intTypePromotion=1

Chuyên đề tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
157
lượt xem
30
download

Chuyên đề tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: đặc điểm, triệu chứng và các phương pháp điều trị hội chứng rối loạn tâm thần; lập kế hoạch chăm sóc người bệnh bị mắc chứng rối loạn tâm thần theo qui trình điều dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> ==================<br /> <br /> LÊ VĂN QUỲNH<br /> Mã sinh viên: B00010<br /> <br /> CHĂM SÓC<br /> BỆNH NHÂN RỐI LOẠN TÂM THẦN<br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VHVL<br /> <br /> Hà Nội – Tháng 1 năm 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> ===========‫============٭٭٭‬<br /> <br /> LÊ VĂN QUỲNH<br /> Mã sinh viên: B00010<br /> <br /> CHĂM SÓC<br /> BỆNH NHÂN RỐI LOẠN TÂM THẦN<br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> Người hướng dẫn:Bác sĩ CK.II Dương Văn Lương<br /> <br /> HÀ NỘI – Tháng 12 năm 2012<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trƣớc hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo đại<br /> học, Khoa Điều dƣỡng Trƣờng Đại học Thăng Long đã tạo điều kiện cho tôi đƣợc<br /> học tập, rèn luyện và phấn đấu trong suốt quá trình học tập tại Trƣờng<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Gs.Ts.Phạm Thị Minh Đức, Trƣởng khoa Điều<br /> dƣỡng Trƣờng Đại học Thăng Long, ngƣời thầy đã bỏ nhiều công sức giản dạy,<br /> hƣớng dẫn nhiệt tình chỉ bảo cho tôi đƣợc học tập và hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo<br /> cùng toàn thể các bác sĩ và điều dƣỡng viên tại Viện Giám định Pháp y Tâm thần<br /> Trung ƣơng đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu và thực hiện<br /> chuyên đề này.<br /> Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn Bác sĩ Chuyên khoa II Dƣơng Văn<br /> Lƣơng, Viện Giám định Pháp Y Tâm thần Trung ƣơng mặc dù rất bận rộn với công<br /> việc nhƣng đã giành nhiều thời gian tận tình hƣớng dẫn chỉ bảo, cung cấp tài liệu<br /> và những kiến thức quý báu giúp tôi thực hiện chuyên đề này.<br /> Cùng với tất cả lòng thành kính tôi xin chân thành cảm tạ và biết ơn sâu sắc<br /> đến các giáo sƣ, phó giáo sƣ, tiến sỹ trong hội đồng đã thông qua chuyên đề và hội<br /> đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đã đóng góp cho tôi những ý kiến quý báu giúp tôi<br /> hoàn thành tốt chuyên đề.<br /> Cuối cùng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn<br /> bè…những ngƣời đã luôn cổ vũ, động viên và ủng hộ trong quá trình tôi thực hiện<br /> chuyên đề<br /> Hà Nội, tháng 1 năm 2013<br /> Lê Văn Quỳnh<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> RLTT<br /> <br /> Rối loạn tâm thần<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình 1: Điều dƣỡng viên thăm hỏi ngƣời bệnh …………………………………………19<br /> Hình 2: Bệnh nhân ăn trƣa tập thể ………………………………………………………23<br /> Hình 3: Giao lƣu văn nghệ giữa các bệnh nhân …………………………………………25<br /> Hình 4: Bệnh nhân chơi bóng bàn ………………………………………………………25<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2