intTypePromotion=3

Đề kiểm tra 1 tiết Hoá học lớp 11 năm 2015 - THPT Ninh Hải - Mã đề 118

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết Hoá học lớp 11 năm 2015 - THPT Ninh Hải - Mã đề 118

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.Vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết Hoá học lớp 11 năm 2015 của trường THPT Ninh Hải Mã đề 118 dưới đây. Hãy cùng tham gia làm bài để làm quen với các dạng câu hỏi mới cũng như cách đưa ra câu trả lời để đạt điểm tối đa. Chúc các bạn ôn tập tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Hoá học lớp 11 năm 2015 - THPT Ninh Hải - Mã đề 118

Trường THPT NINH HẢI<br /> Tổ Hóa – Sinh – KTN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM (BÀI SỐ 2)<br /> NĂM HỌC : 2014 - 2015<br /> MÔN: Hóa 11(30 câu trắc nghiệm)<br /> Thời gian làm bài: 45 phút;<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:.............................................................................................<br /> Số báo danh: ............................. Lớp: ..........................................................<br /> <br /> Mã đề thi<br /> 118<br /> <br /> Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; N=14; O=16; Mg=24; Al=27; Cl=35,5;<br /> K=39; Ca=40; Cu=64; Zn=65<br /> Câu 1: Thuốc diệt chuột có công thức hóa học sau :<br /> A. Zn 3P2<br /> B. PH3<br /> C. Sn3P2<br /> D. Mg2P2<br /> Câu 2: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở?<br /> A. (NH4)2SO4<br /> B. NH4NO2<br /> C. CaCO3<br /> D. NH4HCO3<br /> Câu 3: Cho dung dịch KOH đến dư vào 50 ml (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thu được thể<br /> tích khí thoát ra (đktc) là:<br /> A. 0,112 lít<br /> B. 4,48 lít<br /> C. 1,12 lít<br /> D. 2,24 lít<br /> Câu 4: Nạp đầy khí amoniac vào bình thủy tinh, đậy bằng nút cao su có ống thủy tinh vuốt<br /> nhọn. Nhúng đầu ống thủy tinh vào một chậu nước có pha dung dịch phenolphtalein. Hiện<br /> tượng gì sẽ xảy ra?<br /> A. Nước trong chậu phun vào bình thủy tinh thành những tia màu hồng<br /> B. Nước trong chậu từ không màu chuyển thành màu hồng<br /> C. Nước từ chậu tràn vào bình thủy tinh<br /> D. Khí trong bình thủy tinh chuyển thành màu hồng<br /> Câu 5: Dung dịch amoniac trong nước có chứa các ion nào sau đây (bỏ qua sự phân li của<br /> nước) :<br /> A. NH4+ , NH3 , OHB. NH4+ , OH+<br /> +<br /> C. NH4 , NH3 , H<br /> D. NH4+ , NH3<br /> Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể thu khí NH3 bằng phương pháp<br /> A. đẩy không khí với miệng bình úp ngược.<br /> B. đẩy nước<br /> C. đẩy không khí với miệng bình ngửa<br /> D. chưng cất.<br /> Câu 7: Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M thu được dung dịch X. Cô<br /> cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là :<br /> A. KH2PO4 và K3PO4.<br /> B. KH2PO4 và K2HPO4.<br /> C. KH2PO4 và H3PO4.<br /> D. K3PO4 và KOH.<br /> Câu 8: Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 bị giảm nếu<br /> A. giảm áp suất, giảm nhiệt độ<br /> B. tăng áp suất, giảm nhiệt độ<br /> C. giảm áp suất, tăng nhiệt độ<br /> D. tăng áp suất, tăng nhiệt độ<br /> Câu 9: Phân bón hoá học: Đạm, Lân, Kali lần lượt được đánh giá theo chỉ số nào:<br /> A. Hàm lượng % số mol: N, P2O5, K2O<br /> B. Hàm lượng %khối lượng: N, P, K.<br /> C. Hàm lượng % khối lượng: N, P 2O5, K2O<br /> D. Hàm lượng % khối lượng: N2O5, P2O5, K2O<br /> Câu 10: Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào sau đây:<br /> A. Dùng photpho đốt cháy hết oxi trong không khí.<br /> Trang 1/3 - Mã đề thi 118<br /> <br /> B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hòa.<br /> C. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.<br /> D. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng.<br /> Câu 11: Cho 19,2 gam một kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư thì được 4,48<br /> lít NO (đktc). Vậy M là:<br /> A. Cu<br /> B. Zn<br /> C. Al<br /> D. Ca<br /> Câu 12: Một loại quặng có chứa 79,25% KCl. Hàm lượng phần trăm của K2O có trong quặng<br /> là:<br /> A. 80%<br /> B. 60%<br /> C. 70%<br /> D. 50%<br /> Câu 13: Cho các phản ứng sau: N2 + O2 → 2NO và N2 + 3H2 → 2NH3. Trong hai phản ứng<br /> trên thì nitơ<br /> A. chỉ thể hiện tính khử.<br /> B. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.<br /> C. thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa.<br /> D. chỉ thể hiện tính oxi hóa.<br /> Câu 14: Với các điều kiện coi như đầy đủ thì NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất<br /> thuộc dãy nào dưới đây?<br /> A. HCl, O2, H2O , AlCl3.<br /> B. H2SO4, H2S, Na, NaOH.<br /> C. HNO3,CuCl2,H2SO4,Na2O<br /> D. HCl, FeCl3, Cl2, Na2CO3.<br /> Câu 15: Chọn nhận xét đúng?<br /> A. Thành phần chính của supephotphat đơn Ca(H2PO4)2.<br /> B. Nitrophotka là hỗn hợp gồm KNO3 và NH4H2PO4.<br /> C. Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và CaSO4.<br /> D. Amophot là hỗn hợp gồm (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4.<br /> Câu 16: Nhận biết NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3<br /> A. BaCl2<br /> B. Ba(OH)2<br /> C. NaOH<br /> D. AgCl<br /> Câu 17: Ở dạng hợp chất, nitơ có nhiều trong khoáng chất có tên gọi là diêm tiêu. Thành phần<br /> chính của diêm tiêu là:<br /> A. NH4NO2<br /> B. NaNO3<br /> C. NH4NO3<br /> D. NaNO2<br /> Câu 18: Hiện tượng quan sát được khi cho vài mảnh vụn đồng vào ống nghiệm chứa dung<br /> dịch HNO3 đặc là :<br /> A. dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí màu nâu đỏ thoát ra.<br /> B. không có hiện tượng gì xảy ra vì Cu thụ động với HNO3 đặc.<br /> C. dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí không màu thoát ra.<br /> D. dung dịch không đổi màu và có khí màu nâu đỏ thoát ra.<br /> Câu 19: Đem nung một lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian phản ứng thì dừng lại, để nguội,<br /> đem cân thấy khối lượng giảm 54 gam. Khối lượng Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là:<br /> A. 98 gam<br /> B. 50 gam.<br /> C. 49 gam<br /> D. 94 gam<br /> Câu 20: Thể tích khí N2 thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 32 gam NH4NO2 là:<br /> A. 5,6 lít.<br /> B. 1,12 lít.<br /> C. 0,56 lít.<br /> D. 11,2 lít.<br /> Câu 21: Khí Nitơ tương đối trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường là do:<br /> A. Nitơ có độ âm điện tương đối lớn<br /> B. Phân tử N2 có liên kết ba bền vững<br /> C. Phân tử N2 không phân cực.<br /> D. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ<br /> Câu 22: Khi có sấm chớp khí quyển sinh ra chất:<br /> A. CO.<br /> B. CO2<br /> C. NO<br /> D. Không có khí gì sinh ra<br /> Câu 23: HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?<br /> A. Mg, H2S, C, Fe3O4, Fe(OH)2<br /> B. Na2SO3 , P, CuO, CaCO3, Ag<br /> C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.<br /> D. Al , FeCO3 , HI , CaO, FeO.<br /> Trang 2/3 - Mã đề thi 118<br /> <br /> Câu 24: Cho 33,6 gam hỗn hợp Mg và Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu<br /> được 13,44 lít NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Khối lượng Mg và Cu trong hỗn hợp lần<br /> lượt là<br /> A. 12,4 gam và 21,2 gam<br /> B. 19,2 gam và 14,4 gam<br /> C. 14,4 gam và 19,2 gam<br /> D. 21,2 gam và 12,4 gam<br /> Câu 25: Hãy cho biết dãy muối nào sau đây khi nhiệt phân thu được sản phẩm là oxit kim loại,<br /> khí NO2 và khí O2?<br /> A. Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 , Mg(NO3)2<br /> B. Hg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2<br /> C. NaNO3, AgNO3, Cu(NO3)2<br /> D. NaNO3, Ba(NO3)2, AgNO3<br /> Câu 26: Muối nào sau đây bị nhiệt phân cho NH3 ?<br /> A. Na2CO3<br /> B. NH4Cl<br /> C. CaCO3<br /> D. NH4NO3<br /> Câu 27: Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2<br /> thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng:<br /> (a) bông khô<br /> (b) bông có tẩm nước<br /> (c) bông có tẩm nước vôi<br /> (d) bông có tẩm giấm ăn.<br /> Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là :<br /> A. (a)<br /> B. (c)<br /> C. (b)<br /> D. (d)<br /> Câu 28: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng ?<br /> t<br /> t<br /> <br /> <br /> A. NH4NO2  N2 + 2 H2O<br /> B. NH4HCO3  NH3 + H2O + CO2<br /> t<br /> t<br /> C. NH4NO3  NH3 + HNO3<br /> D. NH4Cl  NH3 + HCl<br /> <br /> <br /> Câu 29: Chỉ ra nội dung sai :<br /> A. Ion amoni có công thức là NH4+<br /> B. Tất cả muối amoni đều dễ tan trong nước.<br /> C. Muối amoni khi tan điện li hoàn toàn.<br /> D. Muối amoni không tác dụng được với dung dịch kiềm<br /> Câu 30: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì:<br /> A. N2 không duy trì sự sống, sự cháy.<br /> B. N2 nhẹ hơn không khí.<br /> C. N2 rất ít tan trong nước.<br /> D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.<br /> o<br /> <br /> o<br /> <br /> o<br /> <br /> o<br /> <br /> --------------------------------------------------------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 3/3 - Mã đề thi 118<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản