intTypePromotion=1

Đề cương môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: Vtu Vtu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
916
lượt xem
117
download

Đề cương môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học với mục tiêu giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản nhất về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học, bước đầu thực hiện được một nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học

  1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. Thông tin về giảng viên: - Họ và tên: Phí Thị Thọ - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng Viên - Thời gian, địa điểm làm việc: - Địa chỉ liên hệ: 155/58 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội - Điện thoại: 0987046682 Email: phithanhsp2@yahoo.com - Các hướng nghiên cứu chính: Tài liệu và phương pháp học tập và giảng dạy, quản lý lớp phục vụ cho môn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên cử nhân, chuyên ngành tiếng Anh - Thông tin về giảng viên thứ 2 ………………………………………… Họ và tên: …………………………………………………………………. Chức danh, học hàm, học vị: …………………………………………… Thời gian, địa điểm làm việc: …………………………………………….. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………. Điện thoại: ………………………………………………………………. - Thông tin về trợ giảng (nếu có), (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, Email): 2. Thông tin về môn học: - Tên môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học - Mã môn học: TCN 301 - Số tín chỉ: 2 - Loại môn học: Bắt buộc - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: + Học lý thuyết trên lớp: 30 + Giờ thực hành: 0 + Tự học, tự nghiên cứu: 60 - Đơn vị phụ trách môn học: + Bộ môn: Chuyên ngành 1 + Khoa: Ngoại ngữ 3. Mục tiêu của môn học: - Nắm vững kiến thức cơ bản nhất về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học, bước đầu thực hiện được một nghiên cứu khoa học. 1
  2. - Nhận được cơ sở kiến thức cần thiết để tiếp thu tốt các môn học có liên quan và có thể tự nâng cao trình độ về nghiên cứu khoa học sử dụng trong nghề nghiệp. 4. Yêu cầu đối với sinh viên - Dự lớp - Bài tập 5. Tóm tắt nội dung môn học Khái niệm khoa học; khái niệm nghiên cứu khoa học; đề tài nghiên cứu khoa học; khái niệm; phán đoán; suy luận; cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu khoa học; phương pháp khoa học; bản chất của quan sát; vấn đề nghiên cứu khoa học; tài liệu; thu thập tài liệu; giả thuyết; phương pháp thu thập dữ liệu từ tham khảo tài liệu; phương pháp thu thập tài liệu từ thực nghiệm; phương pháp thu thập tài liệu từ phi thực nghiệm; cách trình bày kết quả dữ liệu nghiên cứu dạng văn viết; cách trình bày dữ liệu dạng bảng; bảng dữ liệu mô tả; bảng dữ liệu thống kê; cách trình bày dữ liệu dạng hình; sơ đồ cơ cấu tổ chức. 6. Nội dung chi tiết môn học: Bài 1: Chương I: Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học 1. Khái niệm chung 2. Mục đích, ý nghĩa môn học 3. Nội dung của môn học Bài 2: Chương II: Trình tự logic của nghiên cứu khoa học 1. Khái niệm trình tự logic của NCKH 2. Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài 3. Xây dựng luận điểm khoa học 4. Chứng minh luận điểm khoa học Bài 3: Chương III: Phương pháp khoa học 1. Phương pháp phân tích tài liệu 2. Phương pháp điều tra bảng hỏi Bài 4: Chương III: Phương pháp khoa học (tiếp) 3. Phương pháp phỏng vấn 4. Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn Bài 5: Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học 1. Bài báo khoa học 2. Trình bày một luận điểm khoa học 2
  3. Bài 6: Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học (tiếp) 3. Ngôn ngữ khoa học 4. Trích dẫn khoa học Bài 7: Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học (tiếp) 5. Khoá luận tốt nghiệp Bài 8: Chương IV: Vấn đề nghiên cứu khoa học (tiếp) 6. Thuyết trình khoa học Bài 9: Chương V: Thu thập tài liệu và đặt giả thuyết 1. Thu thập tài liệu Bài 10: Chương V: Thu thập tài liệu và đặt giả thuyết (tiếp) 2. Đặt giả thuyết Bài 11: Chương VI: Phương pháp thu thập dữ liệu 1. Khái niệm chung 2. Thu thập dữ liệu từ tham khảo tài liệu Bài 12: Chương VI: Phương pháp thu thập dữ liệu (tiếp) 3. Thu thập dữ liệu từ thực nghiệm 4. Thu thập dữ liệu từ phi thực nghiệm Bài 13: Chương VII: Cách trình bày kết quả nghiên cứu 1. Trình bày dạng văn viết 2. Trình bày bảng 3. Trình bày hình Bài 14: Chương VIII: Tổ chức thực hiện đề tài Bài 15: Ôn tập Hình Thời thức tổ Số gian Ghi Nội dung chính Yêu cầu đối với sinh viên chức dạy tiết và địa chú học điểm Bài 1 - GV giới thiệu giáo trình và sách tham khảo trong học Chương I: Khái niệm 02 phần Lớp Lý thuyết khoa học và nghiên cứu - Hiểu được khái niệm về học khoa học khoa học và nghiên cứu 1. Khái niệm chung khoa học 3
  4. 2. Mục đích, ý nghĩa - Làm bài tập giáo viên môn học giao về nội dung bài học Tự học 3. Nội dung của môn 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà học (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Bài 2 - Yêu cầu sinh viên đọc và Chương II: Trình tự chuẩn bị chương II; hiểu logic của nghiên cứu được khái niệm về trình tự logic cuả NCKH, cách lựa Lớp Lý thuyết khoa học 02 chọn chủ đề và đặt tên đề học 1. Khái niệm trình tự tài, cách xây dựng và chứng logic của NCKH minh luận điểm khoa học. 2. Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài 3. Xây dựng luận điểm - Làm bài tập giáo viên khoa học giao về nội dung bài học Tự học 4. Chứng minh luận 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời điểm khoa học gian 04 tiết học) - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị chương III; tìm Bài 3 hiểu về 2 phương pháp: Lớp Lý thuyết Chương III: Phương 02 phân tích tài liệu và điều tra học pháp khoa học bảng hỏi. 1. Phương pháp phân tích tài liệu - Làm bài tập giáo viên 2. Phương pháp điều giao về nội dung bài học Tự học 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà tra bảng hỏi (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) - Yêu cầu sinh viên đọc và Bài 4 chuẩn bị tiếp nội dung Chương III: Phương 02 chương III; tìm hiểu về 2 Lớp Lý thuyết pháp khoa học (tiếp) phương pháp: phỏng vấn và học 1. Phương pháp phỏng quan sát, tổng kết thực tiễn. vấn - Làm bài tập giáo viên 2. Phương pháp quan giao về nội dung bài học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà Tự học sát, tổng kết thực tiễn 04 (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) 4
  5. - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị chương IV; tìm Bài 5 02 hiểu về 1 bài báo khoa học Lớp Lý thuyết Chương IV: Vấn đề và cách trình bày 1 luận học nghiên cứu khoa học điểm khoa học 1. Bài báo khoa học 2. Trình bày một luận - Làm bài tập giáo viên điểm khoa học giao về nội dung bài học Tự học 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) - Yêu cầu sinh viên đọc và Bài 6 chuẩn bị tiếp chương IV; tìm Lớp Lý thuyết 02 hiểu về ngôn ngữ khoa học Chương IV: Vấn đề học nghiên cứu khoa học và cách trích dẫn khoa học - Làm bài tập giáo viên (tiếp) giao về nội dung bài học 3. Ngôn ngữ khoa học - Tự đọc trước tài liệu ở nhà Tự học 04 4. Trích dẫn khoa học (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn tiếp nội dung chương Lớp Lý thuyết 02 IV; nghiên cứu về khoá luận Bài 7 học Chương IV: Vấn đề tốt nghiệp nghiên cứu khoa học - Làm bài tập giáo viên giao về nội dung bài học (tiếp) Tự học 5. Khoá luận tốt nghiệp 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) - Yêu cầu sinh viên đọc và Bài 8 chuẩn bị tiếp nội dung Lớp Lý thuyết 02 Chương IV: Vấn đề chương IV; biết cách thuyết học nghiên cứu khoa học trình khoa học (tiếp) - Làm bài tập giáo viên 6. Thuyết trình khoa giao về nội dung bài học Tự học học 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) 5
  6. - Yêu cầu sinh viên đọc và Bài 9 chuẩn bị nội dung Chương Lớp Lý thuyết 02 Chương V: Thu thập V; biết cách thu thập tài liệu học tài liệu và đặt giả - Làm bài tập giáo viên thuyết giao về nội dung bài học Tự học 1. Thu thập tài liệu 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) - Yêu cầu sinh viên đọc và Bài 10 chuẩn bị tiếp nội dung Lớp Lý thuyết 02 chương V: tìm hiểu về cách Chương V: Thu thập học tài liệu và đặt giả đặt giả thuyết - Làm bài tập giáo viên thuyết (tiếp) giao về nội dung bài học Tự học 2. Đặt giả thuyết 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) - Yêu cầu sinh viên đọc và Bài 11 chuẩn bị nội dung chương Chương VI: Phương VI; Phương pháp thu thập Lớp Lý thuyết 02 dữ liệu; tìm hiểu về khái pháp thu thập dữ liệu học 1. Khái niệm chung niệm chung và cách thu thập dữ liệu từ tài liệu tham khảo. 2. Thu thập dữ liệu từ - Làm bài tập giáo viên tham khảo tài liệu giao về nội dung bài học Tự học 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) Bài 12 - Yêu cầu sinh viên đọc và Chương VI: Phương chuẩn bị nội dung chương 02 Lớp Lý thuyết pháp thu thập dữ liệu VI; tìm hiểu cách thu thập học dữ liệu từ thực nghiệm và (tiếp) phi thực nghiệm. 3. Thu thập dữ liệu từ - Làm bài tập giáo viên thực nghiệm giao về nội dung bài học Tự học 4. Thu thập dữ liệu từ 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà phi thực nghiệm (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) 6
  7. Bài 13 - Yêu cầu sinh viên đọc và Chương VII: Cách chuẩn bị nội dung chương Lớp Lý thuyết trình bày kết quả 02 VII: cách trình bày kết quả học nghiên cứu. nghiên cứu 1. Trình bày dạng văn - Làm bài tập giáo viên viết giao về nội dung bài học Tự học 2. Trình bày bảng 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà 3. Trình bày hình (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) - Yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị nội dung chương Lớp Lý thuyết 02 VIII: tổ chức thực hiện đề học tài Bài 14 Chương VIII: Tổ chức - Làm bài tập giáo viên thực hiện đề tài giao về nội dung bài học Tự học 04 - Tự đọc trước tài liệu ở nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) - Sinh viên ôn tập tất cả các chủ điểm và kỹ năng đã học Lớp Lý thuyết 02 trong học kỳ, trình bày các học Ôn tập vấn đề liên quan - Tự đọc và ôn tập trước ở Tự học 04 nhà (yêu cầu tối thiểu bằng thời gian 04 tiết học) 7. Học liệu - Sách, giáo trình chính: + Bài giảng của giáo viên - Sách tham khảo: 1. G.L. Ruzavin – Các phương pháp nghiên cứu khoa học Nxb Khoa học – Kỹ thuật (1998) 2. L.R. Gay – Research Methods Florida International University (2006) 3. W.L. Newman – Social Research Methods Prentice Hall, Inc (2006) 7
  8. 4. Vũ Cao Đàm – Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học – Kỹ thuật (1995) 5. Phạm Viết Vượng – Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Đại học Quốc gia Hà nội (2004) 8. Kế hoạch giảng dạy cụ thể: Sinh viên tự học, tự Giảng viên lên lớp (tiết) nghiên cứu (tiết) Tuần Minh họa, Thực Xêmina, Tổng Lý Chuẩn bị Bài tập ở nhà, ôn tập, hành, thảo thuyết tự đọc bài tập lớn kiểm tra bài tập luận 1 2 4 6 2 2 4 6 3 2 4 6 4 2 4 6 5 2 4 6 6 2 4 6 7 2 4 6 8 2 4 6 9 2 4 6 10 2 4 6 11 2 4 6 12 2 4 6 13 2 4 6 14 2 4 6 15 2 4 6 9. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: - Điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Phòng học đủ rộng cho ít nhất 40 sinh viên tham gia học tập và thảo luận trên lớp; máy chiếu. - Yêu cầu đối với sinh viên: Sinh viên được yêu cầu phải tham gia các buổi lý thuyết trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên, có thể làm việc độc lập, hoặc theo nhóm, theo cặp, trao đổi và trình bày các chủ đề liên quan. Sinh viên cũng được yêu cầu phải tự học, tự đọc và tìm thêm tài liệu, tranh ảnh theo các chủ đề liên quan trong chương trình, có thể làm việc theo cặp hoặc theo nhóm. 8
  9. 10. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học: 10.1. Kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, tham gia diễn thuyết, chuyên cần của sinh viên: 10% 10.2. Kiểm tra giữa kỳ: 20% 10.3. Thi hết môn học (do Trung tâm khảo thí và KĐCL đảm nhiệm): 70% Dự trù kinh Hình thức Thời gian Yêu cầu Cấu trúc đề thi phí/ bộ đề thi thi thi số đề + đáp án Cấu trúc đề thi gồm 2 Tự luận câu; trong đó 1 câu 90 phút 100.000đ/bộ 4điểm, 1 câu 6 điểm Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012 Giảng viên 1 Giảng viên 2 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Trưởng bộ môn Trưởng khoa (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2