intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:289

320
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là ngành sử dụng các tác nhân sinh học can thiệp lên cơ thể thực vật nhằm tạo ra các giống cây trồng mới, dược chất, xử lý môi trường, tạo nguồn thực phẩm mới, an toàn… có nhiều triển vọng trong tương lai, mang lại nhiều lợi ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật

 1. Chương 1. Công nghệ sinh học tế bào thực vật-cơ sở hình thành và Ch lịch sử phát triển. Chương 2. Nhân giống vô tính in vitro – Những khái niệm cơ bản và quy trình thực hiện Chương 3. Công nghệ nuôi cấy dịch huyền phù và thu nhận hợp chất thứ cấp Chương 4. Công nghệ tạo cây đơn bội in vitro và ứng dụng trong công tác giống cây trồng Chương 5. Công nghệ hạt nhân tạo và ra hoa in vitro Chương 6. Một số phương pháp canh tác hiện đại Ch
 2. 1.1. CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẾ BÀO THỰC VẬT 1.2. TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CN NUÔI CẤY MÔ, TẾ BÀO THỰC VẬT 04/05/13 2
 3. Cấu trúc tế bào thực vật A. NHÂN (Nucleus) B. NHIỄM SẮC THỂ (Chromatin) C. HẠCH NHẬN (Nucleolus) D. MÀNG NHÂN (Nuclear envelope) E. LƯỚI NỘI CHẤT NHÁM (dính với ribosome - Rough endoplasmid reticum) F. LƯỚI NỘI CHẤT TRƠN (không dính với ribosome - Smooth endoplasmid reticum) G. KHÔNG BÀO (Vacoule) G. H. MÀNG KHÔNG BÀO (Tonoplast) H. I. DIỆP LỤC (Chroroplast) J. THÀNH TẾ BÀO (Cell wall) K. MÀNG TẾ BÀO (Plasma membrance) L. TY THỂ (Mitochondrion) M. PEROXISOME N. BỘ MÁY GOLGI (Golgi MÁY N. apparatus)
 4. 1.1.1. Khái niệm CNSH tế bào thực vật 1.1.1. Là ngành sử dụng các tác nhân sinh h ọc can thi ệp lên cơ thể thực vật nhằm tạo ra các giống cây trồng mới, dược chất, xử lý môi trường, tạo nguồn thực phẩm mới, an toàn…  có nhiều triển vọng trong tương lai, mang lại có nhiều lợi ích, nhất là đối với một nước có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp như Việt Nam.
 5. 1.1.2. Cơ sở hình thành 1.1.2. a. Tính toàn năng của tế bào b. Sự phản phân hóa và phân hóa của tế bào
 6. 1.1.2. Cơ sở hình thành 1.1.2. a. Tính toàn năng của tế bào Mỗi tế bào riêng rẽ đã phân hóa đều mang toàn bộ lượng thông tin di truyền cần thiết và đủ của cả cơ thể sinh vật đó. Khi gặp điều kiện thuận lợi, có thể phát triển thành một cá thể hoàn chỉnh.
 7. b. Sự phản phân hóa và phân hóa của tế bào ph
 8. b. Sự phản phân hóa và phân hóa của tế bào ph
 9. Sự phân hóa Sự phân hóa tế bào là sự chuyển các tế bào phôi sinh thành các tế bào mô chuyên hóa, đảm nhận các chức năng khác nhau. Ví dụ: mô dậu làm nhiệm vụ dự trữ, mô dẫn làm Ví chức năng dẫn nước và chất dinh dưỡng.
 10. Lá mầm Biểu bì Bó mạch Vỏ cây Ruột cây Sự sinh trưởng của thực sinh vật
 11. Sự phân hóa phân  Tế bào phôi sinh bào Tế bào dãn Tế bào phân hóa có chức năng riêng biệt
 12.  Sự phản phân hóa Trong điều kiện cần thiết và thích hợp, các tế bào, cơ quan lại có thể trở về dạng phôi sinh và phân chia mạnh mẽ  phản phân hóa tế bào Ví dụ: Khi nuôi cấy mô lá hoa Cúc, các tế bào đã Ví phân hóa của lá gặp điều kiện thuận lợi sẽ phản phân hóa và phân chia liên tục tạo thành các mô sẹo (callus)  chồi, rễ, cây hoàn chỉnh…
 13. Sự phản phân hóa Phân hóa tế bào Tế bào phân hóa có Tế bào phôi sinh Tế bào dãn bào chức năng riêng biệt Phân hóa tế bào
 14. ? Theo các bạn, người ta có thể can thiệp Theo vào quá trình này hay không?
 15. Lưu ý: Mỗi hướng phân hóa sẽ có những gen khác nhau hoạt động. Ví dụ như ở cây Arabidopsis thailan, một trong những gen tham gia vào biệt hóa thành tế bào sang thành tế bào hóa lignin là gen ATHB-8 (Baima và cộng sự, 1996)...
 16. Để thúc đẩy phân bào, cần có sự tham gia của một thúc số chất: 1. Các protein kinase: liên quan đến quá trình 1. Các phân hóa, điều khiển tế bào. 2. Các chất điều hòa tăng trưởng, đặc biệt là 2. Các những chất thuộc nhóm auxin, cytokinin. Ngoài ra Ngoài còn cần đến các điều kiện ngoại cảnh thuận lợi về còn nhiệt độ, nước, nguồn chất dinh dưỡng…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2