intTypePromotion=1

Đề cương đề tài: NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG TAXI CỦA NGƯỜI DÂN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Chia sẻ: Nguyenductrong Trong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
273
lượt xem
70
download

Đề cương đề tài: NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG TAXI CỦA NGƯỜI DÂN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề cương đề tài: nghiên cứu mức độ hài lòng về nhu cầu sử dụng taxi của người dân ở thành phố cần thơ', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương đề tài: NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG TAXI CỦA NGƯỜI DÂN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  1. Trường Đại Học Cần Thơ Khoa kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh  Bài Tập Nhóm Môn: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ Đề cương đề tài: NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG TAXI CỦA NGƯỜI DÂN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo Viên Hướng Dẫn: ThS.NGUYỄN HỮU TÂM
  2. Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Kinh Tế - Quản trị Kinh Doanh Bài Tập Nhóm Môn: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ Đề Cương Đề Tài: NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG TAXI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo Viên Hướng Dẫn: ThS.NGUYỄN HỮU TÂM Nhóm thực hiện: 1.trân hoang khoẻ CT0920M070 ̀ ̀ 100% ̀ ́ 2.lê hoang mên CT0920M099 100% ́ ̀ 3.tôn thât ngai CT0920M0121 100% Lý do chọn đề tài. 1. Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao về vật chất lẫn tinh thần, cùng với sự phát triển đó các công ty taxi lần l ượt ra đ ời. nhu cầu sử dụng phương tiện taxi cũng giữ một vai trò quan trọng trong đ ời sống hàng ngày vì taxi là phương tiện giao thông tiện lợi và nhanh chóng nó giúp ta tiết kiệm được thời gian và rất là an toàn. Với phương châm hoạt động tất cả vì sự hài lòng c ủa khách hàng: t ừ giá c ả, ch ất lượng phương tiện, thái độ phục vụ của nhân viên. Sau m ột thời gian đi vào ho ạt động dịch vụ taxi dần chiếm được cảm tình của quý khách hàng trong thành ph ố Cần Thơ. Bên cạnh việc đầu tư phương tiện công ty cũng luôn quan tâm đ ến y ếu t ố con người như việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: đạo đức,tác phong ,thái đ ộ cũng như cung cách ứng sử lịch sự đối với khách hàng.Chúng tôi nhận thấy rằng taxi là phương tiện giao thông tiện lợi hiện nay nên chúng tôi quyết định chọn đề tài ”Nghiên cứu mức độ hài lòng về nhu cầu sử dụng taxi của ng ười dân ở thành phố cần Thơ “. Mục tiêu nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu mức độ hài lòng v ề nhu c ầu sử d ụng taxi c ủa ng ười dân ở thành phố Cần Thơ. 2.1 Mục tiêu chung. Nghiên cứu mức độ hài lòng về nhu c ầu sử d ụng taxi c ủa ng ười dân ở thành phố cần thơ và đưa ra các biện pháp giúp cho công ty taxi ngày càng am hi ểu và làm hài lòng khách hàng hơn. 2.2 Mục tiêu cụ thể. Tìm hiểu thực trạng mức độ hài lòng về nhu cầu sử d ụng ph ương ti ện taxi c ủa người dân thành phố Cần thơ. Nghiên cứu mức độ hài lòng về nhu c ầu sử d ụng taxi c ủa ng ười dân thành ph ố Cần Thơ. Đề ra các biện pháp nhằm giúp cho công ty taxi đ ưa ra chi ến l ược kinh doanh phù hợp để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, c ụ thể là người dân ở thành ph ố Cần Thơ nhằm làm tăng số lượng khách hàng sử dụng taxi.
  3. 3. Kiểm định giả thiết và câu hỏi nghiên cứu. 3.1 Kiểm định giả thiết. Giá ảnh hưởng nhiều đến m ức đ ộ hài lòng v ề nhu c ầu s ử d ụng taxi c ủa người dân ở thành phố Cần Thơ. Hầu hết các công ty taxi trang b ị dàn xe cho xe taxi ở thành ph ố C ần Th ơ là chưa tốt. Đội ngủ nhân viên đi ều hành giàu kinh nghi ệm và đ ược đào t ạo chuyên nghiệp. Người dân ở thành phố Cần Thơ chưa nhận biết sự tiện lợi của phương tiện Taxi. 3.2 Câu hỏi nghiên cứu. Giá cả của taxi có ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng c ủa ng ười dân ở thành phố Cần Thơ. Hiện nay các công ty taxi trang bị dàn xe cho xe taxi như thế nào ? Hiện nay ngườì dân thành phố Cần Thơ nhận thức về sự tiện lợi của phương tiện taxi như thế nào? Đội ngủ nhân viên điều hành của công ty taxi t ại thành ph ố C ần Th ơ nh ư th ế nào ? 4. Phạm vi nghiên cứu. 4.1 Phạm vi về không gian. Đề tài được thực hiện tại thành phố Cần Thơ. 4.2 Phạm vi về thời gian. Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu năm 2010. Đề tài được thực hiện từ ngày 10/05/2011 đến ngày 07/08/2011. 4.3 Phạm vi về nội dung. Nghiên cứu mức độ hài lòng về nhu cầu sử d ụng taxi c ủa ng ười dân ở thành phố Cần Thơ cụ thể là người dân ở Quận Ninh Kiều. 5. Lược khảo tài liệu. 6. Phương pháp nghiên cứu. 6.1 Phương pháp luận Taxi ngày nay đã trở thành phương tiện giao thông cần thiết trong đời sống của người dân. Với phương châm tất cả vì sự hài lòng của khách hàng đã dẫn đ ến s ự ra đời hàng loạt các công ty Taxi với dàn xe ti ện nghi,m ẫu mã đa dạng,đ ội ng ủ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp. Do đó đứng ở góc độ nhà kinh doanh Taxi, để đứng vững trong thị trường và chiếm lĩnh thị phần thì nhà kinh doanh phải ti ếp cận, tìm hi ểu nhu cầu của khách hàng, cụ thể là nhu cầu của người dân thành phố Cần Th ơ,tất c ả vì khách hàng vì “khách hàng là thượng đế ”. 6.2 Phương pháp phân tích 6.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp người dân ở thành phố Cần Thơ thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn. Số liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty Taxi ở thành phố Cần Thơ và trên internet . 6.2.2 Phương pháp phân tích. Muc tiêu 1 : sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả thực trạng v ề mức độ hài lòng của người dân ở Thành phố khi đi taxi.
  4. Mục tiêu 2 : sử dụng hàm hồi quy tuyến tính để phân tích mức độ hài lòng về nhu cầu sử dụng taxi của người dân ở thành phố Cần Thơ Y=A0+ β1Χ1 + β 2 Χ 2 + ... + β k Χ k +  Trong đó: Y: Biến phụ thuộc (lợi nhuận của công ty Taxi ) Xi: Các biến độc lập (i=1,2,3,....,k);(Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty Taxi) Các tham số: β1, β 2,  , β Κ được tính toán bằng phần mềm SPSS U: Yếu tố ngẫu nhiên Mục tiêu 3Từ mô tả và phân tích ở trên, sử dụng phương pháp suy luận, phương pháp tự luận để đề ra các biện pháp để giúp cho công ty taxi đưa ra chiến lược để làm hài lòng khách hàng và ngày càng phát triển hơn. 7. Kết quả và thảo luận: 8. Kết luận và kiến nghị: 9. Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Ngọc Lam (2010),Bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế,Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại Học Cần Thơ 2. Nguyễn Hữu Tâm(2008) Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế, Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh Đại Học Cần Thơ. website: http://clbtrithucviet.com/archive/index.php/t6099.html
  5. 10. Phụ lục chi phí. Công Việc Số Người Số Ngày Đơn Giá/ Thành Tiền TT Người/ (đồng) TH TH (người) (ngày) ngày (đồng) Thu thập dữ liệu thứ cấp 1 4 2 50.000 400.000 Viết đề cương 2 4 7 100.000 2.800.000 Báo cáo duyệt đề cương 3 1 2 150.000 Thiết lập bảng câu hỏi 4 4 5 100.000 2.000.000 Phỏng vấn thử( khoảng 10%) 5 4 2 100.000 800.000 Mã hóa,nhập liệu,xử lý số 6 4 3 100.000 12.000.000 liệu Chỉnh sửa bảng câu hỏi 7 4 2 100.000 800.000 Phỏng vấn chính thức 8 4 15 100.000 6.000.000 Xử lý số liệu nhỏ mã hóa 9 4 3 70.000 840.000 Nhập liệu 10 4 10 50.000 2.000.000 Xử lý số liệu chạy hàm phân 11 4 10 70.000 2.800.000 tích Viết báo cáo 12 4 25 150.000 15.000.000 Báo cáo nghiệm thu đề tài 13 1 2 150.000 Chi phí khác tối đa bằng 5% 14 2.287.000 tổng chi phí Tổng cộng 15 45.740.000
  6. 11.phụ lục hoạt động. TT Công Việc Ngày bắt Ngày kết Số ngày Địa Điểm đầu thúc Thu thập dữ liệu thứ cấp Cần 1 10/05/2011 12/05/2011 2 Tp Thơ Viết đề cương Cần 2 13/05/2011 19/05/2011 7 Tp Thơ Báo cáo duyệt đề cương Cần 3 20/05/2011 21/05/2011 2 Tp Thơ Thiết lập bảng câu hỏi Cần 4 22/05/2011 26/05/2011 5 Tp Thơ Phỏng vấn thử( khoảng 10%) 27/05/2011 28/05/2011 Cần 5 2 Tp Thơ Mã hóa,nhập liệu,xử lý số 29/05/2011 01/06/2011 Cần 6 3 Tp liệu Thơ Chỉnh sửa bảng câu hỏi Cần 7 02/06/2011 03/06/2011 2 Tp Thơ Phỏng vấn chính thức Cần 8 04/06/2011 18/06/2011 15 Tp Thơ Xử lý số liệu nhỏ mã hóa Cần 9 19/06/2011 21/06/2011 3 Tp Thơ Nhập liệu Cần 10 22/06/2011 01/07/2011 10 Tp Thơ Xử lý số liệu chạy hàm phân 02/07/2011 11/07/2011 Cần 11 10 Tp Thơ tích Viết báo cáo Cần 12 12/07/2011 05/08/2011 25 Tp Thơ Báo cáo nghiệm thu đề tài Cần 13 06/08/2011 07/08/2011 2 Tp Thơ Tổng cộng 88
  7. Phụ lục; 1.lý do chọn đề tài. 2.Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu chung. 1.1. Mục tiêu cụ thể. 1.2. 3.Kiểm định giả thiết và câu hỏi nghiên cứu. 3.1.kiểm định giả thiết. 3.2.Câu hỏi nghiên cứu. 4.Phạm vi nghiên cứu. 4.Phạm vi về không gian. 4.2 Phạm vi về thời gian. 4.3 Phạm vi về nội dung. 5. Lược khảo về tài liệu. 6. Phương pháp nghiên cứu. 6.1 Phương pháp luận. 6.2 Phương pháp phân tích. 6.2.1 Phương pháp thu thập số liệu. 6.2.2 Phương pháp phân tích. 7.Kết quả và thảo luận. 8.Kết luận và kiến nghị. 9.Tài liệu tham khảo. 10.Phụ luc chi phí. 11.Phụ lục lịch hoạt động.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản