intTypePromotion=3

Đề kiểm tra 45 phút môn Địa lí lớp 12 lần 1 năm 2016-2017 - THPT Hàm Thuận Bắc - Mã đề 457

Chia sẻ: Mân Hinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
15
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra 45 phút môn Địa lí lớp 12 lần 1 năm 2016-2017 - THPT Hàm Thuận Bắc - Mã đề 457

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề kiểm tra 45 phút môn Địa lí lớp 12 lần 1 năm 2016-2017 - THPT Hàm Thuận Bắc - Mã đề 457 sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 45 phút môn Địa lí lớp 12 lần 1 năm 2016-2017 - THPT Hàm Thuận Bắc - Mã đề 457

  1. TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN BẮC ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 12 THPT PHÂN BAN Năm học 2016 – 2017  (ĐỀ CHÍNH THỨC) Môn: ĐỊA LÍ (lần 1) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)  Điểm: Lời phê của Thầy (Cô) giáo Chữ kí của giám thị:                                Họ và tên: .....................................................................Lớp: .........        Mã đề: 457 (Đề gồm 04 trang) Chú ý: Học sinh tô đen vào ô trả lời tương ứng. 01.     02.     03.     04.     05.     06.     07.     08.     09.     10.     11.     12.     13.     14.     15.     16.     17.     18.     19.     20.     21.     22.     23.     24.     25.     26.     27.     28.     29.     30.     31.     32.     33.     34.     35.     36.     37.     38.     39.     40.     Câu 1: Bộ phận có diện tích lớn nhất thuộc vùng biển nước ta là: A. Vùng tiếp giáp lãnh hải. B. Lãnh hải. C. Nội thuỷ. D. Vùng đặc quyền kinh tế. Câu 2: Ở Đồng bằng sông Hồng, vùng đất không được phù sa bồi đắp hằng năm là: A. Ven biển.       B. Trong đê.        C. Rìa phía Tây va Tây Băc. ̀ ́        D. Ngoài đê. Câu 3: Vùng đồi núi thường xảy ra lũ nguồn, lũ quét, xói mòn, trượt lở đất chủ  yếu   vì: A. Mưa nhiều, độ dốc lớn, khai thác rừng bừa bãi. B. Khai thác khoáng sản không có kế hoạch. C. Địa hình bị chia cắt mạnh. D. Thường xảy ra lốc, mưa đá, sương muối, rét hại. Câu 4: Hương nui Tây Băc – Đông Nam  ́ ́ ́ ở nươc ta điên hinh nhât  ́ ̉ ̀ ́ ở vung: ̀ A. Trương S ̀ ơn Băc va Tr ́ ̀ ường Sơn Nam. B. Tây Băc va Tr ́ ̀ ương S ̀ ơn Băc. ́ C. Tây Băc va Đông Băc. ́ ̀ ́ D. Đông Băc va Tr ́ ̀ ương S ̀ ơn Băc. ́ Câu 5: Đăc điêm đia hinh nhiêt đ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ới âm gio mua  ̉ ́ ̀ ở nươc ta thê hiên ro net nhât qua qua ́ ̉ ̣ ̃ ́ ́ ́  trinh: ̀ A. Cacxtơ đa vôi. ́ B. Phong hoa hoa hoc. ́ ́ ̣                                                Trang 1/5 ­ Mã đề 457
  2. C. Phong hoa ly hoc. ́ ́ ̣ D. Xâm thực manh  ̣ ở vung đôi nui. ̀ ̀ ́ Câu 6: Vao gi ̀ ưa va cuôi mua ha, miên Băc n ̃ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ước ta co gio h ́ ́ ướng Đông Nam do: A. Ap thâp Băc Bô. ́ ́ ́ ̣ B. Ap cao Băc Bô. ́ ́ ̣ C. Ap cao Băc Ân Đô D ́ ́ ́ ̣ ương. D. Băt đâu chiu anh h ́ ̀ ̣ ̉ ưởng cua gio mua đông Băc. ̉ ́ ̀ ́ Câu 7: Ở vung đôi nui  ̀ ̀ ́ không thuân l ̣ ợi cho phat triên hoat đông nao sau đây ́ ̉ ̣ ̣ ̀  ? A. Trông cac loai cây d ̀ ́ ̣ ược liêu. ̣ B. Trông cây công nghiêp lâu năm. ̀ ̣ C. Chăn nuôi gia suc l ́ ơn. ́ D. Trông cây công nghiêp ngăn ngay. ̀ ̣ ́ ̀ Câu 8: Điểm nào sau đây không đúng khi nói về  ảnh hưởng của Biển Đông đối với  khí hậu nước ta? A. Biển Đông mang lại một lương mưa lớn. B. Biển Đông làm giảm độ lục địa của các vùng phía Tây đất nước. C. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa đông Bắc. D. Biển Đông làm tăng độ ẩm của không khí. Câu 9: Thách thức to lớn nhất của nền kinh tế nước ta khi nằm trong khu v ực có nền   kinh tế phát triển năng động trên thế giới là: A. Phải nhập khẩu nhiều hàng hoá, kĩ thuật, công nghệ tiên tiến. B. Đội ngũ lao động có trình độ cao di cư đến các nước phát triển hơn. C. Chịu sự canh tranh quyết liệt trên thị trường. D. Trở thành thị trường tiêu thụ của các nước trong khu vực và thế giới. Câu 10: Với vị trí nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, nước ta được coi là nơi: A. Có điều kiện phát triển kinh tế tốt nhất trên thế giới. B. Thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài. C. Giao thoa của nhiều nền văn hoá lớn. D. Có dân cư đông, nguồn lao động dồi dào. Câu 11: Kiêu th ̉ ơi tiêt lanh  ̀ ́ ̣ ẩm xuât hiên vao n ́ ̣ ̀ ưa cuôi mua đông  ̃ ́ ̀ ở miên Băc n ̀ ́ ươc ta la ́ ̀  do: A. Gio mua mua Đông bi suy yêu. ́ ̀ ̀ ̣ ́ B. Khôi khi lanh di chuyên qua biên. ́ ́ ̣ ̉ ̉ C. Anh h ̉ ưởng cua gio mua mua ha. ̉ ́ ̀ ̀ ̣ D. Anh h ̉ ưởng cua dai hôi tu nhiêt đ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ơi. ́ Câu 12: Hiên t ̣ ượng sat l ̣ ở bơ biên xay ra manh nhât  ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ở vung ven biên: ̀ ̉ A. Băc Bô. ́ ̣ B. Nam Bô.̣ C. Trung Bô.̣ D. Vinh Băc Bô. ̣ ́ ̣ Câu 13: Ưu thế lớn nhất của vị trí địa lý trong việc giao lưu buôn bán với nước ngoài   của nước ta là: A. Nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa lục địa và đại dương. B. Cầu nối giữa châu Á và châu Đại Dương. C. Nằm ở gần trung tâm Đông Nam Á. D. Nằm trên các tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng. Câu 14: Căn cứ vao Atlat Đia li Viêt Nam trang 6 – 7, hay cho biêt cao nguyên  ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ́ không  thuôc̣  vung nui Tr ̀ ́ ương S ̀ ơn Nam la:̀ A. Lâm Viên. B. Sin Chai. ́ ̉ C. Mơ Nông. D. Di Linh.                                                Trang 2/5 ­ Mã đề 457
  3. Câu 15: Căn cứ vao Atlat Đia li Viêt Nam trang 13, hay cho biêt đăc điêm nao  ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ̀ không  thuôc̣  vung nui Tây Băc? ̀ ́ ́ A. Ở giưa la cac day nui trung binh. ̃ ̀ ́ ̃ ́ ̀ B. Xen giữa các dãy núi là các thung lũng sông cùng hướng Tây Băc – Đông Nam. ́ C. Phia Đông co day nui cao Hoang Liên S ́ ́ ̃ ́ ̀ ơn. D. Phia Tây la cac day nui trung binh. ́ ̀ ́ ̃ ́ ̀ Câu 16: Khôi khi nhiêt đ ́ ́ ̣ ới thôi vao n ̉ ̀ ước ta vao th ̀ ơi ki đâu mua ha co nguôn gôc t ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ừ: A. Ap thâp xich đao. ́ ́ ́ ̣ B. Ap cao cân chi tuyên Nam ban câu. ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ C. Ap cao Băc Ân Đô D ́ ́ ́ ̣ ương. D. Ap cao Xibia. ́ Câu 17: Tỉnh ở vị trí ngã ba biên giới giữa Việt Nam – Lào – Trung Quốc là: A. Sơn La. B. Lai Châu. C. Lào Cai. D. Điện Biên. Câu 18: Vung biên thuân l ̀ ̉ ̣ ợi nhât cho nghê lam muôi  ́ ̀ ̀ ́ ở nươc ta la: ́ ̀ A. Băc Trung Bô. ́ ̣ B. Băc Bô. ́ ̣ C. Nam Trung Bô.̣ D. Nam Bô.̣ Câu 19: Khác vơi đ ́ ồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm: A. Địa hình thấp và bằng phẳng hơn. B. Cao ở ria phia Tây va Tây Băc th ̀ ́ ̀ ́ ấp dần ra biển. C. Co đât trong đê va đât ngoai đê. ́ ́ ̀ ́ ̀ D. Bề mặt đông băng bi chia c ̀ ̀ ̣ ắt thành nhiều ô nhỏ. Câu 20: Sự phân hoá đa dạng của tự nhiên nước ta là do: A. Vị trí chuyển tiếp giữa lục địa và đại dương. B. Vị trí địa lý và khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. C. Hình dạng lãnh thổ. D. Đặc điểm vị trí địa lý và hình thể. Câu 21: Hê sinh thai r ̣ ́ ừng ngập mặn ven biên điên hinh nhât cua n ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ươc ta tâp trung chu ́ ̣ ̉  yêu ́ ở: A. Bắc Trung Bộ. B. Nam Trung Bộ. C. Bắc Bộ. D. Nam Bộ. Câu 22: So vơi cac quôc gia co cung vi đô  ́ ́ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ở Tây A va châu Phi, n ́ ̀ ước ta co ĺ ợi thê h ́ ơn   ̉ hăn vê: ̀ A. Diên tich đât đai. ̣ ́ ́ B. Năng lượng Măt Tr ̣ ơi. ̀ C. Tai nguyên thiên nhiên. ̀ D. Khi hâu. ́ ̣ Câu 23: Khoáng sản có giá trị và trữ lượng lớn nhất của vùng biển nước ta là: A. Dầu khí. B. Vàng. C. Titan. D. Muối. Câu 24: Kho khăn th ́ ương xuyên trong viêc giao l ̀ ̣ ưu kinh tê gi ́ ưa cac vung  ̃ ́ ̀ ở miên nui ̀ ́  là : A. Khan hiêm n ́ ươc. ́ B. Đia hinh bi chia căt manh, s ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ươn dôc. ̀ ́ C. Đông đât. ̣ ́ D. Thiên tai (lu quet, xoi mon…) ̃ ́ ́ ̀ Câu 25: Nhận định nào không đúng về lãnh hải nước ta? A. Được coi là đường biên giới quốc gia trên biển. B. Có độ sâu khoảng 200m hoăc hơn nữa.                                                Trang 3/5 ­ Mã đề 457
  4. C. Là vùng thuộc chủ quyền quốc gia trên biển. D. Rộng 12 hải lý, song song cách đều đường cơ sở. Câu 26: Yêu tô quyêt đinh tao nên tinh phân bâc cua đia hinh n ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ươc ta la: ́ ̀ A. Được vân đông Tân kiên tao lam tre lai. ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ B. Vi tri tiêp giap v ̣ ́ ́ ́ ới biên Đông. ̉ C. Chiu tac đông manh me cua con ng ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̉ ươi. ̀ D. Khi hâu nhiêt đ ́ ̣ ̣ ới âm gio mua. ̉ ́ ̀ Câu 27: Ở vùng ven biển, dạng địa hình thuận lợi cho xây dựng cảng biển la:̀ A. Các đảo ven bờ. B. Vịnh cửa sông. C. Các vũng vịnh nước sâu. D. Các đâm pha ven biên. ̀ ́ ̉ Câu 28: Nươc ta co khi hâu nhiêt đ ́ ́ ́ ̣ ̣ ới âm gio mua vi: ̉ ́ ̀ ̀ A. Năm trên đ ̀ ường chi tuyên, trong khu v ́ ́ ực gio mua, tiêp giap v ́ ̀ ́ ́ ới biên Đông. ̉ B. Năm trong vung nôi chi tuyên, trong khu v ̀ ̀ ̣ ́ ́ ực gio mua, tiêp giap v ́ ̀ ́ ́ ới biên Đông. ̉ C. Năm trong vung nôi chi tuyên, trong khu v ̀ ̀ ̣ ́ ́ ực gio mua, chiu anh h ́ ̀ ̣ ̉ ưởng cua ap cao  ̉ ́ Xibia. D. Năm trong vung nôi chi tuyên, trong khu v ̀ ̀ ̣ ́ ́ ực gio mua, chiu anh h ́ ̀ ̣ ̉ ưởng cua ap cao  ̉ ́ Băc Ân Đô D ́ ́ ̣ ương. Câu 29: Căn cứ vao Atlat Đia li Viêt Nam trang 14, hay cho biêt đăc điêm nao  ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ̀ không  thuôc̣  vung nui Tr ̀ ́ ương S ̀ ơn Nam? A. Đia hinh gôm cac khôi nui va cao nguyên. ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ B. Co nhiêu cao nguyên  ́ ̀ ở phia Tây. ́ C. Địa hình núi với những đỉnh cao trên 2000m nghiên về phia Tây. ́ D. Co s ́ ự bât đôi x ́ ́ ứng giưa hai s ̃ ươn Đông va Tây. ̀ ̀ Câu 30: Đăc điêm nao sau đây  ̣ ̉ ̀ không đung ́  vơi đăc điêm chung cua đia hinh n ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ươc ta? ́ A. Đia hinh phân hoa đa dang. ̣ ̀ ́ ̣ B. Đia hinh đôi nui chiêm phân l ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ớn diên tich, nh ̣ ́ ưng chu yêu la nui trung binh. ̉ ́ ̀ ́ ̀ C. Hương nui Tây Băc – Đông Nam va h ́ ́ ́ ̀ ương vong cung chiêm  ́ ̀ ́ ưu thê.́ D. Đia hinh cua vung nhiêt đ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ới âm gio mua. ̉ ́ ̀ Câu 31: Gio Tây khô nong la hiên t ́ ́ ̀ ̣ ượng thơi tiêt đăc tr ̀ ́ ̣ ưng nhât cho khu v ́ ực: A. Đông Băc. ́ B. Nam Trung Bô.̣ C. Băc Trung Bô. ́ ̣ D. Tây Băc. ́ Câu 32: Đồng bằng sông Hồng cao ở: A. Ria phía Tây và Tây B ̀ ắc. B. Ria phia Tây B ̀ ́ ắc và Đông Bắc. C. Ria phía Băc và phia Đông Băc. ̀ ́ ́ ́ D. Ria phia phia Tây va phia Nam. ̀ ́ ́ ̀ ́ Câu 33: Tiềm năng nào dưới đây thuộc thế mạnh của khu vực đồi núi nhưng không  thuộc thế mạnh của khu vực đồng bằng? A. Rừng. B. Thủy điện. C. Khoáng sản. D. Đất trồng. Câu 34: Điểm cực Tây trên đât liên c ́ ̀ ủa nước ta thuộc tỉnh: A. Điện Biên. B. Sơn La. C. Lào Cai. D. Hà Giang. Câu 35: Thâp dân t ́ ̀ ừ Tây Băc xuông Đông Nam la đăc điêm cua đia hinh vung nui: ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ A. Tây Băc.             ́ B. Trương S ̀ ơn Băc. ́    AC. Đông Băc. ́     D. Trương S ̀ ơn  Nam.                                                Trang 4/5 ­ Mã đề 457
  5. Câu 36: Y kiên nao sau đây  ́ ́ ̀ không phaỉ  la li do lam cho đông băng sông C ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ửu Long có  nhiêu đât phen, đât măn? ̀ ́ ̀ ́ ̣ A. Bao quanh giap biên. ́ ̉ B. Đia hinh thâp, nhiêu vung trung. ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ C. Mua khô keo dai. ̀ ́ ̀ D. Thuy triêu theo cac con sông l ̉ ̀ ́ ớn vao sâu trong đât liên. ̀ ́ ̀ Câu 37: Vung nui Tr ̀ ́ ường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam được phân cách bởi: A. Phia Nam sông Ca. ́ ̉ B. Dãy nui B ́ ạch Mã. C. Vùng núi đa vôi Quang Binh. ́ ̉ ̀ D. Dãy nui Tam Đ ́ ảo. Câu 38: Nhưng loai thiên tai anh h ̃ ̣ ̉ ưởng nghiêm trong nhât  ̣ ́ ở vung ven biên cua n ̀ ̉ ̉ ươc ta ́   la:̀ A. Bao, sat l ̃ ̣ ở bơ biên, cat bay cat chay. ̀ ̉ ́ ́ ̉ B. Bao, sat l ̃ ̣ ở bơ biên, lu lut. ̀ ̉ ̃ ̣ C. Bao, sat l ̃ ̣ ở bơ biên, lu quet. ̀ ̉ ̃ ́ D. Bao, sat l ̃ ̣ ở bơ biên, han măn. ̀ ̉ ̣ ̣ Câu 39: Nguyên nhân gây mưa phun cho vung ven biên va đông băng Băc Bô la gio: ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ A. Gio Tây Nam t ́ ư vinh Bengan. ̀ ̣ B. Gio mua Đông Nam. ́ ̀ C. Gio Mâu dich ban câu Nam. ́ ̣ ̣ ́ ̀ D. Gio mua Đông mua Đông. ́ ̀ ̀ Câu 40: Loại đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là: A. Đất mặn.        B. Đất phù sa sông.     C. Các loại đất khác.     D. Đất  phèn.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­                                                Trang 5/5 ­ Mã đề 457
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản