intTypePromotion=1

Đề cương học phần Quản trị tài chính Quốc tế

Chia sẻ: Nguyen Van Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
70
lượt xem
10
download

Đề cương học phần Quản trị tài chính Quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Đề cương học phần Quản trị tài chính Quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường và hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia, thị trường tài chính quốc tế như thị trường tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, cũng được thảo luận trong học phần này. Đặc biệt, học phần tập trung phân tích kỹ các vấn đề quản trị tài chính trong các công ty đa quốc gia như đầu tư trực tiếp, chi phí và cấu trúc vốn, tài trợ vốn, và quản trị tiền mặt quốc tế và môi trường thuế quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần Quản trị tài chính Quốc tế

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGUYỄN TẤT THÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 1. Mã số học phần: 1103020 2. Số tín chỉ: 4 3. Tổng số tiết: 60  tiết Trong đó: 60 tiết lý thuyết, 0 tiết thực hành 4. Số giờ tự học dự kiến: 120 giờ 5. Điều kiện tiên quyết Học phần tiên quyết : Tài chính quốc tế Học phần học trước : Quản trị tài chính doanh nghiệp Học phần song hành : không  6. Tóm tắt nội dung học phần Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường và hoạt động tài chính của công ty   đa quốc gia, thị trường tài chính quốc tế như thị trường tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, cũng  được thảo luận trong học phần này. Đặc biệt, học phần tập trung phân tích kỹ các vấn đề  quản trị  tài chính trong các công ty đa quốc gia như  đầu tư  trực tiếp, chi phí và cấu trúc   vốn, tài trợ vốn, và quản trị tiền mặt quốc tế và môi trường thuế quốc tế. 7. Mục tiêu học phần Kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: Hiểu mục tiêu và tầm quan trọng của quản trị tài chính Thảo luận thị trường tiền tệ, trái phiếu, và cổ phiếu quốc tế Phân tích danh mục đầu tư quốc tế & FDI Thảo luận cấu trúc vốn, hoạch định ngân sách vốn, và chi phí vốn quốc tế Quản trị tiến mặt và môi trường thuế quốc tế 8. Phương pháp giảng dạy Lý thuyết: Thuyết trình, giáo viên thực hiện các phương pháp dạy/học tích cực.  Lớp học bố trí tại giảng đường. 9. Kế hoạch giảng dạy học phần  Quản trị tài chính quốc tế 1/4
  2. Nội dung Tiết Tài liệu Ghi chú Bài 1. Giới thiệu về quản trị tài chính quốc tế 1.. Toàn cầu hóa và các công ty đa quốc gia 2.. Tầm quan trọng của tài chính quốc tế 5 Ch.1[1] 3.. Mục tiêu quản trị tài chính quốc tế 4.. Toàn cầu hóa kinh tế toàn cầu 5.. Câu hỏi & Bài tập Bài 2. Thị trường tiền tệ ngân hàng quốc tế 1.. Dịch vụ ngân hàng quốc tế 2.. Các loại văn phòng ngân hàng quốc tế 5 Ch.6[1] 3.. Hệ số an toàn vốn 4.. Thị trường tiền tệ quốc tế 5.. Câu hỏi & Bài tập Bài 3. Thị trường trái phiếu quốc tế 1.. Trái phiếu quốc tế & Eurobonds 2.. Các loại công cụ 3.. Xếp hạng tín dụng trái phiếu quốc tế 5 Ch.7[1] 4.. Cấu trúc thị trường Eurobond 5.. Các chỉ số thị trường trái phiếu quốc tế 6.. Câu hỏi & Bài tập Bài 4. Thị trường cổ phiếu quốc tế 1.. Cấu trúc thị trường, hoạt động & chi phí giao dịch 2.. Chuẩn mực thị trường cổ phiếu quốc tế 3.. Giao dịch cổ phiếu quốc tế 5 Ch.8[1] 4.. Các yếu tố   ảnh hưởng đến lợi nhuận cổ  phiếu quốc   tế 5.. Câu hỏi & Bài tập Bài 5. Đầu tư danh mục quốc tế 1.. Cấu trúc tương quan quốc tế & đa dạng hóa rủi ro 2.. Lựa chọn danh mục quốc tế tối ưu 5 Ch. 11[1] 3.. Các ảnh hưởng thay đổi trong tỷ giá 4.. Quỹ đầu tư quốc tế 5.. Câu hỏi & Bài tập Quản trị tài chính quốc tế 2/4
  3. Bài 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1.. Tại sao DN đầu tư nước ngoài? 2.. Sáp nhập & mua lại nước ngoài 5 Ch.15[1] 3.. Rủi ro chính trị và FDI 4.. Câu hỏi & Bài tập Bài 7. Cấu trúc vốn quốc tế & chi phí vốn 1.. Chi phí vốn 2.. Niêm yết cổ phiếu quốc tế 10 Ch.16[1] 3.. Định giá tài sản vốn quốc tế 4.. Cấu trúc tài chính của các công ty thành viên 5.. Câu hỏi & Bài tập Bài 8. Hoạch định ngân sách vốn quốc tế 1.. Mô hình hiện giá được điều chỉnh 2.. Hoạch định ngân sách vốn từ các công ty mẹ 3.. Điều chỉnh rủi ro trong phân tích hoạch định NSV 10 Ch.17[1] 4.. Phân tích độ nhạy 5.. Lựa chọn dự án (real option) 6.. Câu hỏi & Bài tập Bài 9. Quản trị tiền mặt & môi trường thuế quốc tế 1.. Quản trị số dư tiền mặt 2.. Chiến lược định giá chuyển giao Ch.18,20[1 10 ] 3.. Các loại thuế quốc tế 4.. Môi trường thuế quốc gia 5.. Cấu trúc tổ chức đối với việc giảm nợ thuế 10. Hình thức đánh giá Dự lơp: 5% ́ ̉ ̣ Thao luân: 5% ̉ ̣ Ban thu hoach: 15% Thuyêt trinh: 5% ́ ̀ ́ ̣ Thi cuôi hoc ky: 70% ̀ 11. Tài liệu học tập [1] International Financial Management, EUN/RESNICK, McGraw – Hill 2003 Quản trị tài chính quốc tế 3/4
  4. [2] Tài chính quốc tế, PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Nhà xuất bản thống kê [3] International Financial Management, Jeff Madura, 8th ed. Thomson  12. Giảng viên tham gia giảng dạy TRƯỞNG KHOA Quản trị tài chính quốc tế 4/4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản