ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

Chia sẻ: Hoang Thai Luong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

1
284
lượt xem
34
download

ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền tệ là bất kỳ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán hàng hoá dịch vụ hoặc hoàn trả các khoản nợ (Mishkin). Khả năng thoả mãn nhu cầu trao đổi của xã hội. Giá trị sử dụng của tiền tệ do xã hội quy định. Tiền có giá trị thực sự và giá trị của vật trung gian trao đổi này phải ngang bằng với giá trị hàng hoá đem ra trao đổi, tức là trao đổi ngang giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

 1. CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 04/28/10   1
 2. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ 1. Khái niệm và bản chất của tiền tệ 2. Sự phát triển các hình thái tiền tệ 3. Chức năng của tiền tệ 4. Đo lường tiền tệ 04/28/10   2
 3. 1. Khái niệm về tiền tệ Người Người Người bán bán cá bán thịt trứng BÁNH MÌ TIỀN Người bán giày Người Người bán sữa bán quần áo 04/28/10   3
 4. Khái niệm về tiền tệ (tiếp) Tiền tệ là bất kỳ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán hàng hoá dịch vụ hoặc hoàn trả các khoản nợ (Mishkin). Phân biệt tiền, của cải và thu nhập: - Bill Gates có rất nhiều tiền. - Anh ấy kiếm được một công việc trả rất nhiều tiền. - Tôi mang rất nhiều tiền khi đi mua sắm. 04/28/10   4
 5. Bản chất của tiền tệ  Giá trị sử dụng của tiền tệ: Khả năng thoả mãn nhu cầu trao đổi của xã hội. Giá trị sử dụng của tiền tệ do xã hội quy định  Giá trị của tiền tệ: được thể hiện qua khái niệm “sức mua tiền tệ” (purchasing power) - khả năng đổi được thành hàng hoá 04/28/10   5
 6. 2. Sự phát triển các hình thái tiền tệ  Tiền bằng hàng hoá (Hoá tệ - Commodity money)  Tiền dấu hiệu  Tiền giấy (paper money)  Tiền tín dụng (credit money)  Tiền điện tử (electronic money) 04/28/10   6
 7. a. Hoá tệ - Tiền có giá trị thực sự Tiền có giá trị thực sự và giá trị của vật trung gian trao đổi này phải ngang bằng với giá trị hàng hoá đem ra trao đổi, tức là trao đổi ngang giá  Hoá tệ phi kim loại  Hoá tệ kim loại 04/28/10   7
 8. b. Tiền giấy  Ngày nay, tiền giấy là tiền dấu hiệu, nó thực chất chỉ là các giấy nợ (IOU) của NHTW với người mang nó, nhưng không như các giấy tờ nợ khác, chúng hứa trả cho người mang nó bằng các giấy tờ nợ khác.  Tiền không còn khả năng chuyển đổi thành vàng (Tiền pháp định - fiat money)  Giá trị thực của tiền giấy nhỏ hơn rất nhiều giá trị danh nghĩa mà nó đại diện. 04/28/10   8
 9. c.Tiền tín dụng •Thực chất là những con số ghi trên tài khoản mở ở ngân hàng và được hình thành trên cơ sở các khoản tiền gửi vào ngân hàng. •Sử dụng tiền tín dụng thông qua các lệnh thanh toán đối với ngân hàng quản lý tài khoản ( ví dụ dùng Séc) 04/28/10   9
 10. Séc thông thường (cheque/check): Một tờ lệnh do người chủ tài khoản séc phát hành yêu cầu ngân hàng giữ tài khoản chuyển một số tiền từ tài khoản của người phát hành sang tài khoản của một người khác 04/28/10   10
 11. Séc du lịch (Travellers’ cheques)  Là một tấm séc được in trước một số tiền cố định do bank phát hành và bán cho người đi du lịch. Nó cho phép người ký séc được thanh toán một số tiền không điều kiện cho một người khác  Séc được thanh toán khi có chữ ký và cung cấp cho bank số hộ chiếu của chủ séc  Các tổ chức phát hành lớn: American Express, Thomas Cook 04/28/10   11
 12. d. Tiền điện tử (E-money) 04/28/10   12
 13. Tiền điện tử (E-money) 04/28/10   13
 14. Tiền điện tử (E-money) là tiền trong các tài khoản ở bank được lưu trữ trong hệ thống máy tính của bank dưới hình thức số hóa. E-money được sử dụng ở dạng:  Thẻ thanh toán: ATM,Debit card, Credit card, Smart card.  Tiền điện tử (e-cash)  Séc điện tử (e-check) 04/28/10   14
 15. 3. Chức năng của tiền tệ  Trung gian trao đổi  Thước đo giá trị  Phương tiện cất trữ Tại sao tiền có chức năng đó? Chức năng đó có đặc điểm gì đáng lưu ý? Điều kiện để đảm bảo thực hiện tốt chức năng? Ý nghĩa của chức năng? 04/28/10   15
 16. a)Trung gian trao đổi (Medium of exchange)  Tiền tệ được coi là môi giới, là phương tiện chứ không phải là mục đích của trao đổi Tiền hiện diện thoáng qua, có thể là tiền có giá trị thực hoặc tiền dấu hiệu.  ĐK: dễ nhận biết, được thừa nhận rộng rãi, nhiều mệnh giá, không dễ hư hỏng,…  Ý nghĩa: tăng hiệu quả kinh tế, khắc phục được những hạn chế của trao đổi hàng hoá trực tiếp 04/28/10   16
 17. b)Thước đo giá trị (Unit of Account)  Tiền được dùng để đo giá trị mọi loại hàng hoá, dịch vụ đem ra trao đổi trong nền kinh tế  ĐK: tiền có giá trị bản thân, phải có tiêu chuẩn giá cả, được pháp luật quy định và bảo vệ và được dân chúng chấp nhận sử dụng. Đơn vị tiền tệ chuẩn: tiền đơn vị, tiền ước số, tiền b ội s ố  Ý nghĩa kinh tế  Giảm chi phí giao dịch với việc giảm số lượng mức giá.  Định giá, định lượng tài sản ở nhiều hình thức tồn tại. 04/28/10   17
 18. c) Cất giữ giá trị (Store of Value)  Cất trữ sức mua theo thời gian. Tiền phải là cất trữ duy nhất? Vì sao lại dùng tiền làm phương tiện cất giữ giá trị? → Tính lỏng  ĐK: tiền giữ được giá trị (sức mua) theo thời gian.  Ý nghĩa 04/28/10   18
 19. 4. Đo lường tiền tệ Mỹ:  M1 = Tiền mặt + séc du lịch + tài khoản vãng lai + các tài khoản phát séc khác  M2 = M1 + tiền gửi TK tiết kiệm + tiền gửi kỳ hạn và hợp đồng mua lại mệnh giá nhỏ + tiền gửi quỹ thị trường tiền tệ + cổ phần các quỹ đầu tư thị trường tiền tệ (phi tổ chức)  M3 = M2 + tiền gửi kỳ hạn và hợp đồng mua lại mệnh giá lớn + cổ phần các quỹ đầu tư thị trường tiền tệ (tổ chức) + đôla châu Âu (Euro dollars) 04/28/10   19
 20. II. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH 1. Khái niệm về tài chính 2. Chức năng của tài chính 3. Hệ thống tài chính 04/28/10   20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản