intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Tiêm phòng chống dịch (Dùng cho chuyên ngành Thú y)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

20
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần Tiêm phòng chống dịch trang bị cho sinh viên những kiến thức hiểu biết về văcxin, bảo quản văcxin, tác dụng của văcxin và các loại văcxin thường dùng trong thú y; hướng dẫn cho sinh viên thực hiện được các kỹ năng tiêm phòng văcxin cho gia súc, gia cầm. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên phải thực hiện thành thảo các thao tác kỹ thuật về tiêm phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm. Cùng tham khảo đề cương sau đây để biết thêm các thông tin chi tiết về học phần "Tiêm phòng chống dịch".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Tiêm phòng chống dịch (Dùng cho chuyên ngành Thú y)

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y ---------------------- TS. LA VĂN CÔNG ĐỀ CƢƠNG Học phần: TTNN2 : TIÊM PHÒNG CHỐNG DỊCH Số tín chỉ: 04 Mã số: VME442 (Dùng cho chuyên ngành Thú y) Thái Nguyên, năm 2017
  2. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Tiêm phòng chống dịch - Mã số học phần: VME442 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 3. - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Chăn nuôi Thú y 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp : 2 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp : 0 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành : 28 tiết - Số tiết sinh viên tự học : 60 tiết 3. Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểmchuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Sinh lý vật động vật, Giải phẫu động vật, vi sinh vật thú y, Dược lý Thú y, Chẩn đoán Thú y. - Học phần song hành: Bệnh Truyền nhiễm thú y, Ký sinh trùng và bệnh Ký sinh trùng Thú y, bệnh Nội khoa gia súc, bệnh Ngoại khoa gia súc, bệnh Sản khoa gia súc 5. Mục tiêu của học phần: - Trang bị cho sinh viên những kiến thức hiểu biết về văcxin, bảo quản văcxin, tác dụng của văcxin và các loại văcxin thường dùng trong thú y - Hướng dẫn cho sinh viên thực hiện được các kỹ năng tiêm phòng văcxin cho gia súc, gia cầm. - Sau khi kết thúc học phần, sinh viên phải thực hiện thành thảo các thao tác kỹ thuật về tiêm phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm. 6. Nội dung kiến thức của học phần: TT Nội dung Địa điểm GV hƣớng dẫn Ngày 1 Tập huấn công tác phòng, chẩn đoán và Khu giải phẫu GV Bộ môn Bệnh động vật điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm khoa CNTY Ngày 2 - Giao sinh viên về điểm thực tập Cơ sở TT GV Bộ môn Bệnh động vật - Tập huấn công tác tác phòng, chẩn đoán (UBND CB Phòng NN/Trạm CNTY và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm tại địa phương huyện/CCCNT - Phân sinh viên về các xã Y các tỉnh) Ngày 3 – - Thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho Cơ sở TT GV Bộ môn Bệnh động vật 9 gia súc, gia cầm Thực hiện tại CB Phòng NN/Trạm CNTY - Điều tra tình hình dịch bệnh - Chẩn đoán, điều trị bệnh cho gia súc, gia các hộ gia đình Cán bộ Thú y cơ sở cầm chăn nuôi
  3. Ngày 9 - Tổng hợp số liệu về công tác phòng Các xã trực - Sinh viên bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật thuộc Trạm thú - Thú y cơ sở nuôi y - GVHD - Viết báo cáo Ngày 10. - Từ các xã về Trạm thú y Cơ sở TT GV Bộ môn Bệnh động vật - Tổng kết đợt thực tập nghề:GV cơ sở (UBND CB Phòng NN/Trạm CNTY nhận xét, đánh giá cho điểm TTNN, đánh giá của GV BM và ý kiến của SV huyện/CCCNT Thú y cơ sở Y các tỉnh) 7. Tài liệu học tập: 1. La Văn Công, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Thị Lan Phương (2015), Giáo trình TTNN Phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, Giáo trình nội bộ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Quốc Doanh (2008), Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi, Nhà xuất bản Giáo dục. 2. Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Bá Hiên (2010), Kỹ thuật sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 3. Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Quang Tính (2016), Giáo trình chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. 4. Vũ Như Quán, Phạm Khắc Hiếu (2008), Ngoại khoa Thú y, Nhà xuất bản Giáo dục. 5. Vũ Đình Vượng (2004), Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. 6. hongphuc76.violet.vn 7. http://w3.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Quiz 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Phan Thị Hồng Phúc Khoa Chăn nuôi Thú y TS 2 La Văn Công Khoa Chăn nuôi Thú y TS 3 Đỗ Thị Lan Phương Khoa Chăn nuôi Thú y ThS 4 Trần Nhật Thắng Khoa Chăn nuôi Thú y ThS Thái Nguyên, ngày 15 tháng 3 năm 2017 Trƣởng khoa Trƣởng Bộ môn Giảng viên TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ TS. Phan Thị Hồng Phúc TS. La Văn Công
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2