intTypePromotion=3

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỬ 8 Bài 1-2

Chia sẻ: Nguyễn Lê | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
213
lượt xem
24
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỬ 8 Bài 1-2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề cương ôn thi lịch sử 8 bài 1-2', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỬ 8 Bài 1-2

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỬ 8 Bài 1-2 BÀI 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI 1. Một nền sản xuất mới ra đời - Về kinh tế:  Xuất hiện các xưởng dệt vải  Nhiều thành thị trở thành trung tâm mua bán  Vai trò của các ngân hàng Nền sản xuất tư sản chủ nghĩa - Về xã hội: hình thành 2 giai cấp  G/c tư sản  G/c vô sản 2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI - 8/1566 nhân dân Nê-đec-lan đấu tranh chống Tây Ban Nha
  2. - 1648 Hà Lan được giải phóng - Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới đã lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển II. Cách mạng Anh giửa Tk XVII 1. Sử phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh - Về kinh tế: phát triển mạnh nhất về công trường, thủ công, ngoại thương - Về xã hội: xuất hiện tầng lớp quý tộc mới 2. Tiến trình cách mạng - 1640 vua triệu tập Quốc hội - 1642 cuộc nội chiến bùng nổ - 1649 xử tử vua Sác-lơ I, chế độ phong kiến lật đổ - 1688 phế truất vua giêm II, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến 3. Y nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII - Cách mạng Anh thế kỉ XVII đã lật đổ được chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghỉa tư bản phát triển, quần chúng nhân dân là động lực thúc đẩy cách mạng phát triển III. Chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
  3. 1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh - Từ đầu TK XVII đến TK XVIII, thực dân Anh đã tiến hành thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ - Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sử phát triển công, thương nghiệp ở Bắc Mỉ  mâu thuẩn giửa nhân dân các thuộc địa và chính quốc  chiến tranh 2. Diển biến cuộc chiến tranh - 12/1773 nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chở chè của Anh - 1774 các đại biểu thuộc địa tiến hành hợp ở Phi-la-đen-phi-a - 1775 chiến tranh bùng nổ - 4/7/1776 tuyên ngôn độc lập của Mỉ được công bố - 1777 quân thuộc địa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga - 1783 Anh kí hiệp ước Véc – xai công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỉ - Kết quả: một quốc gia mới ra đời, nhà nước công hòa tư sản với tên gọi Hợp chủng quốc Mỉ ( USA )
  4. - Y nghĩa: Cuộc chiến tranh đã giải phóng nhân dân Bắc Mĩ thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Anh, tạo điều kiện cho chủ nghỉa tư bản phát triển ở Bắc Mỉ  Cách mạng Hà lan là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
  5. BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP ( 1789 – 1794 ) I. Nước Pháp Trước cách mạng 1. Tình hình kinh tế - Nông nghiệp: Lạc hậu, năng suất thấp, mất mùa, đói kém thường xảy ra - Công thương nghiệp: đả phát triển nhưng bị phong kiến kìm hảm 2. Tình hình chính trị, xã hội
  6. Mâu thuẩn giửa Phong kiến Đẳng cấp thứ 3
  7. 3. Đấu tranh trên mặt trân tư tưởng - Các nhà tư tưởng tiến bộ: Mông-te-xki-ơ, Vôn te, Rút-xô tố cáo chế độ chuyên chế trên lĩnh vực văn học, tư tưởng - Tác dung: Thức tỉnh tinh thần đấu tranh của mọi người, góp phần bùng nổ CMTS Pháp II. Cách mạng bùng nổ 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế - Nhà nước vay nợ của tư sản 5 tỉ livrơ  vua phải thu nhiều thuế - Công thương nghiệp đình đốn  công nhân, thợ thủ công thất nghiệp - Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra 2. Mở đầu cách mạng thắng lợi - 5/5/1789 vua triệu tập hội nghị ba đẳng cấp - 17/6/1789 Đẳng cấp thứ ba tự họp thành Hội Đồng Dân Tộc  Quốc hội lập hiến - 14/7/1789 quần chúng Ba-xti tấn công pháo đài nhà tù Ba- xti, mở đầu CMTS Pháp III. Sự phát triển của cách mạng 1. Chế độ quân chủ lập hiến( từ 21/9/1792  10/8/1792 )
  8. - Tháng 9/1791 công bố hiến pháp xác lập chế độ quân chủ lập hiến - Ngày 10/8/1792 trước tình hình tổ quốc lâm nguy, nhân dân Pa-ri đã lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến 2. Bước đầu nền công hòa - 21/9/1792 nền công hòa đầu tiên của nước Pháp được thành lập - 2/6/1793 phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm, nội phản. Nhân dân Pa-ri đã lật đổ phái Gi-rông-đanh 3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh - Chính quyền cách mạng do Rô-be-spie đứng đầu đã thi hành nhiều biện pháp kiên quyết trừng trị bọn cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân - 27/7/1794 cuộc đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh. Cách mạng tư sản Pháp kết thúc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản