intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

213
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: đặc điểm, triệu chứng và các phương pháp điều trị hội chứng rối loạn tâm thần; lập kế hoạch chăm sóc người bệnh bị mắc chứng rối loạn tâm thần theo qui trình điều dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> ==================<br /> <br /> LÊ VĂN QUỲNH<br /> Mã sinh viên: B00010<br /> <br /> CHĂM SÓC<br /> BỆNH NHÂN RỐI LOẠN TÂM THẦN<br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VHVL<br /> <br /> Hà Nội – Tháng 1 năm 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> ===========‫============٭٭٭‬<br /> <br /> LÊ VĂN QUỲNH<br /> Mã sinh viên: B00010<br /> <br /> CHĂM SÓC<br /> BỆNH NHÂN RỐI LOẠN TÂM THẦN<br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> Người hướng dẫn:Bác sĩ CK.II Dương Văn Lương<br /> <br /> HÀ NỘI – Tháng 12 năm 2012<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trƣớc hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo đại<br /> học, Khoa Điều dƣỡng Trƣờng Đại học Thăng Long đã tạo điều kiện cho tôi đƣợc<br /> học tập, rèn luyện và phấn đấu trong suốt quá trình học tập tại Trƣờng<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Gs.Ts.Phạm Thị Minh Đức, Trƣởng khoa Điều<br /> dƣỡng Trƣờng Đại học Thăng Long, ngƣời thầy đã bỏ nhiều công sức giản dạy,<br /> hƣớng dẫn nhiệt tình chỉ bảo cho tôi đƣợc học tập và hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo<br /> cùng toàn thể các bác sĩ và điều dƣỡng viên tại Viện Giám định Pháp y Tâm thần<br /> Trung ƣơng đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu và thực hiện<br /> chuyên đề này.<br /> Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn Bác sĩ Chuyên khoa II Dƣơng Văn<br /> Lƣơng, Viện Giám định Pháp Y Tâm thần Trung ƣơng mặc dù rất bận rộn với công<br /> việc nhƣng đã giành nhiều thời gian tận tình hƣớng dẫn chỉ bảo, cung cấp tài liệu<br /> và những kiến thức quý báu giúp tôi thực hiện chuyên đề này.<br /> Cùng với tất cả lòng thành kính tôi xin chân thành cảm tạ và biết ơn sâu sắc<br /> đến các giáo sƣ, phó giáo sƣ, tiến sỹ trong hội đồng đã thông qua chuyên đề và hội<br /> đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đã đóng góp cho tôi những ý kiến quý báu giúp tôi<br /> hoàn thành tốt chuyên đề.<br /> Cuối cùng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn<br /> bè…những ngƣời đã luôn cổ vũ, động viên và ủng hộ trong quá trình tôi thực hiện<br /> chuyên đề<br /> Hà Nội, tháng 1 năm 2013<br /> Lê Văn Quỳnh<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> RLTT<br /> <br /> Rối loạn tâm thần<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình 1: Điều dƣỡng viên thăm hỏi ngƣời bệnh …………………………………………19<br /> Hình 2: Bệnh nhân ăn trƣa tập thể ………………………………………………………23<br /> Hình 3: Giao lƣu văn nghệ giữa các bệnh nhân …………………………………………25<br /> Hình 4: Bệnh nhân chơi bóng bàn ………………………………………………………25<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2