ĐỀ TÀI : LÁ ĐÃ LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO? - Độ tuổi : 5-6 tuổi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
7
download

ĐỀ TÀI : LÁ ĐÃ LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO? - Độ tuổi : 5-6 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết được quá trình phát triển của chiếc lá, biết được sâu là kẻ thù nguy hiểm của lá. - Phát triển khả năng so sánh, sắp xếp sơ đồ phát triển của lá. - Giáo dục trẻ biết bảo vệ cây xanh bằng những hành động đơn giản mà trẻ có thể làm như : bắt sâu, tưới nước, nhặt lá vàng, xới đất… - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI : LÁ ĐÃ LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO? - Độ tuổi : 5-6 tuổi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com TÀI : LÁ Ã L N LÊN NHƯ TH NÀO? tu i : 5-6 tu i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t ư c quá trình phát tri n c a chi c lá, bi t ư c sâu là k thù nguy hi m c a lá. - Phát tri n kh năng so sánh, s p x p sơ phát tri n c a lá. - Giáo d c tr bi t b o v cây xanh b ng nh ng hành ng ơn gi n mà tr có th làm như : b t sâu, tư i nư c, nh t lá vàng, x i t… - Phát tri n kh năng làm vi c theo nhóm. II. CHU N B : - Máy vi tính, màn chi u - Gi y bút màu - D ng c làm vư n III. TI N HÀNH: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1. Ho t ng 1 : Lá ã l n lên như th nào ? - Cô cho tr xem video clip v quá trình l n lênc a chi c lá. - Cô và tr cùng th o lu n + Cho tr mô t quá trình phát tri n c a lá b ng ngôn ng c a tr . + G i ý v nh ng y u t giúp lá cây phát tri n t t mà tr bi t .VD : nư c, ánh sáng… 2. Ho t ng 2 : Câu chuy n :” Chi c lá non dũng c m “ Bu i sáng cu i xuân, ánh n ng tơ h ng óng ánh tr i xu ng kh p khu vư n. Nh ng cô Ong áo ch n vàng ang m i mi t l y ph n hoa. Các cô v a làm v a hát: “ chi c òn gánh cong cong. Nào ta l y m t. Hương xuân bay bên ng...”. àn bư m áo qu n r c r cũng ang say sưa: “ Hãy l i ây b n ơi. Chúng ta cùng vui chơi”. Chi c Lá Non ra i vào bu i sáng như th . Nó kêu lên ng c nhiên thích thú. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ôi p quá! B u tr i sáng quá! M cây âu y m: - Lá Non c a m , hát cùng các ch con nào! Các ch c a Lá Non ân c n: - Em Lá Non ơi. Khu vư n vui l m! Hát cùng các ch nào, nào hát bài ca: “ M t tr i xanh.” b t chư c các ch , Lá Non v y v y bàn tay bé nh c a mình hát theo: - M t bàn tay xinh xinh. Trăm bàn tay xinh xinh. Bàn tay ón n ng xanh. bàn tay làm vi c t t. Nh ng ngày m i th t vui. Vài hôm Lá Non quen d n v i cu c s ng trong khu vư n. ây là nhà ch Mái Mơ có àn con ông úc. Nó b t u ý xung quanh r i băn khoăn h i m : - M ơi! Sao nh ng chi c lá dư i g c cây l i ngh ch t b n th ? Sao vàng khô th ? Sao không lên ây hát v i chúng con? i v i Lá Non i u gì cũng m i m . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Bây gi Lá Non ã c ng cáp. Nó ã xào x c hát ư c m t mình theo chi Gió nh ng bài hát th t dài. nó cũng ã hi u t i sao nh ng chi c lá n m dư i kia l i vàng v t như th . Nghĩ t i i u ó, Lá Non vương bu n. M t bu i sáng Lá Non ch t gi t mình t nh gi c. Ti ng các ch nó lào xào s hãi: - B n Sâu kìa. Chúng ang lao v phía chúng ta. Nó rùng mình nhìn lũ Sâu lông lá g m ghi c, nh ng chi c răng nanh chìa nh n ho t ang hùng h trèo lên. M Lá Non cu ng quýt v n ngư i, rung mình c tung lũ Sâu Róm xu ng t, nhưng chúng v n lì l m, hô h cư i man r : - Làm th t chúng thôi. H ... h ... Ti ng rên r au n c a các ch Lá. ti ng nhai rau ráu c a lũ Sâu Róm. Thương các ch quá, Lá Non b t khóc n c n . Bu i sáng, m Cây cùng nh ng ch Lá âm th m rũ. M Cây nh c n anh chim Sâu: - Ch ng hi u sao m y năm nay chim chóc ít h n. Anh chim Sâu không bi t trôi d t làm ăn nơi âu. êm nay lũ Sâu Róm l i n. M lo l m... các ch lá xanh xám khóc t c tư i: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Anh chim Sâu ơi nhanh v v i chúng em i. Lá Non nư c m t cũng lưng tròng. Nó ng viên các ch : - ng khóc n a các ch . ng làm m bu n. T i nay Lá Non không ng . Ngư i nó căng lên nghe ngóng m i ng tĩnh. Ti ng àn khuya c a anh nh c sĩ D Mèn cũng ã im b t. Dăm vì sao nh t nh t thiêm thi p ng trên n n tr i êm. Hình như êm nay lũ Sâu không ên. Hay b a ăn êm qua v n còn no nê? Lá Non m ng th m. T ch p t i các ch nó phâp ph ng lo s bàn tán bây gi ã ng thi p vì m t m i. Các ch ơi c ng ngon. êm nay... úng lúc ó, nghe ti ng th h ng h c kéo theo mùi tanh tư i x c vào mũi. Tay run run, Lá Non tr n tĩnh nhìn xu ng. Lũ Sâu v n nh ng chi c răng non nh n ho t khua lo n x . V n nh ng thân hình l m ch m lông lá. Chúng ang rình r p rình u n lên vòng xu ng thoăn tho t bò t i. L y h t can m Lá Non hét to: - Lũ Sâu c ác. Chúng mày không ư c ng vào các ch tao! Hãy ăn th t tôi ây này! Tên Sâu i u, m t l i long sòng s c cư i g n: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - A nhóc con Lá Non. To gan th t! Chúng mày âu l i ay th t nhóc con này ã! Lá Non rùng mình khi nh ng chi c lông g m ghi c c a lũ Sâu ng vào da th t. Nó c vùng v y trong nh ng chi c răng nh n ho t. “ Á au quá! Chúng c n con au quá!” lá Non nghi n ch t răng c không ti ng kêu b t ra. Toàn thân nó au rát. Trong cơn au nó nghe th y ti ng v ng c a ai ó xa l c xa lơ. - Ai chà lũ Sâu phá h i cây này... ó là ti ng la c a cô ch . Sáng nay trư c gi t i l p, cô ch o qua thăm vư n. Phát hi n th y lũ Sâu ang bâu en Lá Non, cô ã g y ngay h t xu ng t. th là s ph n c a lũ Sâu Róm c ác ã ư c nh o t. Lá Non m m t trong ti ng g i xôn xao c a các ch nó. M nó ang ưa vào nó nh ng gi t sương mai ng t l m. Nó mu n nói v i m nó và các ch nó r ng: - Anh Chim Sâu chưa v nhưng ã có cô ch . Cô ch s b t h t loài sâu c ác. Chúng ta không còn lo lũ Sâu n a. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Hình như m và các ch nó u hi u i u nó mu n nói. Lúc cô ch vào nhà, m nó g t u t ý cám ơn còn các ch nó giơ tay v y v y mãi. - t m t s câu h i àm tho i v n i dung câu chuy n, v quá trình phát tri n c a lá. - Cùng tr t tên câu chuy n. 3. Ho t ng 3: H a sĩ tí hon Cho tr v l i quá trình phát tri n c a lá cây. 4. Ho t ng 4: Bé làm vư n Cho tr tham gia nh t lá vàng, b t sâu, tư i nư c cho cây Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản