Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Trói

Chia sẻ: Nguyễn Thi A | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
204
lượt xem
38
download

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Trói

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo "Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Trói" các em không chỉ nắm vững kiến thức cơ bản của môn học mà còn rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao tư duy Toán học. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em trong việc học cũng như ôn thi!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Trói

 1. Trường THCS Nguyễn Trói Kiểm Tra 1 Tiết Lớp : 62 Mụn : Hỡnh Học 6 Họ và Tên : ……………………………………. Điểm Lời phê A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Khoanh trũn vào ý trả lời đúng nhất trong từng câu hỏi sau đây? Câu 1 : Để đặt tên cho một đường thẳng, người ta thường dùng : a. Đặt tên tùy ý. b. Một chữ cái viết thường và một chữ cái viết hoa. c. Hai chữ cái viết hoa (như m, n, ...) hoặc một chữ cái viết thường hoặc hai chữ cái thường. d. Một chữ cái viết hoa. Câu 2 : Để đặt tên cho một đoạn thẳng, người ta thường dùng : a. Hai chữ cái viết hoa. b. Một chữ cái viết hoa và một chữ cái viết thường. c. Một chữ cái viết thường. d. Cả ba câu trên đều đúng. Câu 3 : Ở hỡnh 1, khẳng định nào dưới đây là đúng: A. Tia Bx và tia Ay là hai tia đối nhau. x y B. Tia Ax và tia Ay là hai tia đối nhau. A B C. Tia Ax và tia By là hai tia đối nhau. hình 1  D. Tia Ax và tia Bx là hai tia trùng nhau. Câu 4 : Cho đoạn thẳng AB = 10 cm, M là điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AM = 3 cm thỡ : A. MB = 3 cm B. MB = 5 cm C. MB = 7cm D. MB = 10 cm Câu 5 : Trên tia Ax lấy điểm B và C sao cho AB = 2 cm, AC = 5 cm. Thỡ BC = : A. 3 cm B. 7 cm D. 2 cm D. 5 cm Câu 6 : Nếu điểm I nằm giữa hai điểm H và K thỡ: A. IH + HK = IK B. IK + HK = IH C. HI + IK ≠ HK D. IH + IK = HK Câu 7 : Lấy 5 điểm A, B, C, D, E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 8 : Cho đoạn thẳng AB = 8 cm, gọi M là trung điểm của AB thỡ AM = : A. 8 B. 4 cm C. 8 cm D. 4 B. Tự luận : ( 8đ ) Bài 1( 3 đ) : Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1 cm. Tính CB. Bài 2( 3 đ) : Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3 cm, ON = 5 cm. a) Tính MN. b) So sánh OM và MN. Bài 3 ( 2 đ): Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4 cm. a) Tính AB. b) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? vỡ sao ? Bài làm ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
 2. ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
 3. Đáp án Kiểm tra hỡnh học 6 chương I ma trận thiết kế đề kiểm tra Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Trung điểm đoạn 1 1 1 3 thẳng 0.25 1 1 2.25 Đoạn thẳng 1 1 1 1 4 0.25 3 0.25 0.25 3.75 đường thẳng, Tia 2 1 2 1 6 0.5 0.25 3 0.25 4 Tổng 4 6 3 13 3.75 4.75 1.5 10 A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án C A B C A D D B B. Tự Luận : 8 đ Bài 1( 3 đ) : Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1 cm. Tính CB. Vẽ hỡnh đúng 0.5 đ. Tính đúng CB = 3 cm 2.5 đ Bài 2( 3 đ) : Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3 cm, ON = 5 cm. Vẽ hỡnh đúng 0.5 đ a) Tính MN = 2 cm 1.5 đ b) So sánh OM > MN 1đ Bài 3 ( 2 đ): Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4 cm. Vẽ hỡnh đúng 0.5 đ a) Tính AB = 2 cm 1đ b) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B 0.25 đ vỡ : OA = AB = 2 cm. 0.25 đ
 4. ONTHIONLINE.NET Họ và tên: Bài kiểm tra 1 tiết Lớp: Môn: Hình học 6 Điểm Lời phê của thầy cô I. Phần trắc nghiệm(3đ): Khoanh tròn phương án đúng. xOy yOz · Câu 1. Nếu ta có · + · = xOz thì: a) Tia Ox nằm giữa hai tia còn lại; c) Tia Oz nằm giữa hai tia còn lại; b) Tia Oy nằm giữa hai tia còn lại; d) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại cũng đúng; Câu 2. Hai góc phụ nhau là hai góc: a) Có tổng số đo là 900; c) kề nhau và có tổng số đo là 900; b) Có tổng số đo là 1800; d) kề nhau và có tổng số đo là 1800; Câu 3. Hai góc kề bù là hai góc: a) Có một cạnh chung và tổng số đo c) Có tổng số đo bằng 1800; hai góc bằng 1800; d) Có chung một tia và tổng số đo bằng 1800; b) Kề nhau và có tổng số đo bằng 1800; Câu 4. Khi Oz là tia phân giác của góc xOy ta có: · a) xOz + zOy = · ; · xOy · c) xOz = zOy = · : 2; · xOy · · b) xOz = zOy ; d) cả ba câu trên đề đúng. Câu 5. Các câu sau đúng hay sai? a) Mỗi góc (trừ góc bẹt) chỉ có một tia c) Mỗi góc đều có hai tia phân giác; phân giác; d) Góc có số đo bằng 1800 có hai tia phân giác. b) Góc bẹt có hai tia phân giác; II. Phần tự luận(7đ): Câu 6. Trên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy, Oz sao cho · = 350, xOz = 700. xOy · a) Tia nào trong ba tia Ox, Oy, Oz nằm giữa hai tia còn lại? b) Tia Oy là tia phân giác của góc xOz hay không? Vì sao? c) Vẽ tia Oy' là tia đối của tia Oy. + Tính · ' . zOy + So sánh · ' và · ' . zOy xOy
 5. ONTHIONLINE.NET Ngày soạn: 02/05/ 2013 Tiết :28 KIỂM TRA CHƯƠNG II. I. MỤC TIÊU. - Kiến thức: Đánh giá mức độ tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh qua chương Góc. - Kỹ năng: Kiểm tra kỹ nằng vẽ hình và trình bày bài giải hình học của HS. - Thái độ: Rèn luỵên tính cẩn thận, chính xác, khoa học và tích cực làm bài. II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Nhận biêt Thông hiểu Vận dung Cộng Cấp độ Thấp Cấp độ Cao Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNK TL TNKQ TL Q Chủ đề 1: Biết khái niệm nửa mặt Nửa mặt phẳng,góc. phẳng, góc Vẽ được hình. Số câu hỏi 1 1 Số điểm 1 1,0 Tỉ lệ % 10% 10% Chủ đề 2: Hiểu được nếu tia Hiểu các khái niệm góc Số đo góc Oy nằm giữa hai vuông góc nhọn, góc tia Ox,Oz thì: tù,hai góc kề nhau ,hai xOy  ·  xOz · yOz · góc bù nhau,hai góc phụ nhau,hai góc kề bù. Số câu hỏi 1 1 2 Số điểm 0,5 2 2,5 Tỉ lệ % 5% 20% 25% Chủ đề 3: Biết vận dụng Tính được số Tia phân quan hệ giữa đo góc dựa giác của các góc.tia nắm vào định một góc. giữa,để tính số nghĩa tia đo các góc phân giác của một góc. Số câu hỏi 2 1 3 Số điểm 2 1 3 Tỉ lệ % 20% 10% 30% Chủ đề 4: Biết về khái niệm Vận dụng biết Đường tam giác. vẽ tam giác tròn, tam bằng thước và giác. com pa. ( Nêu cách vẽ ) Số câu hỏi 1 1 2 Số điểm 0,5 3 3,5 Tỉ lệ % 30% 35% Tổng số câu 2 2 3 1 8 Tổng số 1 3 5 1 10 điểm 10% 30% 50% 10% 100 Tỉ lệ % % III. ĐỀ KIỂM TRA: A.Tr¾c nghiÖm(3 ®iÓm)Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng. 1.Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia… A. Song song B. Trùng nhau
 6. C. Cắt nhau. D .Đối nhau 2. Số đo của góc vuông là : A. 1800 B. 450 C. 900 D. 800 3. Hai góc kề bù là có tổng số đo là: A. 900 B.1800 C. 1200 D. 800 4. Nếu tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz thì khẳng định nào sau đây đúng: A.. xOy  ·  xOz · yOz · · · · B. xOz  zOy  xOy C. ·  xOz  · yOx · yOz D. x O y  · O z · y 5. Ot là tia phân giác của góc xOy nếu thỏa mãn điều kiện nào sau đây? · xOt · · · A. xOt  tOy  xOy · · B. xOt  xOy  2 · xOy · · C. xOt  xOy · · D. xOt  tOy  2 6. Cho đường tròn (O; 5cm). Điểm A nằm ngoài (O; 5cm). Khẳng định nào sau đây đúng: A. OA < 5cm B. OA = 5cm C. OA > 5cm D. OA = 5cm hoặc OA > 5cm B. Tự luận ( 7đ)Bài 1: (5đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho · · xOy  1200 , xOz  600 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? · b) So sánh xOz và · yOz c) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? · · d) Vẽ tia Ox’ là tia đối của Ox.Tính x ' Oy ; x 'Oz Bài 2: (2đ) Vẽ tam giác ABC, biết AB = 4cm, AC = 3cm, BC = 5cm IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM : I Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D C B B D C II. Tự luận :7 đ Baøi 1: (5ñ) Veõ hình ñuùng ñöôïc 0,5ñ y z 600 x' O x · · a)Vì xOz  xOy neân tia Oz naèm giöõa hai tia Ox vaø Oy 0,5ñ b)Vì tia Oz naèm giöõa tia Ox vaø Oy neân: 0,5ñ · · · xOz  zOy  xOy 0,5ñ · Hay 600  zOy  1200 0,5ñ · 0 0  zOy  120  60  60 0 0,5ñ · · Vaäy xOz  zOy 0,5ñ · · c)Vì tia Oz naèm giöõa tia Ox vaø Oy vaø xOz  zOy neân Oz laø tia phaân giaùc cuûa goùc xOy. 1® · · · d) x ' Oy  x Ox'  xOy 0,5 d A = 1800 - 1200 = 600 0,5 d x ' Oz  ·Ox'  xOz · x · 0,5 d = 1800 - 600 = 1200 0,5 d B C Baøi 2: ( 2ñ)* Veõ hình ñuøng ñöôïc 1ñ – Veõ BC = 5cm. 0,25ñ – Veõ hai cung troøn(B; 4cm), (C; 3cm) 0,25ñ – Hai cung troøn caét nhau taïi A. 0,25ñ – Noái BA, AC. 0,25ñ
 7. – Tam giaùc ABC laø tam giaùc caàn veõ. KIEÅM TRA 45 PHUÙT TIEÁT28 Lôùp : 6… Moân : H×NH HäC 6 Điểm Hoï vaø teân :…………………………….……………………………. ĐỀ KIỂM TRA: I.Tr¾c nghiÖm(3 ®iÓm)Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng. 1.Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia… A. Song song B. Trùng nhau C. Cắt nhau. D .Đối nhau 2. Số đo của góc vuông là : A. 1800 B. 450 C. 900 D. 800 0 3. Hai góc kề bù là có tổng số đo là: A. 90 B.1800 C. 1200 D. 800 4. Nếu tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz thì khẳng định nào sau đây đúng: A.. xOy  ·  xOz · yOz · · · · B. xOz  zOy  xOy C. ·  xOz  · yOx · yOz D. x O y  · O z · y 5. Ot là tia phân giác của góc xOy nếu thỏa mãn điều kiện nào sau đây? · xOt · · · A. xOt  tOy  xOy · · B. xOt  xOy  2 · xOy · · C. xOt  xOy · · D. xOt  tOy  2 6. Cho đường tròn (O; 5cm). Điểm A nằm ngoài (O; 5cm). Khẳng định nào sau đây đúng: A. OA < 5cm B. OA = 5cm C. OA > 5cm D. OA = 5cm hoặc OA > 5cm II.Tự luận ( 7đ) · · Bài 1: (5đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xOy  1200 , xOz  600 e) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? · f) So sánh xOz và ·yOz g) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? · · h) Vẽ tia Ox’ là tia đối của Ox.Tính x ' Oy ; x 'Oz Bài 2: (2đ) Vẽ tam giác ABC, biết AB = 4cm, AC = 3cm, BC = 5cm BÀI LÀM …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
 8. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..
 9. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. Tröôøng THCS Taân Thaønh KIEÅM TRA 45
 10. onthionline.net- ôn thi tr c tuy n MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG I- TIẾT 14 . Mức độ kiến thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụn thấp Vận dụng cao hơn Nội dung TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Điểm. Về kiến thức: Đường thẳng. - Biết các khái niệm điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường - Ba điểm thẳng. thẳng hàng. - Biết các khái niệm hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song. - Đường - Biết các khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. thẳng đi qua - Biết khái niệm điểm nằm giữa hai điểm. hai điểm. Về kỹ năng: - Biết dùng các ký hiệu , . - Biết vẽ hình minh hoạ các quan hệ: điểm thuộc hoặc không thuộc đường thẳng. Số câu 1 1 2 Số điểm 0,5 1,5 2 Tỉ lệ % 5% 15% 20% 2. Tia. Đoạn Về kiến thức:- Biết các khái niệm tia, đoạn thẳng. thẳng. Độ dài - Biết các khái niệm hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau. đoạn thẳng. - Biết khái niệm độ dài đoạn thẳng. Trung điểm - Hiểu và vận dụng được đẳng thức AM + MB = AB để giải các bài toán của đoạn đơn giản. thẳng. - Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. Về kỹ năng:- Biết vẽ một tia, một đoạn thẳng. Nhận biết được một tia, một đoạn thẳng trong hình vẽ. - Biết dùng thước đo độ dài để đo đoạn thẳng có độ dài cho trước. - Vận dụng được đẳng thức AM + MB = AB để giải các bài toán đơn giản. - Biết vẽ trung điểm của một đoạn thẳng. Số câu 1 2 3 6 Số điểm 0,5 1 6,5 8 Tỉ lệ % 5% 10% 65% 80% Tổng 2 2 4 8 Tỉ lệ % 10% 10% 80% 100%
 11. onthionline.net- ôn thi tr c tuy n Trường THCS Đinh Tiên Hoàng KIỂM TRA CHƯƠNG I-TIẾT 14 Điểm: MÔN:HINH HOC 6 Họ và tên :...................................... Năm học:2011-2012 Lớp :6 ............... Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I.TRAÉC NGHIEÄM: (3 ñieåm) Câu nào đúng ghi (Đ) câu nào sai ghi (S) a, Đoạn thẳng AB là hình gồm các điểm nằm giữa A và B b, Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M cách đều hai điểm A và B c, Hai đường thẳng phân biệt thì cắt nhau hoặc song song II.TƯ LUÂN: (7đ) Câu 1: (1,5đ) Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho điểm P nằm giữa hai điểm còn lại. ....................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... Câu 2: (1,5đ) Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm .Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB ....................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ Câu 2: (4đ) Trên tia Ax lấy hai điểm M, B sao cho AM = 4cm, AB = 8cm a) Trong ba điểm A, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? b) Tính độ dài đoạn thẳng MB? c)* Em có nhận xét gì về điểm M của đoạn thẳng AB? d)* Tìm trên hình vẽ :Hai tia đối nhau gốc M, hai tia trùng nhau gốc A? ....................................................................Bài làm................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
 12. onthionline.net- ôn thi tr c tuy n ....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
 13. onthionline.net- ôn thi tr c tuy n Đáp án: KIỂM TRA CHƯƠNG I-TIẾT 14 I.Trắc nghiệm: (3đ) Mỗi câu đúng 0,75 điểm Câu 1 2 3 Đáp án S Đ Đ II. Tự luận: (7đ) Câu 1: Vẽ đúng (1,5đ) Câu 2: Vẽ hình đúng (1,5đ) a) Điểm M nằm giữa hai điểm A, B (0,75đ) b) Vì điểm M nằm giữa hai điểm A, B nên: AM + MB = AB (0,5đ) MB = AB -AM Hay: MB = 8 – 4 (0,5đ) MB = 4 (cm) Vậy: AM = MB ( = 4cm) (0,25đ) c) Vì điểm M nằm giữa hai điểm A,B và AM = MB. (0,5đ) Do đó M là trung điểm của đoạn thẳng AB. (0,5đ) d) Hai tia đối nhau gốc M là: MA và MB (Hoặc MA và Mx) (0,5đ) Hai tia trùng nhau gốc A là: AM và AB (Hoặc AM và Ax) (0,5đ).
 14. ONTHIONLINE.NET Tên: …………………….. ………………………… Lớp: ………………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 6 Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê của giáo viên Câu 1: (3 điểm) a) Góc là gì? Vẽ góc xOy = 500 b) Thế nào là hai góc phụ nhau? Cho ví dụ. c) Nêu hình ảnh thực tế của góc vuông. d) Nêu hình ảnh thực tế của đường tròn. Câu 2: (2 điểm) Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 6cm. Câu 3: (5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 400, xOy = 800 a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao. b) Tính góc tOy? c) Hỏi tia Ot có là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích? Bài làm: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
 15. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
 16. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 6 Câu 1: (3 điểm) a) Góc là hình gồm hai tia chung gốc (0,5đ); Vẽ góc xOy = 500 (0,5đ) b) Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900 (0,5 đ) ví dụ đúng 0,5đ c) Nêu hình ảnh thực tế của góc vuông (0,5 đ). d) Nêu hình ảnh thực tế của đường tròn (0,5 đ). Câu 2: (2 điểm) - Nêu cách vẽ đúng (1đ) - Vẽ hình đúng (1đ) Câu 3: (5 điểm) Vẽ hình đúng (0,5đ) a) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (0,5 đ); Giải thích đúng (1 đ) a) b) Tính góc tOy = 400 (2 đ) c) Giải thích đúng (1 đ)
 17. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 6 Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Nội dung Góc, số đo góc 1a,b,c 3c (2,5đ) (2,5đ) Tia nằm giữa 3a 3b,c 3c hai tia, tia phân (2đ) (3đ) (5đ) giác 1d 1c Đường tròn (0,5đ) (0,5đ) 2 1c Tam giác (2đ) (2đ) 4c 2c 2c 8c Tổng (3đ) (4đ) (3đ) (10đ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản