Chuyên đề: Khảo sát hàm số

Chia sẻ: Nguyễn Thành Sơn Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

1
3.040
lượt xem
925
download

Chuyên đề: Khảo sát hàm số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tài liệu bài tập về chuyên đề khảo sát hàm số trong các kì thi tốt nghiệp phổ thông và thi tuyển sinh Đại học-Cao đẳng từ 2002-2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề: Khảo sát hàm số

 1. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ KHẢO SÁT HÀM SỐ QUA CÁC KỲ THI A. CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2003-2009 Bài 1 (2004) Bài 2 (2006KPB) Bài 3 (2006PB) Bài 4 (2006BT) Bài 5 (2007PB2) Bài 6 _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 1
 2. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 7 (2008PB) Bài 8 (2008BT) Bài 9 (2008KPB2) Bài 10 (2009BT) Bài 11 (2008PB) Bài 12 (2007PB) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 2
 3. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 13 Bài 14 (2007BT) Bài 15 (2007PB2) Bài 16 Bài 17 Bài 18 (2009) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 3
 4. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ B. CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2002-2009 Bài 19 (A2002) B2002(DB1) Bài 20 (B02_DB1) Bài 21 (D02_DB1) Bài 22 (A02_DB2) Bài 23 (B03) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 4
 5. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 24 (A03_DB1) Bài 25 (D02_DB2) Bài 26 (B04 Bài 27 (D04) Bài 28 (B04_DB1) Bài 29 (D05) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 5
 6. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 30 (A05_DB2) A2006 31 (A06) Bài D2006 32 (D06) Bài D2006(DB1)(D06_DB1) Bài 33 B2006(DB2) Bài 34 (B06_DB2) Bài 35 (B07) B2007 _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 6
 7. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 36 (B07_DB1) Bài 37 (B2008) B2008 Bài 38 (D2008) Bài 39 (A2008_DB1) A2008(DB1) Bài 40 (B2008_DB1) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 7
 8. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 41 (D2002) Bài 42 (B2003_DB2) Bài 43 (D2004_DB2) D2006(DB2) 44 Bài (D2006_DB2) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 8
 9. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 45 (D2007) D2007(DB1) Bài 46 (D2007_DB1 ) Bài 47 (D2007_DB2 ) D2008(DB1) Bài 48 (D2007_DB2) Bài 49 (D2007_DB2) A2009 _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 9
 10. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ CD2008 Bài 50 (CD2008) Bài 51 (B2002) D2002(DB2) Bài 52 (D2002_DB2) A2004(DB1) Bài 53 (A04_DB1) Bài 54 (D05_DB1) Bài 55 (A06_DB2) A2006(DB2) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 10
 11. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ A2008(DB2) Bài 56 (A08_DB2) Bài 57 (B2009) B2009 D2009Bài 58 (D2009) CD2009 9 (CĐ2009) Bài 5 A2002(DB1) Bài 60 (A02_DB1) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 11
 12. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ B2002(DB2) Bài 61 (B02_DB2) Bài 62(A2003) Bài D2003 63(A2003) Bài 64 (A03_DB1) D2003(DB1) Bài 65 (D03_DB1) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 12
 13. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 66 (A03_DB2) A2004 Bài 67 (A2004) Bài 68 (D04_DB1) Bài 69 (A04_DB2) Bài 70 (B04_DB2) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 13
 14. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ A2005 Bài 71 (A2005) B2005 72 (B2005) Bài A2005(DB1) Bài 73 (A05_DB2) Bài 74 (B05_DB1) Bài 75 (B05_DB2) _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 14
 15. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ D2005(DB2) Bài 76 (D05_DB2) Bài 77 (B2006) B2006 Bài 78 (A06_DB1) A2006(DB1) Bài 79 (B06_DB1) B2006(DB1) A2007 80 (A2007) Bài _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 15
 16. Chuyên đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ TN-ĐH-CĐ Bài 81 (A07_DB1) Bài 82 (A07_DB2) Bài 83 (B07_DB1) A2008 Bài 84 (A2008) Bài B2008(DB2) 85(B08_DB2) ------------------------------------------------ _________________________________________________________________________________ Phùng Ngọc Chương – Trường THPT số 4 Bố Trạch 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản