intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 - 2015 môn Toán lớp 12

Chia sẻ: Ss Ss | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

221
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 - 2015 môn Toán lớp 12 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 - 2015 môn Toán lớp 12

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ  2 NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn kiểm tra: TOÁN – Lớp 12 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (Học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra) Câu 1.(2 điểm)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.  Câu 2. (2 điểm) 1) Giải phương trình : log4  ­ log4(x ­3) = 2. 2) Giải bất  phương trình :   Câu 3.( (2 điểm) Tích tích phân sau:  1)            2)                 Câu 4: (1 điểm): Cho hình chóp tứ  giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên  hợp với đáy 1 góc 450.  Tính diện tích và thể tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.  Câu 5: (2 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M(1; 1 ; 0) và  mp(P): x + y – 2z + 3 = 0. 1/ Viết phương trình mặt cầu tâm M và tiếp xúc với mp(P). 2/ Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M và vuông góc với (P). Tìm tọa độ  giao điểm của d và (P). Câu 6:  (1 điểm). Tìm phần thực, phần ảo và môđun của  số phức z biết : Họ tên thí sinh:............……………………Số báo danh:………………………
  2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ  2 NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn kiểm tra: TOÁN – Lớp 12 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (Học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra) Câu 1.(2 điểm)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.  Câu 2. (2 điểm) 1) Giải phương trình :   ­ log2(3x +2) =4 2) Giải bất  phương trình :   Câu 3.( (2 điểm) Tích tích phân sau:  1)            2)                 Câu 4: (1 điểm): Xac đinh tâm va tinh ban kinh măt câu ngoai tiêp khôi t ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ứ diên đêu ̣ ̀  ̣ ABCD canh  Câu 5: (2 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2 ; ­1 ; 3),  mp(P): 2x ­  y ­ 2z  + 1 = 0 và đường thẳng d: . 1/ Tìm tọa độ hình chiếu  của A qua mp(P). 2/ Tìm tọa độ  của điểm M trên đường thẳng d sao cho khỏang cách từ  M đến   mp(P) bằng 3. Câu 6. (1 điểm). Giải phương trình sau trên tập số phức: z4 – z2 – 6 = 0 Họ tên thí sinh:............……………………Số báo danh:………………………
  3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ  2 NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn kiểm tra: TOÁN – Lớp 12 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (Học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra) Câu 1.(2 điểm)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.  Câu 2. (2 điểm) 1) Giải phương trình :  2) Giải bất  phương trình :   Câu 3.( (2 điểm) Tích tích phân sau:  3)            2)                 Câu 4: (1 điểm): Cho hinh chop S.ABCD co đay ABCD la hinh vuông canh , canh bên  ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ơi măt đay. Biêt . Xac đinh tâm va tinh ban kinh măt câu ngoai tiêp khôi  SA vuông goc v ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ chop S.ABCD ́ Câu 5: (2 điểm). Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A( 3;­2;­2), B(3;2;0), C(0;2;1), D(­ 1;1;2) 1) Viết phương trình đường thẳng AB và mặt phẳng (ABC). 2) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AC. 3) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa AB và song song với CD. 4) Viết phương trình mặt cầu (S) qua  O, A,B,C.  Câu 6  (1 điểm). Tìm phần thực, phần ảo và môđun của  số phức z biết : Họ tên thí sinh:............……………………Số báo danh:……………………… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  4.                     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ  2 NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn kiểm tra: TOÁN – Lớp 12 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (Học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra) Câu 1.(2 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.  Câu 2. (2 điểm) 1) Giải phương trình :  2) Giải bất  phương trình :    Câu 3.( (2 điểm) Tích tích phân sau:  4)            2)                 Câu 4: (1 điểm): Cho hinh chop S.ABC co đay ABC la tam giac vuông cân tai B,  SA vuông ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣   goc v ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ Câu 5: (2  ́ ơi măt đay va . Xac đinh tâm va tinh ban kinh măt câu ngoai tiêp khôi chop  ̣ điểm). Trong không gian với hệ toạ độ  Oxyz cho điểm A(1; 2; 3), đường thẳng () có   phương trình và mặt phẳng () có phương trình: 2x + 2y + z ­ 1 = 0. 1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng (). 2) Viết phương mặt cầu (S) tâm I nằm trên đường thẳng , tiếp xúc với mặt  phẳng () và có bán kính bằng 2. Câu 6  (1 điểm). Chứng minh rằng: ( 1 + i)4 – 2i(1 + i)2 = 0   Họ tên thí sinh:............……………………Số báo danh:……………………
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2