intTypePromotion=3

Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012

Chia sẻ: Up Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
158
lượt xem
51
download

Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012

 1. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net A. Các vạch trong dãy Laiman được tạo thành khi các êlectrôn chuyển từ (1) Bài 1: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào catôt các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L của một tế bào quang điện, được làm bằng Na. Giới hạn quang điện của Na B. Theo quy ước thông thường, vạch số 1 ứng với sự chuyển của êlectrôn từ . Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là. họn một quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,50 C. Các vạch trong dãy Laiman sắp xếp một cách liên tục, giữa chúng không đáp án dưới đ y A. 6,33.105 m/s ;B.5,45105 m/s ;C. 4,67.105 m/s ;D. 3,28.105 m/s có ranh giới rõ rệt D. A, B và C đều đúng. Bài 2: Trong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử hệ số nhân Bài 9: Đồng vị phóng xạ phóng xạ và biến đổi thành một hạt nhân nơtron có trị số: họn một đáp án dưới đ y chì .Tại thời điểm t tỉ lệ giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân Po trong mẫu là A. S = 1 ; B. S>1 ; C.S
 2. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net A. Điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng B. Phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn . sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng D. Phải kích thích bằng tia hồng ngoại B. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ C. Phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng lớn hơn . Bài 20:Chọn phát biểu đúng: Sóng ngang là sóng: họn một đáp án dưới đ y C. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận A. Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường vuông tốc ánh sáng trong chân không. góc với phương truyền sóng. B. Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường, luôn D. Tần số sóng điện từ chỉ bằng nửa tần số f của điện tích dao động. hướng theo phương nằm ngang. C. Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường trùng với Bài 15: Chuyển động tròn đều có thể xem như tổng hợp của hai giao động phương truyền sóng điều hòa: một theo phương , và một theo phương . Nếu bán kính quỹ D. A, B và C đếu sai đạo của chuyển động tròn đều bằng 1m, và thành phần theo của chuyển Bài 21 :Công thức đúng về mối liên hệ giữa độ lớn hiệu điện thế hãm ( ), động được cho bởi , tìm dạng chuyển động của thành phần theo độ lớn điện tích electron (e), khối lượng electron là (m) và vận tốc ban đầu . họn một đáp án dưới đ y cực đại của electron ( ): A. x = 5Cos(5t) ; B. x = Cos(5t) . Chọn một đáp án dưới đây C. ; D. A. mUh =2/e/.v20max ; B. /e/.Uh = m.v20max Bài 16: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là . Cho C.2 /e/Uh = m.v 0max D. /e/Uh = m.v20max 2 điện tích electron ; hằng số plank , Bài 22 : Phương trình dao độngcủa một chất điểm có dạng vận tốc của ánh sáng trong chân không . Bước sóng nhỏ nhất . Gốc thời gian đã được chọn vào lúc nào? của chùm tia Rơnghen phát ra họn một đáp án dưới đ y họn một đáp án dưới đ y A. Lúc chất điểm có li độ x = +A; B. Lúc chất điểm có li độ x = -A A. . B. . D. Lúc chất điểm đi qua vi trí cân bằng theo chiều âm C. . D. . C. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương Bài 17 : Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự giao thoa sóng? họn một đáp án dưới đ y Bài 23: (I) : Phương trình vi phân của dao động điện từ trong mạch dao động giống A. Giao thoa sóng là sự tổng hợp của 2 hay nhiều sóng khác nhau phương trình vi phân của dao động cơ học B. Điều kiện để có giao thoa là các sóng phải là các sóng kết hợp nghĩa là Vì (II) : Dao động điện từ và dao động cơ học có sự giống nhau về quy luật chúng phải cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. biến đổi theo thời gian. D. Cả A, B và C đều đúng họn một đáp án dưới đ y C. Quỹ tích những chỗ có biên độ sóng cực đại là một hypecbol A. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) có tương quan với nhau. Bài 18: Một dao động điều hòa với phương trình B. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) không có tương quan gì với nhau. . Sau khoảng thời gian t=4,5s, vật đi được C. (I) đúng, (II) sai D. (I) sai, (II) đúng quãng đường:Chọn một đáp án dưới đây Bài 24: Một chất phóng xạ có hằng số phân rã . Trong thời gian bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu sẽ bị phân rã? A. 179,5cm; B. 180cm; C. 181,5cm ; D. 182cm Bài 19:Muốn một chất phát quang ra ánh sáng khả kiến có bước sóng lúc A. 36 ngày; B. 37,4 ngày; C. 40,1 ngày; D. 39,2 ngày được chiếu sáng thì: họn một đáp án dưới đ y A. Phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng . 2
 3. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net Bài 25:Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100 000 kW và cần truyền khi mạch xảy ra cộng hưởng đoạn mạch chỉ còn chứa R nên ường độ tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suấ truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên dòng đi n tức thời trong mạch cùng pha với hi u đi n thế tức thời đặt đường truyền là: họn một đáp án dưới đ y vào hai đầu đoạn mạch A. 10 000 kW ; B. 1000 kW; C. 100 kW; D. 10 kW Bài 7 (B) Bài 8(B) Bài 9 (A) ÁP Á VÀ LƯỢT GIẢ SỐ 1(1) Bài 1(C) ài giải của bạn: linhdaigia | 13:46:51 gày 28-01-2008 Giới hạn quang đi n được tính bằng công thức: Bài 10 (D) (1) Tại trung điểm M của A , sóng có biên độ A=2*5=10cm Áp dụng h thức Anhxtanh: M trung điểm A nên d=5cm λ =v/f= (ω*v)/(2*π)=10m (2) Sóng truyền từ hai nguồn đến M nên M trễ pha hơn so vơi A và Δφ=2*π*d/λ = π Từ (1) và (2) m/s nên Bài 2(A) Bài 11 (B) Trong lò phản ứng hạt nh n của nhà máy đi n nguyên tử h số nh n Bài 12(C) nơtron có trị số s = 1 bởi vì nếu s>1 thì h thống gọi là vượt hạn ta Bài 13 (C) không kiểm soát được trường hợp này được sử dụng chế tạo bom Bài 14(A) nguyên tử. ếu s
 4. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net Trong đó: Số chu kì dao động trong 4,5s là chu kì.Khi t=0: hi u suất truyền tải được la 90% nên công suất hao phí là 10% nên ta có:P1= 10%*100000=10000 ( kW) Khi t=4,5s: Vậy trong thời gian chu kì cuối, vật đi từ vị trí đến vị theo chiều dương. trí Vậy quãng đường đi được là đúng. Bài 19(B) Ánh sáng khả kiến là ánh sáng có thể nhìn thấy được, có bước sóng từ 0.4 đến 0.75 micro mét Ở bài này có thể thấy khi chiếu ánh ság vào 1 vật thì năng lượng ánh sáng tới chia làm 2 phần -1 phần trở thành nhi t năng -1 phần trở thành năng lượng photon để vật phát ra ánh sáng khác hư vậy ta có thể thấy năng lượng ánh sáng tới > năng lượng ánh sáng bj phát ra Từ đó bước sóng ánh sáng tới sẽ nhỏ hơn bước sóng ánh sáng phát ra Bài 20(A) Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng. Bài 21 :(C) Bài 22 (A) đúng Bài 23 : (A) Bài 24 (C) Số hạt nh n còn lại là 25% nên: Bài 25(A) i u đi n thế truyền tải là: 4
 5. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net A. Ben (B) ; B. Đềxiben (dB); C. J/s ; D. Bài 32Trên một sơi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có ba điểm khác đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. 60 m/s B. 80m/s C. 40m/s D. 100m/s Bài 33: Một người ngồi trên thuyền thấy thuyền dập dềnh lên xuống tại chỗ 15 lần trong thời gian 30s và thấy khoảng cách giữa 4 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 18m. Xác định vận tốc truyền sóng A. 4,5m/s; B. 12m/s; C. 2,25m/s; D. 3m/s Bài 34: Chọn câu sai Trong dao động điều hoà có phương trình: A. Pha dao động không phải là một góc thực mà là một đại lượng trung gian giúp ta xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm t. Hoï vaø teân:………………………………….. ÑEÀ SOÁ 1 (2) B. Chu kì T là những khoảng thời gian bằng nhau, sau đó trạng thái dao Bài 26 : Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhât, mà sau đó động lập lại như cũ. trạng thái dao động của vật lặp lại như cũ, được gọi là gì ? C. Tần số góc là đại lượng trung gian cho ta xác định chu kì và tần số dao A. tần số góc của dao động B. chu kì riêng của dao động động. C . chu kì dao động D tần số dao động E. Cả B và C D. Tần số dao động f xác định số dao động toàn phần vật thực hiện được Bài 27 :Phát biểu nào là sai trong một đơn vị thời gian A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền Bài 35: Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là B. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống vận tốc truyền sóng, f là tần số của sóng. Nếu tuần hoàn thì hai điểm đó: C. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn khác A. Không xác định được; B. dao động cùng pha nhau gọi là đồng vị C. dao động ngược pha; D. dao động vuông pha D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính Bài 36:Trong mạch dao động LC thì chất hóa học khác nhau A. Dòng điện trong mạch tăng đều Bài 28 :Điều nào sau đây là đúng khi nói về máy gia tốc B. Điện tích của tụ điện không thay đổi A. Máy gia tốc là thiết bị dùng để tăng tốc các hạt điện tích C. Dòng điện trong cuộn cảm không đổi B. Máy gia tốc là thiết bị dùng để tăng tốc các hạt prôtôn ánh sáng D. Điện tích của tụ điện luôn biên thiên C. Máy gia tốc được chế tạo lần đầu tiên là máy Xincrôxicrôtrôn D. A, B và C đều đúng. Bài 37: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết Đặt Bài 29: Người ta cần truyền một công suất điện 200 kW từ nguồn điện có vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức: hiệu điện thế 5000 V trên đường dây có điện trở tổng cộng . Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là: với R thay đổi được. Thay R để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Khi đó câu nào trong các câu dưới A. 40V B. 400V C. 80V D. 800V Bài 30: Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một dây có chiều dài l, một đây sai đầu hở, và đầu kia kín là bao nhiêu ? A. Cường độ hiệu dụng trong mạch là Imax =2A B. Công suất mạch là P = 240 W. A. 4l; 4l/3 ; B. 2l , l ; C. l ; l/2 ; D. 4l , 2l . Bài 31: Đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là: C. Điện trở R = 0. ; D. Công suất mạch là P = 0. 5
 6. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net  Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định bằng biểu thức nào sau Bài 38 : Lò xo dao động theo phương trình x = 10Sin (  t + )cm đây là đúng? 2 v max Xác định thời điểm ngắn nhất để vật có vận tốc v= . 2 A. . B. . A. 11/6s; B. 1/6s; C. 7/6s; D. 5/6s Bài 39: Một cuộn cảm có cảm kháng là 31 ôm và điện trở thuần là 8 ôm được mắc nối tiếp với một tụ điện có dung kháng 25 ôm, sau đó mắc vào một nguồn điện xoay chiều 110V. Hệ số công suất là C. . D. . A. 0,33; B. 0,56; C. 0,64; D. 0,80 Bài 45: Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải: Bài 40: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của A. Kéo căng dây đàn hơn ; B. Làm trùng dây đàn hơn cuộn thứ cấp là 100 vòng. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ C. Gảy đàn mạnh hơn ; D. Gảy đàn nhẹ hơn . cấp là 24V và 10A. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là: Bài 46: Trong sơ đồ của một máy thu vô tuyến điện bộ phận có trong máy A. 240V; 100A; B. 240V; 1A; C. 2,4V; 100A ; D. 2,4V; 1A phát là: A. Mạch chọn sóng. B. Mạch tách sóng Bài 41: 244Cm là một nguyên tố phóng xạ có hằng số phân rã bằng C. Mạch khuyến đại. D. Mạch biến điệu   1,2.10 9 s 1 . Nếu một mẫu ban đầu của nguyên tố này có độ phóng xạ Bài 47: Khi thay đổi cách kích thích dao động của con lắc lò xo thì: bằng 104 phân rã/s, thì độ phóng xạ sau 10 năm là : Bài 42: Chọn công thức đúng với công thức tính khoảng vân? thay đổi, không đổi B. không đổi, thay đổi A. D a D đều không đổi đều thay đổi a C. D. A. B. C. D. Bài 48 :Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì: D D a 2a A. Độ lệch pha của và u là Bài 43: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nối tiếp với một cuộn dây B. Pha của nhanh hơn pha của i một góc có điện trở hoạt động và hệ số tự cảm L được mắc vào hiệu điện thế C. Pha của nhanh hơn pha của i một góc xoay chiều D. Pha của nhanh hơn pha của i một góc Bài 49 : Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp Kết luận nào trong các kết luận sau là sai nhất ? và , những điểm nằm trên đường trung trực sẽ: A. dao động với biên độ lớn nhất. A. Cuộn dây không tiêu thụ công suất B. dao động với biên độ có giá trị trung bình C. dao động với biên độ bé nhất. D. đứng yên không dao động. B. Hệ số công suất tính bởi biểu thức: Bài 50 :Một bánh xe có đường kính 50 cm quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của C. Cường độ dòng điện tính bởi: điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2 s là D. Cả A, B và C đều đúng . A. 196,5 m/s2 ; B. 162,7 m/s2; C. 183,6 m/s2; D. 157,8 m/s2 Bài 44:Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương BAØI LAØM trình như sau: , . ÑIEÅM SOÁ :…………………………………. 6
 7. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net l=n C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 do nhìn thấy 3 nút ở giũa suy ra n=4 vậy (m) C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 suy ra v= Viết cách giải khác của bạn Bài 33(D) Bài 33(D) Bài 34 (B) chu kì là khoảng thời gian ngắn nhất vật lập lại được một trạng thái dao động Viết cách giải khác của bạn Bài 35 :(C) Bài 35 :(C) ÑAÙP AÙN ÑEÀ 1 (2) Bài 36(D) Bài 26(B) Bài 37(B) Bài 27 (D) Đáp án/ Giải thích Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng số prôton (hay Z) nhưng số Ta có: nơtrôn khác nhau, mà số êlectron Z lại quyết định đến tính chất hóa học của nguyên tố đó nên đáp án D sai BAØI 28 : A Thay đổi R để khi R = 0. Bài 29 (D) Ta có: P = 200 kW = 200 000 W Công suất mạch: U = 5000 V = hiệu điện thế ở nguồn điện. Câu sai B Bài 38(B) Vị trí ban đầu của vật là vị trí biên dương, điều đó có nghĩa khi bắt đầu dao Độ giảm thế trên đường dây là: động vật sẽ chuyển động ngược chiều dương Trong đó: Vật tốc cực đại của vật : (cm/s) Bài 30(A) Thời điểm vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại xác định từ hệ thức Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một ống có chiều dài , một đầu : Điều kiện để có sóng dừng với 1 đầu là nút, 1 đầu là bụng: Thay Vì vật đang ở VT biên dương nên khi lần đầu tiên vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại vật sẽ có li độ dương , điều đó có nghĩa ta chọn : Bài 31(B) Bài 32(D) theo đề ra 2 đầu cố định suy ra 2 điểm nút 7
 8. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net Bài 46(D) t= ( k = 0,1,2,3...) Trong sơ đồ của một máy thu vô tuyến điện bộ phận có trong máy phát là mạch biến điệu Thời điểm đầu tiên : k = 0 , ta có : t = Bài 47(A) Chọn B Bài 39 chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ (k,m)nên không ta có Bài giải của bạn: giacatkien | 20:33:22 Ngày 16-11-2007 phụ thuộc cách kích thích dao động còn cách thích dao đông ví như kéo ra thả nhẹ để hệ dao động khác với kéo vật rồi lại cung cấp thêm vật 1 vận tốc Tổng trở theo hướng này hướng khác Vậy hệ số công suất ; E phụ thuộc vào điều kiện kích thích dao động Nên A, Đáp án đúng là D. Bài 40(B) Bài 40(B) Bài 48 (B) Ta có: Bài 49(A) Bài 41(A) Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp và , Bài 42(A) những điểm nằm trên đường trung trực sẽ dao động với biên độ lớn nhất. Bài 43(D) Chọn A 1. Đáp án A sai vì cuộn dây có điện trở thuần khác 0 nên nó vẫn tiêu thụ Bài 50 (D) công suất Đường kính bánh xe là 50cm => R=0,25m Ta có 2. đáp án B sai vì Áp dụng công thức (tại t=4s) : 3.Đáp án C sai vì I = Bài 44(B) => công thức này rất có ý nghĩa : được biểu diễn như sau hình chiếu của véc tơ lên các trục Ox; Oy là Lúc t=2s thì : Vậy gia tốc hướng tâm tại t=2s là : OX : OY : suy ra . Bài 45(A) Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải kéo căng dây đàn hơn. Bài giải của bạn: tranquochuy | 09:11:48 Ngày 16-12-2007 Vì độ cao phụ thuộc vào tần số nên muốn tăng độ cao thì phải tăng tần số=>ta phải kéo căng dây đàn 8
 9. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net D. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn khác nhau gọi là đồng vị Bài 4: Theo các quy ước thông thường, biểu thức nào sau đây đúng với ý nghĩa của độ phóng xạ? A. . B. . D. Các biểu thức A, B, C đều đúng C. . Bài 5: Sự tồn tại của sóng điện từ được rút ra từ: A. Định luật bảo toàn năng lượng B. Công thức Kelvin C. Thí nghiệm Hertz D. Lí thuyết của Maxwell Bài 6 : Có 2 nguồn độc lập cùng tần số, phát sóng ngắt quãng một cách ngẫu nhiên.Đó có phải 2 nguồn kết hợp không ? vì sao A. Có .Vì có cùng tần số B. Có vì có cùng tần số còn các pha đầu là các hằng số. C. .Không vì hai nguồn này không được sinh ra từ một nguồn D. Không vì mỗi lần phát sóng pha ban đầu của sóng lại nhận giá trị mới dẫn đến hiệu pha thay đổi ? Bài 7 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha? A. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Stato gồm ba cuộn dây giống nhau,bố trí lệch nhau 1200 trên một v/tròn. C. Các cuộn dây của máy phát điện xoay chiều ba pha có thể mắc theo kiểu hình sao hoặc hình tam giác một cách tuỳ ý. D. A,B,C đều đúng. ÑEÀ SOÁ 2 (1) Bài 8 : Một lò xo chiều dài tự nhiên độ cứng . Bài 1: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động Lúc đầu cắt thành 2 lò xo có chiều dài lần lượt là . Sau đó và điều hoà có hình dạng nào sau đây: ghép chúng song song với nhau và gắn vật vào thì chu kỳ dao A. Đường parabol; B. Đường tròn; C. Đường elip; D. Đường hypecbol động là: Bài 2: Phát biểu nào sau đây đúng với tia tử ngoại? A. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy. ; D. Tất cả đều sai. A. ; B. ; C. B. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn trước sóng Bài 9: Chọn câu trả lời đúng của ánh sáng tím (0,04 ). A. Giao thoa sóng nước là hiện tượng xảy ra khi hai sóng có cùng tần số gặp C. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có tỉ khối lớn phát ra. nhau trên mặt thoáng. D. A, B và C đều đúng. B. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có hiện tượng giao thoa. Bài 3: Chọn phát biểu sai khi nói về hạt nhân đồng vị : C. Hai sóng có cùng tần số và có độ lêch pha không đổi theo thời gian là hai A. Các đồng vị có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn sóng kết hợp. B. Các đồng vị có số nơtrôn N khác nhau nên tính chất hoá học khác nhau D. Hai nguồn dao động có cùng phương, cùng tần số là hai nguồn kết hợp. C. Có các đồng vị bền.Các đồng vị không bền 9
 10. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net Bài 10:Tìm phát biểu sai về vân giao thoa:Tại vị trí có vân sáng, … D. Cả A và C đều đúng. Bài 16 : Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng được thực hiệnvới ánh A. độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn kết hợp thoả mãn: B. hiệu quang trình đến hai nguồn kết hợp thoả mãn: d2– d1= K  C. hiệu sáng có bước sóng 500 nm. Một bản thủy tinh mỏng có bề dày và khoảng cách đến hai nguồn kết hợp thoả mãn: d2 – d1 = (K + 0,5)  chiết xuất 1,5 được đặt trước khe trên. Vị trí của vân trung tâm sẽ A. Ở nguyên chỗ cũ ; B. Dịch xuống gần hai khoảng vân D.hai sóng đến từ hai nguồn kết hợp cùng pha với nhau và tăng cường lẫn C. Dịch lên gần hai khoảng vân ; D. Dịch xuống 10 khoảng vân nhau. với Bài 17: Đặt một nam châm điện trước một lá sắt. Nối nam châm điện với Bài 11 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm, tần số f = 2 Hz. nguồn điện xoay chiều thì lá sắt sẽ Ở thời điểm ban đầu thời gian= 0, vật chuyển động ngược chiều dương. Ở A. Hút đẩy luân phiên liên tục tại chỗ ; B. Bị nam châm điện đẩy ra thời điểm thời gian= 2s, vật có gia tốc . Lấy . C. Không bị tác động ; D. Bị nam châm điện hút chặt Phương trình dao động của vật là: Bài 18 : Chọn câu trả lời đúng. A. B. A. Hạt nhân càng bền khi độ hụt khối càng lớn. B. Khối lượng của hạt nhân bằng tổng khối lượng của các nuclôn C. D. C. Trong hạt nhân số prôtôn luôn luôn bằng số nơtron Bài 12 : Treo quả cầu có khối lượng m vào lò xo tại nơi có gia tốc trọng D. Khối lượng của prôtôn lớn hơn khối lượng của nơtron. trường. Cho quả cầu dao động điều hoà với biên độ A theo phương thẳng Bài 19:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe đứng. Lực đàn hồi cực đại của lò xo được xác định theo công thức: được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng , biết A. B. , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan C. D. . Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối bậc 3 ở sát là Bài 13: Một nguồn sáng đơn sắc chiếu vào một mặt phẳng chứa cùng bên so với vân trung tâm. hai khe hở , hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. A. 2 mm ; B. 1,5 mm ; C. 2,5 mm ; D. 1 mm Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Xác định Bài 20: Một sóng âm có tấn số 510 Hz lan truyền trong không khí với vận vị trí vân tối thứ ba. tốc 340 m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn tới A. 0,75mm; B. 0,9mm ; C. 1,25mm ; D. 1,5mm bằng 50 cm là: A. ; B. ; C. ; D. Bài 21: Cho các loại ánh sáng sau: I. Ánh sáng trắng II. Ánh sáng đỏ III. Ánh sáng vàng IV. Ánh sáng tím Khi thực hiện giao thoa ánh sáng với các loại ánh sáng II, III và IV, hình Bài 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng ảnh giao thoa của các loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất? Chọn A. Tia ion hoá không khí rất mạnh câu trả lời đúng theo thứ tự B.Khi đi qua điệntrường giữa hai bảncủa tụ điện tia bị lệchvề phía bản âm. cókhả năng đâm xuyên mạnh nên được sử dụng để chữa bệnh ung thư A. II, III ; B. II, IV ; C. III, II ; D. IV, II C.Tia Bài 22: Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng m, lò xo có độ cứng k. Nếu là dòng các hạt nhân nguyên tử Hêli D. Tia tăng độ cứng của lò xo lên gấp hai lần và giảm khối lượng vật nặng đi một Bài 15 : Xét hai dao động có phương trình: nửa thì tần số dao động của vật: A. Tăng 4 lần ; B. Giảm 4 lần; C. Giảm 2 lần; D. Tăng 2 lần . Kết luận nào sau đây là đúng? Bài 23: Trong các điều kiện sau, điều kiện nào cho vân sáng trên màn? hoặc thì dao động cùng pha. A. Khi A. Tập hợp các điểm có hiệu quang trình đến nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng hoặc thì hai dao động ngược pha B. Khi hoặc thì hai dao động ngược pha. C. Khi 10
 11. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net B. Tập hợp các điểm có hiệu quang trình đến các nguồn bằng một số lẻ lần của nửa bước sóng C. Tập hợp các điểm có hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số Bài 9 (C ) Bài 10 (B) nguyên lần bước sóng Bài 11 (D) D. Cả A, B và C đều đúng A = 10 cm; Bài 24 : Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50 Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận hoặc Chọn tốc truyền sóng trên dây là D. A. v = 100 m/s. ; B. v = 25 cm/s; C. v = 50 m/s. ;D. v = 12,5 cm/s Bài 25: Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là khi thời gian= 0: chọn A. B. . C. . D. . Vậy Hoï vaø teân :…………………………… …… ÑIEÅM SOÁ Bài 12 (C ) :…………………………………. Khi quả cầu ở vị trí cân bằng: Thôøi gian: 45phuùt (19h 15 – 20h00) Baøi laøm : hay Khi quả cầu ở li độ x bất kì: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 Khi vật ở vị trí thấp nhất ( x = A ) thì lực đàn hồi cực đại: Bài 13 (D) Xen kẽ giữa hai vân sáng là một vân tối nên vấn tối ở vị thứ 3 cách vân trung tâm là: ÑAÙP AÙN ÑEÀ 2 (1) Bài 14 (C) Bài 1 (C) Trong dao động điều hòa hoặc thì dao động cùng pha. Bài 15 (D) Khi hoặc thì hai dao động ngược pha.chọn D Khi chứng tỏ đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động Pha dao động 1 ) Pha dao động 2 là ( là ( ) điều hòa có dạng Elíp Dao động cùng pha tức nên Bài 2 (B) Bài 3 (B) Bài 4 (D) Bài 5 (C) Bài 6 (D Bài 7 (D) A đúng Dao động vuông pha tức là Bài 8 (A và khi n=1 thì nên B sai Dao động ngược pha tức là Khi ghép song song thì độ cứng của lò xo mới là : nên C đúng =>A,C đều đúng.Vậy đáp án đúng là D 11
 12. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net Bài 16 (C ) Bài 17 (D ) Bài 18 (A) A. ; B. ; C. ; D. Bài 28: Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên sợi dây căng ngang có chiều Bài 19(B) khoảng cách giữa 2 vân sáng là i= =0,001(m) dài l, một đầu cố định và một đầu dao động theo phương thẳng đứng với --> khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 1 và bậc 3 là phương trình , coi sóng lan truyền từ các nguồn có biên độ x=2*i=0,002(m) không đổi thì dao động tại điểm M cách đầu dây cố định một khoảng d do Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối bậc 3 là i/2=0,0005 (m) sóng tới và sóng phản xạ giao nhau có phương trình là: --> khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối bậc3 là 0,002- 0,0005=0,0015(m) A. Bài 20(D) B. Bài 21(D) Ta luôn có chiết suất của ánh sáng đơn sắc đỏ là nhỏ nhất, còn của ánh sáng C. tím là lớn nhất. D. Mặt khác, Bài 29: Khi thay đổi cách kích thích dao động của con lắc lò xo thì: ---> hình ảnh giao thoa của ánh sáng tím cókhoảng vân nhỏ nhất, ánh sáng thay đổi, không đổi ; B. không đổi, thay đổi A. đỏ có khoảng vân lớn nhất. đều không đổi ; D. đều thay đổi C. Bài 22(D) Bài 30: Mức năng lượng trong nguyên tử hiđro ứng với số lượng n có bán kính: A. Tỉ lệ thuận với n. ; B. Tỉ lệ nghịch với n C. Tỉ lệ thuận với . ; D. Tỉ lệ nghịch với . Bài 31: Trong mạch dao động LC năng lượng điện từ trường của mạch dao Bài 23(A) động: ( Bài 24(C ) ) áp án/ Giải thích A. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì 2T AB=l=2m,f=50Hz,k=5-1=4(bụng sóng) B. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T. Áp dụng công thức ta có: C. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T/2 D. Không biến thiên điều hoà theo thời gian. Bài 32:Chu kì dao động nhỏ của một con lắc đơn được xác định bằng công Lại có thức nào sau đây ? Bài 25(A) A. ; B. ; C. ; D. ÑEÀ SOÁ 2 (2) Bài 33: Nếu ánh sáng đi từ môi trường này vào môi trường khác thì sẽ có sự thay đổi của Bài 26: Một sóng âm được mô tả bởi phương trình A. Tần số và bước sóng ; B. Vận tốc và tần số trong đó X là bằng mét và t đo bằng giây. Các gỉatị nào dưới đây là đúng ? C. Bước sóng và vận tốc ; D. Không có gì thay đổi A. ; B. ; C. ; D. Bài 34: Một người đang đứng ở mép của một sàn hình tròn, nằm ngang. Bài 27: Đặt một hiệu điện thế vào hai đầu đoạn mạch Sàn có thể quay trong mặt phẳng nằm ngang quanh một trục cố định, thẳng đứng, đi qua tâm sàn. Bỏ qua các lực cản. Lúc đầu sàn và người đứng yên. RLC không phân nhánh với R,C không đổi và . Khi đó hiệu điện Nếu người ấy chạy quanh mép sàn theo một chiều thì sàn thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L, C bằng nhau. Công suát tiêu thụ A. quay ngược chiều chuyển động của người của đoạn mạch là: 12
 13. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net B. quay cùng chiều chuyển động của người Bài 41: Nếu cường độ âm tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm thay đổi C. vẫn đứng yên vì khối lượng của sàn lớn hơn khối lượng của người như thế nào ? D. quay cùng chiều chuyển động của người rồi sau đó quay ngược lại A. Tăng lên 10 lần ; B. Tăng lên 2 lần Bài 35: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế dao động điều C. Tăng thêm 2 ben(B); D. Tăng thêm 2 đexiben(dB Bài 42: Mẫu nguyên tử Bohr có thể áp dụng cho : hòa? A. Hiệu điện thế dao động điều hòa là hiệu điện thế biên thiên điều hòa theo A. Hydrô; B. Các ion; thời gian D. Hydrô và các ion tương tự hydrô C. Các ion ; B. Hiệu điện thế dao động điều hòa ở hai đầu dây khung có tần số góc đúng Bài 43 :Phát biểu nào sau đây là đúng? bằng vận tốc góc của dây khung đó khi nó quay trong từ trường A. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số nơtron bằng nhau, số prôtôn khác nhau. C. Biểu thức hiệu điện thế dao động điều hòa có dạng: B. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng D. Cả A, B và C đều đúng nhau. Bài 36: Nhận xét nào về tia bêta của chất phóng xạ là sai? C. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôtôn bằng nhau, A. Các hạt β phóng ra với vận tốc rất lớn , có thể gần bằng vận tốc ánh sáng số nơtron khác nhau B. Tia β làm ion hoá môi trường mạnh hơn tia anpha . D. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau và   chính là các hạt electron C. Tia Bài 44: Chọn câu trả lời sai. A. Sau khoảng thời gian bằng hai lần chu kì bán rã, chất phóng xạ còn lại có bước song ngắn hơn hạt anpha D. Tia và tia một phần tư khối lượng ban đầu Bài 37:Choïn phát biểu sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất B. Sau khoảng thời gian bằng ba lần chu kì bán rã, chất phóng xạ còn lại A. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, chúng ta phải tìm cách nâng cao hệ một phần chín khối lượng chất ban đầu. số công suất. C. Sau khoảng thời gian bằng ba lần chu kì bán rã, chất phóng xạ còn lại B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch điện một phần tám khối lượng chất ban đầu. càng lớn. D. Sau khoảng thời gian bằng hai lần chu kì bán rã, chất phóng xạ bị phân rã C. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch điện càng lớn. ba phần tư khối lượng chất ban đầu. D. Công suất của các thiết bị điện thường có Bài 45: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ Bài 38:Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, A.Tấn số dao động ; B.Vận tốc cực đại. khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 V. Biết C.Gia tốc cực đại; D.Động năng cực đại. hao phí điện năng của máy biến thế là không đáng kể. Hiệu điện thế hiệu Bài 39: Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi có khối lượng 10g mang điện tích dụngở hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng . Treo con lắc đơn giữa hai bản kim loại song . Cho A. 1,6 V.; B. 250 V.; C. 500 V.; D. 1000 V. song thẳng đứng cách nhau 20cm. Đặt hai bản dưới hiệu điện thế một chiều Bài 46: Một khu dân cư do mạng điện yếu nên đã dùng nhiều máy biến thế 80V. Chu kỳ dao động của con lắc với biên độ nhỏ là: tăng điện. Để nâng cao hệ số công suất người ta nên mắc thêm vào đường A. 2,92 s ; B. 0,91s ; C. 0,96 s ; D. 0,58 s dây Bài 40: Trong hiện tượng giao thoa sóng, những điểm trong môi trường A. Điện trở. B. Tụ điện. C. Cuộn cảm và điện trở. D. Cuộn cảm truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn kết Bài 47: Bước sóng nhỏ nhất của các tia X được phát ra bởi các electron hợp tới là: (với ) tăng tốc qua hiệu điện thế U tỷ lệ thuận với A. ; B. A. ; B. ; C. ; D. Bài 48: Hai âm có cùng độ cao thì chúng có: C. ; D. A. Cùng tần số. ; B. Cùng biên độ. 13
 14. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net C. Cùng tần số và biên độ Sợi dây có chiều dài l, đầu B cố định, đầu A được kích thích dao động. D. Cùng năng lượng Dao động do sóng tới từ A gây ra tại M có phương trình là: Bài 49: Cho một vật hình trụ, khối lượng m = 400g, diện tích đáy S = 50 m2, nổi trong nước, trục hình trụ có phương thẳng đứng. Ấn hình trụ chìm vào nước sao cho vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn x theo phương . thẳng đứng rồi thả ra. Tính chu kỳ dao động điều hòa của khối gỗ. Dao động tại B do sóng tới từ A gây ra có phương trình là: A. T = 1,6 s; B. T = 1,2 s; C. T = 0,80 s; D. T = 0,56 s Bài 50: (I) Trong phóng xạ , hạt nhân con lùi hai ô so với hạt nhân mẹ. vì (II) Trong phóng xạ , định luật bảo toàn số khối được nghiệm đúng. . Vì đầu B cố định nên sóng phản xạ tại B có A. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) có tương quan với nhau. phương trình là: B. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) không tương quan với nhau C. (I) đúng, (II) sai. ; D. (I) sai, (II) đúng. Hoï vaø teân :…………………………… …… . ÑIEÅM SOÁ :………………… Ngöôøi chaám:…………… Dao động tại M do sóng phản xạ gây ra có phương trình là: h h Thôøi gian: 45phuùt (19 15 – 20 00) Baøi laøm : C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 Dao động tổng hợp tại M có phương trình là : = chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ Bài 29 (A) có ÑAÙP AÙN : (k,m)nên không phụ thuộc cách kích thích dao động còn cách thích dao Bài 26: (B) đông ví như kéo ra thả nhẹ để hệ dao động khác với kéo vật rồi lại cung cấp Bài 27 (C) thêm vật 1 vận tốc theo hướng này hướng khác cộng hưởng điện = = ; E phụ thuộc vào điều kiện kích thích dao động Nên A, Bài 28 (A) 14
 15. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net Bài 30(C): Mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô ứng với số lượng tử n có => nó mang năng lượng lớn khả năng đâm xuyên mạnh ,khả năng ion hóa chất khí kém hơn tia được tính bởi công thức: bán kính Bài 37 (C)Công hao phí tức là công toả nhiệt và bằng : nên sẽ Với bán kính Bo không phụ thuộc vào hệ số công suất. Bài 38(A)vận tốc cực đại ,gia tốc cực đại tỉ lệ với biên độ Vậy mức năng lượng trong nguyên tử hiđro ứng với số lượng tử n có bán kính tỉ lệ thuận với . động năng cực đại tỉ lệ với bình phương biên độ Bài 31(D): Trong mạch điện dao động điện từ LC, khi điện tích giữa hai bản tần số dao động chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ không phụ thuộc vào kích thích bên ngoài hay biên độ của giao động tụ có biểu thức: thì năng lượng tức thời của cuộn cảm và của tụ điện lần lượt là: Bài 39 (D Bài 40 (C)Trong hiện tượng giao thoa sóng, những điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi từ hai nguồn kết hợp tới với là: và Bài 41(C ) Gọi cường độ âm ban đầu và cường độ âm lúc sau tương ứng là .Mức cường độ âm tương ứng với chúng tính theo Ben là Nhưng năng lượng điện từ của mạch là: Tức là W không đổi theo thời gian. Vậy đã tăng thêm 2 ben so với Bài 42 (D) Bài 43(C) Bài 32 (C) Ta có : Bài 44 (B) Dựa theo công thức: Bài 33(C) tần số luôn ko đổi vì đó là đặc tính riêng của ánh sáng đó ta suy ra câu B sai vì với khi thay đổi môi trường thì vận tốc của ánh sáng đó thay đổi dẫn đến bước sóng thay đổi Bài 45(B)Suất điện động cảm ứng tức thời xuất hiện trong cuộn sơ cấp và Bài 34 (A) Bài 35(D) thứ cấp: Bài 36 (B) Trong sự phóng xạ : các hạt có vận tốc rất lớn gần bằng vận tốc ánh sáng Vì điện trở ở cuộn sơ cấp nhỏ = gồm có mà bản chất là các electron, tuy vậy nó có bước sóng và ngắn hơn bước sóng của hạt \anpha mà mạch thứ cấp để hở ( điện trở của thứ cấp nhỏ) 15
 16. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net C. Một phần tư bước song; D. Hai lần bước sóng Bài 2: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 10 µF và = = một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thay số vào ta có thế cực đại trên bản tụ là: hay = = (V) A. 4 V ; B. ; C. 5 V; D. phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 5,27 năm. Thời gian cần vậy Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng 250 V Bài 3: Côban thiết để 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ bị phân rã là Bài 46(B) Để tăng hệ số công suất ta mắc tụ điện song song với mạng điện A. 42,16 năm ; B. 21,08 năm ; C. 5,27 năm ; D. 10,54 năm . Bài 47(D) Bài 4: Công thức tính khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với Bài 48(A)độ cao của âm :là 1 đặc tính sinh lý của âm ,được đặc trưng bởi khe Iâng (Young) khi đặt thí nghiệm trong chất lỏng có chiết suất n là: tần số âm A. ; B. ; C. ; D. âm có tần số lớn là âm cao hoặc thanh ,âm có tần số nhỏ gọi là âm thấp hoặc Bài 5: Ở cùng một nơi thí nghiệm, dùng hai con lắc đơn có chiều dài trầm=>2 âm cùng độ cao là 2 mâ có cùng tần số dao động với biên độ nhỏ, chu kì dao động của và , khác chúng tương ứng có quan hệ: và Bài 49(D) Bài 50(B) A. ; B. ; C. ; D. Bài 6: Trên một sơi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có ba điểm khác đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. ; B. ; C. ; D. Bài 7:Đồng vị phóng xạ Côban phát ra tia và với chu kỳ bán rã T = 71,3 ngày. Trong 365 ngày, phần trăm chất Côban này bị phân rã bằng A. 97,1% ; B. 80% ; C. 31% ; D. 65,9% Bài 8: Chọn câu trả lời sai A.Bản chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (từ đến ) B. Có khả năng đâm xuyên mạnh. C. Trong y học để trị bệnh còi xương. D.Trong công nghiệp dùng để xác định các khuyết tật trong các sản phẩm đúc. Bài 9: Sóng FM của Đài tiếng nói Việt Nam có bước sóng tần số . Tần số của sóng là: A. 80MHz B. 90MHz C. 100MHz D. 110MHz Bài 10: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 18nF và ÑEÀ SOÁ 3(1) một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 6 µ H. Hiệu điện thế cực đại ở Bài 1: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên hai đầu tụ điện là 4V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là: tiếp bằng: A. 87,2 mA ; B. 21,9 mA; C. 12 mA; D. 5,5 mA A. Một bước sóng. ; B. Nửa bước sóng 16
 17. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net Bài 11 : Động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện Bài 19; Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò A. không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích. xo có độ cứng 40 N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một B. tỉ lệ thuận với cường độ của chùm ánh sáng kích thích. đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Chọn gốc thời gian là lúc vật bắt C. tỉ lệ nghịch với cường độ của chùm ánh sáng kích thích. đầu dao động. Phương trình dao động của vật nặng là D. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ của chùm ánh sáng kích thích A. ) cm ; B. ) cm. Bài 12 :Cho các loại bức xạ sau: I. Tia hồng ngoại. II. Tia tử ngoại. III. Tia Rơnghen. C. cm. ; D. ) cm IV. ánh Bài 20: Dao động điện từ nào dưới đây chắc chắn không có sự toả nhiệt do sáng nhìn thấy.Hai loại bức xạ nào dễ làm phát quang các chất và dễ ion hóa hiệu ứng Jun – Lenxơ: không khí? A. Dao động riêng lí tưởng B. Dao động riêng cưỡng bức A. II, III. B. I, IV. C. II, IV D. I, III C. Dao động duy trì. D. Cộng hưởng dao động Bài 13: Các tia có cùng bản chất là ... và tia tử ngoại Bài 21: Trong dãy phân rã phóng xạ có bao nhiêu hạt A. Tia và tia . B. Tia C. Tia và tia tử ngoại D. Tia và tia hồng ngoại và được phát ra Bài 14: Một cơn động đất phát đồng thời hai sóng trong đất : sóng ngang A. và ; B. và ; C. và ; D. và (S) và sóng dọc (P). Biết rằng vận tốc của sóng S là 4,5 km/s và của sóng P Bài 22 : Một con lắc lò xo dao động với phương trình: là 8 km/s. Một máy địa chấn ghi được cả sóng S và sóng P cho thấy rằng Quãng đường vật đi được trong thời gian 30s kể từ lúc là: sóng S đến sớm hơn sóng P 4 phút. Tâm động đất ở cách máy ghi A. 16 cm B. 3,2 m C. 6,4 cm D. 9,6 m D. đáp án khác A. B. C. Bài 23 : Cường độ dòng quang điện triệt tiêu khi hiệu điện thế giữa anôt và Bài 15: Một mạch dao động LC gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm catốt: A. Triệt tiêu và một tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là B. Nhỏ hơn một giá trị xác định, dương 1MHz. Giá trị của C bằng: C. Nhỏ hơn một giá trị âm xác định đối với mỗi kim loại D. Nhỏ hơn một giá trị âm, xác định phụ thuộc kim loại và bước sóng ánh A. ; B. ; C. ; D. sáng kích thích Bài 16Hãy biểu diễn đơn vị của từ thông trong hệ SI theo T,m Bài 24 : Một mạch điện xoay chiều 220V - 50Hz ,khi chọn pha ban đầu của A. T.m B. C. D. hiệu điện thế bằng không thì biểu thức hiệu điện thế là : Bài 17 : Người ta làm thí nghiệm về sóng dừng âm trong một cái ống dài A. 220sin(50t) V B. 0,825m chứa đầy không khí ở áp suất thường. Trong 3 trường hợp: (1) ống C. D. bịt kín một đầu; (2) Ống bịt kín hai đầu; và ống để hở hai đầu; Trường hợp Bài 25 : Khi mắc một điện áp xoay chiều 220V vào một dụng cụ P, thì thấy nào sóng dừng âm có tần số thấp nhất; tần số ấy bằng bao nhiêu? Cho biết dòng điện trong mạch bằng 0,25A và sớm pha so với điện áp đặt vào là 1/2. vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s. Cũng điện áp trên nếu mắc vào dụng cụ Q thì cường độ dòng điện trong A. Trường hợp (1), f = 75Hz B. Trường hợp (2), f = 100Hz mạch cũng vẫn bằng 0,25V nhưng cùng pha với điện áp đặt vào. Xác định C. Trường hợp (1), f = 100Hz D. Trường hợp (3), f = 125Hz dòng điện trong mạch khi mắc điện áp trên vào mạch chứa P và Q mắc nối Bài 18: Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng âm tiếp. A. Sóng âm là sóng dọc truyền trong các môi trường vật chất như rắn lỏng hoặc khí và trễ pha so với điện ápB. và sớm pha so với điện áp A. B. Sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 200Hz đến 16000 Hz vàsớm pha so với điện áp. D vàsớm pha sovới điệnáp C. Sóng âm không truyền được trong chân không C. D. Vận tốc truyền sóng âm thay đổi theo nhiệt độ Bài 26: Bức xạ điện từ có bước sóng 638nm, mắt ta nhìn thấy có màu gì ? 17
 18. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net A. Lục ; B. Đỏ C. Cam D. Vàng Bài 27: Chọn điều kiện ban đầu thích hợp để điện tích của tụ điện trong Ñaùp aùn 3 (1) Bài 1(B ) Trong h sóng dừng trên 1 sợi d y thì khoảng cách giữa 2 nút mạch dao động có dạng . Phát biểu nào sau đây là đúng liên tiếp bằng nửa bước sóng. khi nói về năng lượng điện tức thời của mạch dao động: Vậy là đáp án của bài. Bài 2(B) A. B. C. D. Bài 28: Con lắc lò xo gồm vật m = 100 g và lò xo k = 100 N/m, (lấy ) dao động điều hoà với chu kì là A. T = 0,2 s. B. T = 0,3 s. C. T = 0,1 s. D. T = 0,4 s. Bài 3(D) Thời gian cần thiết để 75% khối lượng của một khối chất Bài 29 :Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A và B là hai nguồn phóng xạ bị ph n rã là . kết hợp có phương trình sóng tại A, B là: thì quỹ tích Khối lượng còn lại là: những điểm dao động với biên độ cực đại bằng 2a là: A. Họ các đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm. B. Đường trung trực của AB. năm C. Họ các đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm và bao gồm cả đường Bài 4(B) Khi đặt thí nghi m trong chất lỏng có chiết suất n thì ta có: trung trực của AB. với là bước sóng khi đặt trong không khí. D. Họ các đường hyperbol có tiêu điểm AB. Bài 30: Vật dao động điều hòa với phương trình: ---> . Vậy đáp án là Gia tốc tại li độ là: Bài 5(D) A. B. C. D. Hoï vaø teân :…………………………… …… ÑIEÅM SOÁ :…………………………………. Thôøi gian: 45phuùt (19h 15 – 20h00) Baøi laøm : C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C8 C1 C1 C1 C1 C1 C1 0 1 2 3 4 5 Bài 6(D) theo đề ra 2 đầu cố định suy ra 2 điểm nút l = n do nhìn thấy 3 nút ở giũa suy ra n=4 C1 C1 C1 C1 C2 C21 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C3 vậy (m) 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 suy ra v= 18
 19. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net Bài 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu bởi ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,4μm đến 0,7μm. Tại đúng vị trí của vân sáng bậc 4 của ánh sáng vàng có λ1 = 0,5μm còn có bao nhiêu bức xạ khác có vân sáng tại vị trí đó ? A. 2; B. 3; C. 4; D. 5 Bài 3: Cho phản ứng hạt nhân: Biết độ hụt khối của . Năng lượng liên kết là và của hạt nhân là:A.771,88Mev ;B. 7,7188eV ; C. 77,188MeV D.7,7188MeV Bài 4 :Hoạt tính của đồng vị cacbon trong một món đồ cổ bằng gỗ bằng 4/5 hoạt tính của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn. Chu kỳ bán rã của gỗ là 5570 năm. Tìm tuổi của món đồ cổ ấyA. 1800 năm B. 1793 năm C. 1678 năm D. 1704 năm Bài 5 : Hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình là: ; thì A. Dao động thứ 1 sớm pha hơn dao động thứ 2 một góc - B. Dao động thứ 1 trễ pha hơn dao động 2 một góc C. Dao động thứ 2 trễ pha hơn dao động thứ 1 một góc - D. Dao động thứ 2 trễ pha hơn dao động thứ nhất 1 góc Bài 6: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do: A. Độ cao và độ to khác nhau. B. Khác nhau về tần số. C. Có số lượng và cường độ của các hoạ âm khác nhau. D. Tần số, biên độ và các hoạ âm khác nhau. Bài 7: Điều nào sau đây là đúng khi nói về phóng xạ ? A. Hạt nhân tự động phóng ra hạt nhân Hêli . B. Trong bảng phân loại tuần hoàn, hạt nhân con lùi hai ô so với hạt nhânmẹ C. Số khối của hạt nhân con nhỏ hơn số khối của hạt nhân mẹ 4 đơn vị. D. A, B và C đều đúng. Bài 8: Đồng vị là chất phóng xạ và tạo thành đồng vị của magiê. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của giảm đi 128 lần. Chu kỳ bán rã của bằng: A. 17,5h B. 21h C. 45h D. 15h Bài 9: Điều kiện sóng dừng trên dây khi cả hai đầu dây A, B đều cố định hay đều tự do là chiều dài dây l: (Với k = số bó sóng trên dây) A. B. C. D. Bài 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về độ to của âm và khả năng nghe của tai SỐ 3(2) con người? Bài 1: Một dây dài 120 cm đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh âm thoa dao A. Với các tần số từ 1000 đến 5000 Hz, ngưỡng nghe của tai người vào động với tần số 40 Hz. Biết vận tốc truyền sóng v = 32 m/s, đầu A nằm tại một nút sóng dừng. Số bụng sóng dừng trên dây là:A. 3; B. 4; C. 5; D. 6 khoảng 19
 20. U T 2011 – Mai u n Vi t – http://moduc2.net B. Tai con người nghe thính nhất đối với các âm trong miền có tần số từ 10000 đến A. Quang phổ của nguyên tử hyđrô là quang phổ liên tục. B. Các vạch trong quang phổ có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím 15000 Hz C. Ngưỡng đau của tai con người tương ứng với mức cường độ âm khoảng C. Giữa các dãy Laiman, Banme, Pasen không có ranh giới xác định D. A, B và C đều sai. D. Cả A và C đều đúng, B sai Bài 11: (I) Hiện tượng quang điện có thể xảy ra với mọi kim loại và với mọi bức Bài 19: Trong phóng xạ hạt nhân biến đổi thành hạt nhân thì xạ kích thích. Vì (II) Khi không có ánh sáng kích thích, hiện tượng quang điện không thể xảy ra A. B. với bất kì kim loại nào. C. D. A. (I) đúng, (II) đúng, hai phát biểu có tương quan Bài 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng? B. (I) đúng, (II) đúng, hai phát biểu không có tương quan A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một C. (I) đúng, (II) sai. D. (I) sai, (II) đúng. cách liên tục mà theo từng phần riêng biệt, đứt quãng. Bài 12: Để phát hiện ra tia hồng ngoại, ta có thể sử dụng hiện tượng nào và B. Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là một photôn. phương tiện nào ? Tìm câu trả lời saiA. Pin nhiệt điện; B. Màn huỳnh quang C. Năng lượng của các photôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước C. Mắt mèo,chuột D. Máy ảnh hồn ngoại sóng của ánh sáng Bài 13: (I) Trong công nghiệp người ta thường dùng tia tử ngoại để phát hiện các D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ vết nứt, vết xước nhỏ trên bề mặt các sản phẩm tiện.Vì (II) Tia tử ngoại có thể làm thuộc khoảng cách tới nguồn sáng. cho một số chất bị phát quang.(I) và (II) là các mệnh đề. Chọn đáp án đúng nhất Bài 21: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp A. (I) đúng, (II) đúng, hai phát biểu có tương quan. bằng: A. Một bước sóng. B. Nửa bước sóng. B. (I) đúng, (II) đúng, hai phát biểu không có tương quan. C. Một phần tư bước song D. Hai lần bước sóng C. (I) đúng, (II) sai. D. (I) sai, (II) đúng. Bài 22: Tính biên độ dao động A và pha φ của dao động tổng hợp hai dao động Bài 14:Các đồng vị phóng xạ có những ứng dụng nào trong các ứ/dụng sau điều hòa cùng phương: A.Chất côban phát ra tia dùng để tìm khuyết tật trong các chi tiết máy. A. A = 2,6; cosφ = 0,385 B. A = 2,6; tgφ = 0,240 B. Phương pháp các nguyên tử đánh dấu. C. A = 2,4; tgφ = 2,40 D. A = 2,2; cosφ = 0,385 C. Phương pháp dùng cácbon 14. D. A, B và C đều đúng. Bài 23: (I) Có thể đo cường độ hiệu dụng bằng ampe kế nhiệt vì (II) Về phương Bài 15: Chọn câu trả lời đúng. diện tác dụng nhiệt, dòng điện xoay chiều tương đương với dòng điện không đổi A. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó số hạt nhân phóng xạ (I) và (II) là các mệnh đề, Chọn đáp án phù hợp: còn lại bằng số hạt nhân bị phân rã. A. Phát biểu (I) và (II) đều đúng, chúng có tương ứng với nhau B. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó một nửa hạt nhân phóng B. Phát biểu (I) và (II) đều sai xạ ban đầu bị phân rã. C. Phát biểu (I) và (II) đều đúng, nhưng không tương ứng với nhau C. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó độ phóng xạ của nguồn D. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai giảm một nửa D. Cả A, B, C đều đúng. Bài 24: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần Bài 16: Người ta nói sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng vì: số . Biết phương trình của dao động thứ nhất là: A.Sóng dừng là sự giao thoa của các sóng kết hợp trên cùng một phương truyền sóng B. Sóng dừng chỉ xảy ra khi có sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ trên cùng và phương trình của dao động tổng hợp: một phương truyền sóng Phương trình của là: C. Sóng dừng là sự chồng chất của các sóng trên cùng một phương truyền sóng. D. Cả A, B, C đều đúng. A. B. Bài 17: Chọn câu đúng. Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức đi qua điện trở R trong khoảng thời gian t. Nhiệt lượng toả ra trên điện trở là: C. D. Bài 25: Điều nào sau đây là không phù hợp với các tiên đề của Anhstanh? Chọn câu trả lời đúng. A. B. C. D. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ của nguyên tử hyđrô? Bài 18: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản