này bao gồm nhiều  được lồng trong các lời nói và hành động của các  lãnh vực liên quan đến văn phạm, cấu trúc, ngôn ngữ, cách sử  nhân vật. dụng và các đề tài khi viết văn, rất dễ đọc do có nhiều chỉ mục.  Trang web này đề cập đến các nguyên tắc, ví dụ, bài tập và bài    •    oại sách mới được giới thiệu-tiểu sử tự thuật và  L kiểm tra. Xin gọi 806-906-5000. huyền bí. Read, Write, Now! (Đọc, Viết, Ngay bây giờ!) Activities for   •    gữ vựng/thuật ngữ phức tạp, thay đổi, cần phải  N Reading and Writing Fun, Các sinh hoạt vui tươi áp dụng tham khảo về ý nghĩa. vào việc đọc và viết), www.udel.edu/ETL/RWN/Activities.html.   •    ác từ đa âm mới lạ cần phải phân tích nhanh để  C Do U.S. Department of Education soạn thảo với sự hợp tác của  hiểu nghĩa. International Reading Association and Reading is Fundamental.    •    ác câu văn rất phức tạp với nhiều hình thức chấm  C Trang web này bao gồm các sinh hoạt về tập đọc và bảng liệt  câu quan trọng cho việc hiểu ý nghĩa của bài. kê các sách đọc cho trẻ em đến Lớp 6. Được đề cập trên MCPS  Web site Weblinks/“Internet Resources: Great for Homework.”    •    ác sách cung cấp thông tin với các mẫu kết cấu  C Xin gọi 800-860-9228 hay 800-872-5327. bài văn và chi tiết phức tạp. LƯU Ý:   in lưu ý là các trang trên Internet đôi khi bị gián đoạn  X   và các điạ chỉ tham khảo thường xuyên thay đổi.
 11. Khoa Học—Chương Trình Giáo Khoa Lớp 4 7 Khoa Học Chương trình khoa học Lớp 4 cung cấp cơ hội cho học sinh mở rộng và áp dụng những hiểu biết về khoa học. Môn  khoa học được chia làm hai ngành: khoa học thực nghiệm và khoa học về trái đất. Học sinh mở rộng các kiến thức  về sinh vật học, hóa học, vật lý học và khoa học về trái đất/không gian và khoa học về môi trường. Các nghiên cứu  của học sinh bao gồm việc đưa ra một câu hỏi có thể kiểm tra được, nêu giả thuyết/dự đoán, theo một phương pháp  được soạn thảo kỹ lưỡng, đi đến kết luận và đối chiếu các kết quả. Các Chương của Lớp 4   •    hận ra và mô tả rằng người dân Maryland tùy  N thuộc vào, thay đổi và chịu ảnh hưởng của môi  Khoa Học Về Đời Sống trường. Tóm tắt chương: Học sinh tạo ra, quan sát, thảo luận    •    hận ra và mô tả các hậu quả có thể diễn ra khi  N các nguồn năng lượng thiên nhiên của Trái Đất  và  đọc  sách  về  đất  đai,  nước  và  hệ  thống  sinh  thái.  được sử dụng. Trong chương này, học sinh sẽ khám phá những khái    •    iải thích rằng các cá nhân trong cùng một  G niệm  về  sinh  vật  cùng  những  nhu  cầu  căn  bản  của  chủng loại có những đặc điểm khác nhau và đôi  chúng, tìm hiểu cách phân loại các sinh vật, các đặc  khi những khác biệt này là những thuận lợi để  điểm khiến cho các sinh vật thích nghi với môi trường,  chúng tồn tại và sinh sản. các dòng năng lượng và vật liệu và cách các sinh vật    •    iải thích rằng các biến đổi về môi trường sống  G tác động lẫn nhau cũng như tác động vào môi trường.  của sinh vật đôi khi có lợi và đôi khi lại có hại  Các tài liệu cho chương này là bảy chương đầu của ấn  cho chúng. bản Ecosystems, do National Science Resources Center  với sự hỗ trợ của National Academy of Sciences và  Smithsonian Institute. Các chi tiết cập nhật hóa về cách cho điểm và Các kiến thức, kỹ năng và khái niệm cơ bản báo cáo của Montgomery County Public Schools Vào cuối năm Lớp 4, học sinh có thể làm được những  và mẫu mới của các phiếu điểm được trình bày điều sau đây:   •    iải thích cách mỗi sinh vật và một nhóm sinh  G trên trang Web của MCPS: vật tác động lẫn nhau và trong môi trường. www.mcpsmd.org/info/grading.   •    iải thích cách phân loại các động vật và thực  G vật dựa trên các đặc điểm có thể quan sát được. Quý vị cũng có thể xem thông tin bằng cách   •    iải thích rằng trong bất cứ môi trường nào, có  G một số động vật và thực vật có thể tồn tại rất  bấm vào mục “News”. tốt, một số khác tồn tại không tốt lắm và một số  không thể tồn tại được. Các thư viện công cộng tại địa phương là nơi   •    hận biết rằng có một số loại năng lượng cần  N cung cấp rất nhiều thông tin và máy điện toán thiết cho tất cả các sinh vật tồn tại và tăng  cùng với các nhân viên được huấn luyện để giúp trưởng. đỡ quý vị. Khoa Học về Môi Trường Tóm tắt chương: Học sinh tiếp tục quan sát, thảo luận  và đọc sách về đất đai và hệ thống nước sinh thái. Học  sinh sẽ tìm hiểu các sinh hoạt của con người và những  quyết  định  về  việc  sử  dụng  các  nguồn  năng  lượng  thiên nhiên có thể gây những hậu quả thuận lợi, bất  lợi, không thấy trước được cho môi trường. Các nguồn  tài liệu cho chương này là bảy chương cuối của ấn bản  Ecosystems,  do National Science Resources Center  soạn thảo với sự trợ giúp của National Academy of  Sciences và Smithsonian Institute. Các kiến thức, kỹ năng và khái niệm cơ bản Vào cuối năm Lớp 4, học sinh có thể làm được những  điều sau đây:
 12. 8 • Khoa Học —Chương Trình Giáo Khoa Lớp 4 Hóa Học Các Nguồn Hướng Dẫn Về Chương Trình Tóm tắt chương: Học sinh xây dựng sự hiểu biết về vật  Giáo Khoa Dành Cho Phụ Huynh liệu và quan sát, tìm hiểu những phương thức có thể  Phụ huynh nên xem các nguồn hướng dẫn dưới đây trước dùng để thay đổi trạng thái của vật chất từ dạng này  “How Parents Can Access Curriculum Resources- Cách sang dạng khác. Trong suốt chương trình học sinh sẽ  Phụ Huynh có Thể Tìm Hiểu Về Các Nguồn Hướng Dẫn Về Chương Trình Giáo Khoa,” trang ii. thu thập và sử dụng các dữ kiện để giải thích khả năng  Các trang do National Science Teachers Association đề nghị: tồn tại của nước dưới ba dạng trong điều kiện nhiệt  độ thông thường trên Trái Đất. Các nguồn tài liệu cho  “Online Services for Montgomery County Public Schools,” chương này là ấn bản Changes of State, do Education  (Dịch vụ Internet của Montgomery Public Schools), đây là một phần của Trang mạng Chương Trình Giáo Khoa Khoa Development Center, Inc. phát hành với sự hỗ trợ của  Học MCPS,   www.mcpsmd.org/curriculum/science/.  Tất cả  National Science Foundation. đều sẵn sàng cho các gia đình sử dụng. Các đề tài được phân  theo trình độ tiểu học, trung học cấp I và trung học cấp II. Các kiến thức, kỹ năng và khái niệm cơ bản Vào cuối năm Lớp 4, học sinh có thể làm được những  National Science Teachers Association, (Hiệp Hội Giáo Viên điều sau đây: Khoa Học Toàn Quốc),  www.nsta.org.  Bấm  vào  đường  dẫn  “Other Visitors/Parents” sau đó vào “Help Your Child Explore    •    iải thích và xác định những thuộc tính quan  G Science” (www.nsta.org/explore). Có thêm các đường dẫn nhằm  sát được của vật chất. giúp phụ huynh giúp đỡ con về môn khoa học. Trang web dài    •    iải thích và xác định những tình trạng của vật  G 40 trang gồm các đường dẫn cho môn toán và môn khoa học.  Xin liên hệ NSTA, 1840 Wilson Blvd., Arlington, VA 22201.  chất. Xin gọi 703-243-7100.   •    iên hệ những tình trạng của vật chất với những  L điều kiện thời tiết trên Trái đất. Helping Your Child Learn Science, (Giúp Con Quý Vị Học   •    hận biết những hiệu ứng của mặt trời trên  N Khoa Học) United States Department of Education booklet,www. ed.gov/pubs/parents/Science/index.html. Cung cấp các sinh hoạt  nước trên trái đất. về môn khoa học cho phụ huynh và trẻ em từ 3–10 tuổi. Các sinh  Khoa Học về Trái Đất hoạt thích hợp cho các gia đình và cộng đồng. Xin gọi 800 USA- Tóm tắt chương: Học sinh tìm hiểu về những  LEARN (800-872-5327) và yêu cầu Publications for Parents. nguyên liệu mà tạo bề mặt của trái đất.  Suốt  Xin lưu ý là các trang trên Internet đôi khi bị gián đoạn và các  chương, học sinh học để hiểu về vật chất và cách  điạ chỉ tham khảo thường xuyên thay đổi. những khái niệm của các chương trước đó ảnh  hưởng đến khoa học trái đất.  Học sinh quan sát các  loại đá, khoáng chất và những vật hóa thạch để kết  luận về nguyên liệu trái đất và lịch sử trái đất. Các kiến thức, kỹ năng và khái niệm cơ bản Vào cuối năm Lớp 4, học sinh có thể làm được những  điều sau đây:   •    iải thích cách các loại đá  G tạo thành hình từ việc kết  hợp các khoáng chất khác  nhau.   •    o sánh và đối chiếu các đặc  S tính vật lý của các loại đá và  khoáng chất.   •    ắt nghĩa rằng các di tích  C hóa thạch cho chúng ta  những bằng chứng về thực  vật và động vật đã tồn tại  trong quá khứ và tính chất  môi trường sống của chúng.   •    iải thích cách những  G nguyên nhân thời tiết và xâm  thực biến đổi bề mặt Trái  Đất.
 13. Xã Hội Học-Chương Trình Giáo Khoa Lớp 4 • 9 Xã Hội Học Chương trình xã hội học Lớp 4 phối hợp việc nghiên cứu lịch sử Hoa Kỳ với một nghiên cứu về địa lý, kinh tế, văn  hóa và đời sống dân sự hiện nay. Học sinh bắt đầu chương 1 về điều kiện địa lý của Maryland và Hoa Kỳ trước khi  nghiên cứu những khu vực ở Bắc Mỹ. Trong chương 2 học sinh học về lịch sử Hoa Kỳ theo thứ tự thời gian qua  các làn sóng di dân trong lịch sử và hiện nay. Học sinh kết thúc chương 2 với việc nghiên cứu về các thuộc địa đầu  tiên. Chương 3 là phần học về thuộc địa cổ điển từ 1700–1763. Học sinh cũng làm quen với những yếu tố căn bản  về nghĩa vụ công dân trong chương cuối. Ảnh Hưởng của Điều Kiện Địa Lý: Việc Phân   •    ác khúc quanh lịch sử quan trọng trong vấn  C Định Ba Thế Giới đề quyền hạn của cá nhân và giá trị kinh tế của  Chesapeake Bay (Vịnh Chesapeake). Lịch sử theo thứ tự thời gian: Trước 1492 - và Hiện Nay   •    ời sống hàng ngày ở 13 thuộc địa, bao gồm các sinh  Đ Các kiến thức, kỹ năng và khái niệm cơ bản hoạt xã hội, kinh tế và chính trị từ nhiều quan điểm  Vào cuối năm Lớp 4, học sinh có thể làm được những  cá nhân.   •    hể chế xã hội và kinh tế dưới chế độ nô lệ và ảnh  T điều sau đây: hưởng của nó đối với các nô lệ Châu Phi.   •    iều kiện địa lý của Maryland và Hoa Kỳ và ảnh  Đ   •    ai trò của các chính phủ thuộc địa và chính phủ  V hưởng của điều kiện địa lý đến các hình thức định cư  chính quốc tại các thuộc địa. trong các tiểu bang và khu vực.   •    nh hưởng của Chiến tranh giữa người Pháp và  Ả   •    oạt động kinh tế ở Maryland và Hoa Kỳ. H người Indian đến các cá nhân và nhóm dân.   •    ai trò của kỹ thuật trong việc phát triển kinh tế và  V ảnh hưởng của kỹ thuật đối với môi trường qua các  giai đoạn lịch sử và hiện nay. Các Nguồn Hướng Dẫn Về Chương Trình   •    ác nền văn hóa trong quá khứ và hiện tại của những  C Giáo Khoa Dành Cho Phụ Huynh Phụ huynh nên xem các nguồn hướng dẫn dưới đây trước, nhóm Native American (dân Mỹ bản địa) thuộc khu  dưới mục "How Parents Can Access Curriculum Resources, vực Bắc Mỹ. " (Cách Phụ Huynh Có Thể Xem Các Nguồn Hướng Dẫn Về   •    ác đặc điểm xã hội, kinh tế và chính trị của Tây Âu  C Chương Trình Giáo Khoa), trang ii. và Tây Phi vào thế kỷ 15. “Social Studies Curriculum Links,” MCPS Social Studies Di dân: Sự Gặp Gỡ của Ba Thế Giới Curriculum Web site, (Các hướng dẫn về Chương Trình Các Môn Xã Hội Học), trang web của, www.montgomeryschoolsmd. Lịch sử theo thứ tự thời gian: 1492 - 1700 và Hiện Nay org/curriculum/socialstd/resources/resources.html. Trang này bao  Các kiến thức, kỹ năng và khái niệm cơ bản gồm nhiều nguồn hướng dẫn với các đề tài về xã hội học được sắp  xếp theo thứ tự a, b,c. Vào cuối năm Lớp 4, học sinh có thể làm được những  điều sau đây: American Memory, (Hồi Ức Của Người Hoa Kỳ),  www.memory. loc.gov/ammem/. Do Library of Congress,  American Memory soạn    •    ác khúc quanh quan trọng của lịch sử trong bốn đợt  C thảo, bao gồm những nguồn tài liệu chính về lịch sử và văn hoá Hoa  sóng di dân trong lịch sử Hoa Kỳ. Kỳ. Trang web cung cấp trên 7 triệu đề mục từ trên 100 bộ sưu tập về    •    ác nguyên nhân và hậu quả của việc di dân ngày  C lịch sử. Một số tài liệu này có cả âm thanh. Trang web cũng có các  nay và trong giai đoạn định cư đầu tiên ở Hoa Kỳ. đường dẫn đến các nguồn hướng dẫn khác của Library of Congress    •    ác biểu tượng về tư tưởng và giá trị của Hoa Kỳ. C và các bài thực hành, bài học và sinh hoạt. Trang web này chủ yếu    •    ự phối hợp về xã hội, kinh tế và tôn giáo của các  S là dành cho các giáo viên, nhưng cũng có thể hữu ích cho các phụ  khu vực định cư đầu tiên và nguyên nhân của việc di  huynh. Xin liên hệ Library of Congress, 101 Independence Avenue,  dân. SE, Washington, D.C. 20540. Số điện thoại 202-707-5000.   •    ời sống hằng ngày ở các khu định cư đầu tiên tại St.  Đ National Geographic Xpeditions,  www.nationalgeographic.com/ Mary’s City, Jamestown và Plymouth. xpeditions/lessons/index.html.   Do  National  Geographic  Society    •     em xét các tài liệu lịch sử và tìm kiếm các bằng  X soạn thảo, đây là một loạt các bài học theo United States Geography  chứng cho một cái nhìn vào lịch sử. Standards (Các Tiêu Chuẩn Về Địa Lý Của Hoa Kỳ). Trang web  được sắp xếp theo các đề tài, tiêu chuẩn, và trình độ lớp với các  Chương 3-Sự Phát Triển của Các Thuộc Địa đường dẫn đến U.S. Geography Standard. Trang web hướng dẫn  Lịch sử theo thứ tự thời gian: 1700 - 1763 và Hiện Nay các kỹ năng ứng dụng về các vấn đề liên quan đến đời sống. Xin  liên hệ National Geographic Society, P.O. Box 98199, Washington,  Các kiến thức, kỹ năng và khái niệm cơ bản D.C. 20090-8199. Xin gọi 800-647-5463. Vào cuối năm Lớp 4, học sinh có thể làm được những  National Geographic Blue Ribbon Links  www.nationalgeographic. điều sau đây: com/xpeditions/links.html. Trang web này bao gồm các đường dẫn    •    uyền hạn và trách nhiệm cá nhân và tầm quan trọng  Q với  nhiều  đề  tài  địa  lý  do  National  Geographic  Society  đề  nghị.    của việc tham gia của người dân. Những đường dẫn này được cập nhật hoá thường xuyên. Xin liên    •    ai trò của ba ngành và các cấp bậc trong chính phủ. V hệ National Geographic Society, P.O. Box 98199, Washington, D.C.    •    ai trò của thuế khóa trong việc tài trợ cho các hoạt  V 20090-8199. Xin gọi 800-647-5463. động của chính phủ và cung cấp các hàng hóa, dịch  National Council for the Social Studies (NCSS) Databank,  www. vụ công cộng. ncss.org/. Trang  web  gồm  các  đường dẫn  với các  nguồn  tài liệu    •    ông dân và chính phủ hợp tác như thế nào để giải  C về  việc  nghiên  cứu  khoa  học  xã  hội.  Xin  liên  hệ  NCSS,  8555  quyết các vấn đề (Các nghiên cứu: Phát triển một  Sixteenth  Street,  Suite  500,  Silver  Spring,  MD  20910.  Xin  gọi  công viên cho mọi người, Công viên của Hadley và  301-588-1800. việc suy thoái của loài cua xanh).
 14. Thu Thập Bằng Chứng Học Vấn của Học Sinh Học sinh bày tỏ những điều các em biết và có thể làm được  qua nhiều cách khác nhau. Những cách này bao gồm, nhưng  không giới hạn với những cách sau, như phát biểu ý kiến,  Các chi tiết cụ thể hơn về kỳ thi Maryland School thảo luận, diễn tả qua các sinh hoạt, bày tỏ bằng những cách  Assessments được trình bày trên trang mạng của không dùng ngôn ngữ, đóng kịch, phỏng vấn, tranh luận,  Maryland State Department of Education: viết bài, làm các bài luận văn và báo cáo, diễn tả bằng các  www.marylandpublicschools.org/ vật liệu, làm các bài kiểm tra và bài thi. Đó là bằng chứng  Hay, xem trang mạng các kỳ thi tiểu bang của về những điều học sinh đã học được. Montgomery County  Public Schools (MCPS) có một chương trình thẩm định toàn  Maryland State Department of Education: diện để theo dõi sự tiến bộ của học sinh về sự am tường  www.mdk12.org, những kiến thức và kỹ năng cần thiết. cho các điểm thi của trường con quý vị và một bài Những thẩm định này báo cho thầy giáo, phụ huynh và học  giải thích đầy đủ về nội dung môn thi. sinh về các tiến triển giáo khoa. Giáo viên sử dụng thông tin  này để điều chỉnh bài dạy hầu đáp ứng với nhu cầu học vấn  của cá nhân học sinh. Giáo viên dùng nhiều cách khác nhau  Các môn thi tổng kết được  thực  hiện  hằng năm  để  đo  để thẩm định kỹ năng và kiến thức của học sinh. Có rất nhiều  lường xem học sinh đang học khái niệm và kỹ năng ghi  hình thức thẩm định được dùng trong suốt năm học. trong Maryland Voluntary State Curriculum như thế nào.  Thẩm  định  Các  Trường  Học  Maryland  (MSA)  đáp  ứng  Các bài trắc nghiệm trước khi dạy được tiến hành để đánh  theo các điều kiện thẩm định liên bang của No Child Left giá những kiến thức và kỹ năng của học sinh về chương  Behind Act, và được dùng để đo lường tiến triển hằng năm  hoặc phần sắp được học. Giáo viên sử dụng thông tin này  của học sinh. Học sinh các Lớp 3, 4 và 5 sẽ thi MSA về đọc  để đề ra nội dung và phương pháp giảng dạy. Các bài trắc  và toán trong mùa xuân. Học sinh Lớp 5 sẽ thi môn Khoa  nghiệm trước khi dạy cho thầy giáo biết về những gì học  học MSA trong mùa xuân. sinh đã biết về chủ đề bài học, cung cấp cơ hội cho học sinh  xem trước các chủ đề sắp học, và dọn đường cho các bài  Hình thức thi MSA bao gồm cả phần lựa chọn câu hỏi và  học gia tốc. Thí dụ của các bài trắc nghiệm trước gồm thảo  trả lời câu hỏi trong các bài viết ngắn. Học sinh phải tự làm  luận, bài trắc nghiệm thăm dò và bài làm.  các bài thi. Phụ huynh sẽ nhận được điểm thi MSA của con  em vào mùa thu của năm kế. Các trắc nghiệm đánh giá được thực hiện suốt một chương  để kiểm tra xem học sinh đang thông hiểu bài học như thế  Các học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt ở các  nào.   Các giáo viên sử dụng các thông tin này để điều chỉnh  lớp 3, 4 và 5 được miễn thi MSA sẽ thi kỳ thi Alternate  bài dạy để nâng cao kết quả học tập của học sinh. Ví dụ về  MSA (Tương Đương Với MSA) (Alt-MSA) sử dụng băng  các bài trắc nghiệm đánh giá bao gồm những ghi chép hằng  ghi  hình  và  bộ  hồ  sơ  về  việc  học  tập  của  học  sinh  suốt  ngày, các bài kiểm tra, hội thảo, các bài tập, bài làm, trình  niên học. bày, kiểm tra cuối chương và ôn tập chương.  Tất cả các học sinh trong chương trình English for Speakers  Chương  Trình  Thẩm  Định  Montgomery  County  Public  of  Other  Languages  (Anh  Ngữ  Dành  Cho  Người  Ngoại  Schools  -  Đọc  Sơ  Đẳng  (MCPSAP-PR)  là  môn  thi  đọc  Quốc) (ESOL) và đang được hưởng các dịch vụ ESOL sẽ  từ lớp mẫu giáo đến lớp 2. Thẩm định thông báo về thực  thi kỳ thi Language Assessment System (LAS) (Hệ Thống  tập giảng dạy và đo lường tiến triển của cá nhân học sinh.  Kiểm  Tra  Ngôn  Ngữ).  Kỳ  thi  LAS  Links  được  tổ  chức  Thẩm định dành cho tất cả các học sinh lớp mẫu giáo đến  trong mùa xuân. lớp 2 ba lần một năm trong thời gian trắc nghiệm được chỉ  Thẩm định mùa xuân của MCPSAP-PR là một trắc  định. Các thẩm định vào mùa thu và mùa đông là các bài  nghiệm tổng kết. trắc nghiệm đánh giá.  Các học sinh lớp 2 tại MCPS sẽ thi TerraNova 2 trong mùa  Đo Lường Tiến Triển Giáo Khoa về Toán (MAP-R) là bài  xuân. Môn thi thẩm định trình độ đọc, ngôn ngữ, toán, và  trắc nghiệm đánh giá mà tất cả các học sinh trong các Lớp  phép tính. 3, 4 và 5 thi ở máy điện toán để đo lường tiến triển đọc. KỲ THI TỔNG KẾT Lớp Môn Thi Môn Thẩm Định Thay Thế của Trường Học Maryland 3–5 (chỉ dành cho học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt mà không phải thi MSA) 3–5 Thẩm Định tại Các Trường Học Maryland về Đọc, Toán 5 Thẩm định tại Các Trường Học Maryland về Khoa Học 2 TerraNova 2 K–5 Thẩm Định Về Ngôn Ngữ (LAS) Links Chương Trình Thẩm Định Montgomery County Public Schools - Đọc Sơ Đẳng K–2 Thi Mùa Xuân
 15. Tài liệu này cũng có dưới một định dạng khác khi được yêu cầu, thể theo đạo luật  Americans with Disabilities Act, bằng cách liên lạc với Public Information Office,  850 Hungerford Drive, Room 112, Rockville, MD 20850, hay qua điện thoại tại  301-279-3391 hay 1-800-735-2258. Các cá nhân nào cần thông dịch ra ngôn ngữ ước hiệu bằng ra dấu tay hay nhép môi  khi giao dịch với Montgomery County Public Schools (MCPS) có thể liên lạc với  Interpreting Services của Deaf and Hard of Hearing Program (Các Dịch Vụ Thông  Dịch của Chương Trình cho những Người Điếc hay Lảng Tai) tại 301-517-5539. Montgomery County Public Schools cấm chỉ mọi sự kỳ thị trên căn bản chủng tộc,  mầu da, giới tính, tôn giáo, dòng giống, nguồn gốc dân tộc, tình trạng hôn nhân, địa  vị xã hội-kinh tế, tuổi tác, tật nguyền, đặc điểm của cơ thể, hay khuynh hướng về tình  dục. Các thắc mắc hay khiếu nại về sự kỳ thị hay những vấn đề liên quan đến Title  IX như công bằng các phái và quấy rối tình dục phải gởi đến Office of the Deputy  Superintendent of Schools tại 301-279-3126, qua Maryland Relay (Trạm Tiếp Vận  Maryland) tại 1-800-735-2258, hay gởi đến văn phòng nói trên tại   850 Hungerford Drive, Room 129, Rockville, MD 20850. Do Office of Communications and Family Outreach phát hành cho Office of Curriculum and Instructional Programs 2438.09ct • Editorial, Graphics & Publishing Services • 600 • 07/09
Đồng bộ tài khoản