intTypePromotion=1

Đề tài thảo luận : Cơ sở pháp lý của Kiểm toán Độc lập Việt Nam

Chia sẻ: Ha Thanh Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
169
lượt xem
46
download

Đề tài thảo luận : Cơ sở pháp lý của Kiểm toán Độc lập Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỞ ĐĐẦẦUU Cho đến nay, Kiểm toán Việt Nam đã đi được chặng đường hơn 10 năm. đóng góp quan trọng trong việc lành mạnh hóa nền tài chính Việt Nam tạo đà phát triển cho nền kinh tế Kiểm toán độc lập là lọai hình kiểm toán đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam đánh dấu sự ra đời của Kiểm toán Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài thảo luận : Cơ sở pháp lý của Kiểm toán Độc lập Việt Nam

 1. Đề tài thảo luận tài Cơ sở pháp lý của Kiểm toán Độc Nhóm lập Việt Nam 08
 2. Danh sách nhóm 8 llớp kt4a Danh sách nhóm 8 ớp kt4a Danh Đh.Công Đoàn Đh.Công Đoàn 1.Nguyễn Hoàng Ly 2.Hà Thị Thanh Giang 3.Nguyễn Minh Huế 4.Vương Hồng Ngọc 5.Nguyễn Diệu Linh 6.Nguyễn Thu Thủy
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí kế toán  Các webside: Tailieu.vn, moj.gov.vn,   luatgiapham.com VACPA  
 4. MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU Cho đến nay, Kiểm toán Việt Nam đã   đi được chặng đường hơn 10 năm.  đóng góp quan trọng trong việc lành  mạnh hóa nền tài chính Việt Nam tạo đà phát triển cho nền kinh tế  Kiểm toán độc lập là lọai hình kiểm  toán đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam  đánh dấu sự ra đời của Kiểm toán  Việt Nam 
 5. 1.Khái quát về KTĐL Việtt Nam 1.Khái quát về KTĐL Việ Nam 1.Khái • Khái niệm Kiểm tra tài li ệu Tính trung thực, hợp lí số liệu kế toán Đánh giá BCTC • KTĐL Việt Nam ra đời năm 1991  Công ty  Công ty  kiểm  dịch vụ tư  toán Việt  vấn tài  Nam  chính kế  (VACO)  toán và  kiểm toán  (AASC) 
 6. 2.. Cơ sở pháp lí: 2 Cơ sở pháp lí: 2. 2.1.Luật Kiểm toán Việt Nam số 67 2.1. Gồm 8 Chương với 64 Điều  Chương I. Những quy định chung  Chương V. Hoạt động kiểm toán độc  (Từ Điều 1 đến Điều 13) lập (từ Điều 40 đến Điều 52) Chương VI. Kiểm toán BCTC đơn vị có Chương II. Kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề (Từ Điều 14 đến Điều lợi ích công chúng (từ Điều 53 đến Điều 19) 58) Chương III. Doanh nghiệp kiểm toán  Chương VII. Xử lý vi phạm và giải  quyết tranh chấp (từ Điều 59 đến Điều (Từ Điều 20 đến Điều 36) 61) Chương IV. Đơn vị được kiểm toán  Chương VIII. Điều khoản thi hành  (từ Điều 37 đến Điều 39) (Điều 62 đến Điều 64)
 7. 2.2. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 2.2. Quá trình hình thành các chuẩn mực kiểm toán                                Tác động ngược           Tác động ngược         Tác động ngược Quy trình  Phương kiểm toán  thức tiếp Thực  Chuẩn  Chuẩn  chuẩn của  tiễn  mực  mực  cận của công ty  công  kiểm  kiểm  từng kiểm toán việc  toán  toán  kiểm kiểm  quốc gia quốc tế toán viên toán Vai trò của  Vai trò của  Vai trò của liên công ty Kiểm  hội nghề  đoàn Kiểm toán  toán nghiệp Quốc tế
 8. Nội dung Hệ  thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Đợt 1: Ban hành bốn (04) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Đợt 2: Ban hành sáu (06) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam  Đợt 3 : Ban hành sáu (06) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam  Đợt 4 : Ban hành năm (05) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 
 9. Tiiếp T Đợt 5 : Ban hành sáu (06) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam  Đợt 6 : Ban hành sáu (06) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam  Đợt 7 : Ban hành bốn (04) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam  Đánh giá: +là cơ sở đánh giá các BCTC một cách khoa học, khách quan   +là cơ sở cho việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán  +là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và thi tuyển kiểm toán viên 
 10. Kếtt luận Kế luận  Trong tương lai, nền kinh tế Việt   Nam sẽ tiếp tục phát triển với  nhiều kênh cung cấp vốn từ thị  trường chứng khoán và ngân hàng  đòi hỏi phải được cung cấp các  dịch vụ kiểm toán có chất lượng  cao. Từ đó đem lại ngày càng  nhiều cơ hội và thách thức hơn  cho việc phát triển và quản lí kiểm  toán độc lập, nếu không chuẩn bị  1 cơ sở pháp lí tốt, Việt Nam sẽ  không đạt được kết quả như mong  muốn
 11. Thank for watching!!!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản