Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn của Công đoàn Trường Đại học NNI gởi công đoàn Giáo dục Việt Nam

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

331
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 49 của Công đoàn trường Đại học NNI gởi Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn bình xét danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc năm 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn của Công đoàn Trường Đại học NNI gởi công đoàn Giáo dục Việt Nam

  1. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NNI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 49 /HD-CĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (V/v hướng dẫn bình xét danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc năm 2007) Kính gửi: Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận. Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ vào Thông tri số 01/TTr-TLĐ, ngày 14/9/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; Để động viên, khuyến khích và ghi nhận thành tích đóng góp của các Đoàn viên Công đoàn trong toàn Trường, Ban Thường vụ Công đoàn Trường hướng dẫn tiêu chuẩn bình xét danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc năm 2007 như sau: T/C Nội dung các tiêu chẩn bình xét Điểm 1 Đạt các danh hiệu thi đua chính quyền: - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở . 5 - Lao động tiên tiến 4 - Không đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 3 2 Tham gia công tác Công đoàn: - Cán bộ Công đoàn từ tổ phó, tổ trưởng trở lên hoàn thành tốt 4 nhiệm vụ - Cán bộ Công đoàn từ tổ trưởng, tổ phó trở lên hoàn thành 3 nhiệm vụ, Đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Đoàn viên Công đoàn chưa hoàn thành nhiệm vụ. 0 3 Tham gia các phong trào của Công đoàn (nữ công, văn nghệ, thể dục thể thao) : - Có tham gia trực tiếp 4 - Không tham gia trực tiếp nhưng ủng hộ về vật chất và tinh 3 thần 0 - Không quan tâm đến phong trào văn thể của công đoàn
  2. 4 Xây dựng gia đình và khu dân cư văn hoá : - Đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" (ở những khu dân cư có bình 3 bầu danh hiệu GĐVH) hoặc không có ai trong gia đình vi phạm tệ nạn xã hội, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ và nội quy khu dân cư (ở những khu dân cư chưa bình xét hiệu GĐVH) - Không đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" (ở những khu dân cư 0 có bình xét hiệu GĐVH) hoặc vi phạm một trong những điều sau đây: + Có người trong gia đình vi phạm tệ nạn xã hội. + Sinh con thứ 3. + Chấp hành chưa tốt chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ và nội quy khu dân cư. 5 Các hoạt động khác do Công đoàn phát động (đóng góp xây dựng các quỹ và các hoạt động từ thiện) : - Tham gia đầy đủ 4 - Có tham gia nhưng không đầy đủ 2 - Không tham gia 0 Tổng cộng 20 * Đối tượng tham gia bình xét danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc là những Công đoàn viên có thời gian làm việc tại đơn vị từ 9 tháng trở lên. * Các Danh hiệu thi đua chính quyền lấy kết quả bình xét của năm học (2006 - 2007). Những Đoàn viên Công đoàn đạt từ 17 - 20 điểm và không có tiêu chuẩn nào bị điểm 0 sẽ được công nhận là Công đoàn viên xuất sắc. Căn cứ theo thang điểm trên, Ban Thường vụ Công đoàn Trường yêu cầu BCH các Công đoàn bộ phận tổ chức bình xét và tính điểm cho từng Công đoàn viên và báo cáo danh sách (theo mẫu) về Văn phòng Công đoàn Trường chậm nhất vào ngày 27/5/2008. TM. BAN CHẤP HÀNH PHÓ CHỦ TỊCH -TRƯỞNG BAN THI ĐUA Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VPCĐT. Vi Văn Năng
  3. DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THAM GIA BÌNH XÉT CÔNG ĐOÀN VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2007 Công đoàn bộ phận:............................................................................ TT Họ và tên đoàn viên Tiêu chuẩn Xếp loại 1 2 3 4 5 ∑ Tổ Công đoàn............... 1 Nguyễn Văn A 2 3 Tỷ lệ CĐV đạt xuất sắc Tổ Công đoàn................ 1 2 3 4 Tỷ lệ CĐV đạt xuất sắc TM. BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN...........................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2