intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

Chia sẻ: Pham Hương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

755
lượt xem
169
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn môi trường là các giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chất thải, được cơ quan có thẩm quyền qui định, làm căn cứ và bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

 1. MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: LÊ THỊ THOA BÀI THẢO LUẬN: TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
 2. DANH SÁCH NHÓM Nguyễn Hà Hưng 1. Nguyễn Văn Hưng 2. Nguyễn Văn Thủy 3. Vũ Mạnh Huy 4. Vũ Anh Tuân 5.
 3. MỤC LỤC I. TIÊU CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Khái niệm chung về tiêu chuẩn.  Phân loại.  Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.  Một số ví dụ về tiêu chuẩn trong quản lý môi trường.  II.QUY CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG. Khái niệm quy chuẩn .  Các quy chuẩn môi trường Việt Nam.  Một số ví dụ về quy chuẩn trong quản lý môi trường.  III.Ý NGHĨA CỦA TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG. IV. SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIÊU CHUÂN VÀ QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG. V. MỘT SỐ ĐIỀU VỀ ISO 1401
 4. I. TIÊU CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG. 1. Khái niệm chung về tiêu chuẩn.   ­   Tiêu chuẩn môi trường là các giới hạn cho phép của các  thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm  lượng chất gây ô nhiễm trong chất thải, được cơ quan có  thẩm quyền qui định, làm căn cứ và bảo vệ môi trường. - Theo Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam:"Tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mức, giới hạn cho phép, được quy định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường". (kiểm tra, kiểm  soát môi trường, xử lý các vi phạm môi trường và đánh  giá tác động môi trường…)
 5. 2. Phân loại tiêu chuẩn trong quản lý môi trường. Gồm có 4 loại: Thứ nhất, tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh - gồm: + Nhóm tiêu chuẩn môi trường đối với đất phục vụ cho các mục đích về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và mục đích khác; + Nhóm tiêu chuẩn môi trường đối với nước mặt và nước dưới đất phục vụ các mục đích về cung cấp nước uống, sinh hoạt, công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, tưới tiêu nông nghiệp và mục đích khỏe;
 6. + Nhóm tiêu chuẩn môi trường đối với nước biển ven bờ phục vụ các mục đích về nuôi trồng thuỷ sản, vui chơi, giải trí và mục đích khác; + Nhóm tiêu chuẩn môi trường đối với không khí ở vùng đô thị, vùng dân cư nông thôn; + Nhóm tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng, bức xạ trong khu vực dân cư, nơi công cộng.
 7. - Thứ hai,tiêu chuẩn về chất thải gồm: + Nhóm tiêu chuẩn về nước thải công nghiệp, dịch vụ, nước thải từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nước thải sinh hoạt và hoạt động khác; + Nhóm tiêu chuẩn về khí thải công nghiệp; khí thải từ các thiết bị dùng để xử lý, tiêu huỷ chất thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế và từ hình thức xử lý khỏe đối với chất thải;
 8.  + Nhóm tiêu chuẩn về khí thải đối với phương tiện giao  thông, máy móc, thiết bị chuyên dụng;  + Nhóm tiêu chuẩn về chất thải nguy hại;  + Nhóm tiêu chuẩn về tiếng ồn, độ rung đối với phương tiện  giao thông, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động  xây dựng.
 9. - Thứ ba,tiêu chuẩn có liên quan đến sưc khỏe được xây dựng trên cơ sở đánh giá rủi ro nhằm xác định ngưỡng an toàn mà con người có thể chấp nhận được. - Thứ tư, tiêu chuẩn liên quan tới công nghệ.
 10. 3. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Tiêu chuẩn môi trường có quan hệ mật thiết với sự phát  ­ triển bền vững của mỗi quốc gia. Hệ thống tiêu chuẩn  môi trường là một công trình khoa học liên ngành, nó  phản ánh trình độ khoa học, công nghệ, tổ chức quản lý  và tiềm lực kinh tế ­ xã hội có tính đến dự báo phát triển.
 11. Cơ cấu của hệ thống tiêu chuẩn môi trường bao gồm các  ­ nhóm chính sau:  + Những quy định chung.  + Tiêu chuẩn nước, bao gồm nước mặt nội địa, nước ngầm,  nước       biển và ven biển, nước thải v.v...
 12. +Tiêu chuẩn không khí, bao gồm khói bụi, khí thải (các  chất thải) v.v... +Tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ đất canh tác, sử dụng  phân bón trong sản xuất nông nghiệp. +Tiêu chuẩn về bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc trừ sâu, diệt  cỏ.
 13. +Tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ các nguồn gen, động thực vật, đa dạng sinh học. +Tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử, văn hoá. +Tiêu chuẩn liên quan đến môi trường do các hoạt động khai thác khoáng sản trong lòng đất, ngoài biển v.v...
 14. 4,Một số ví dụ về tiêu chuẩn trong quản lý môi trường. a. Các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh có hiệu lực pháp lý hiện hành - Nhóm tiêu chuẩn về chất lượng nước: +TCVN 6773:2000 Chất lượng nước dùng cho thuỷ lợi; +TCVN 6774:2000 Chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thuỷ sinh; +TCVN 7382:2004 Chất lượng nước - Nước thải bệnh viện – Tiêu chuẩn thải.
 15. - Nhóm tiêu chuẩn về môi trường không khí +TCVN 5508:2009 Không khí vùng làm việc. Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo; +TCVN 5509:2009 Không khí vùng làm việc. Silic dioxit trong bụi hô hấp. Giới hạn tiếp xúc tối đa;
 16. b. Các tiêu chuẩn về chất thải có hiệu lực pháp lý hiện hành - Nhóm tiêu chuẩn về chất thải rắn: +TCVN 6696:2009 Chất thải rắn. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường; +TCVN 6705:2009 Chất thải rắn thông thường. Phân loại; - Nhóm tiêu chuẩn về chất thải nguy hại: +TCVN 6706:2009 Chất thải nguy hại. Phân loại; +TCVN 6707:2009 Chất thải nguy hại. Dấu hiệu cảnh báo;
 17. II. QUY CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 1. Khái niệm quy chuẩn           Quy chuẩn môi trường là văn bản pháp quy kỹ thuật  quy định về mức giới hạn, yêu cầu tối thiểu, các ngưỡng,  các mục bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo sức khỏe con  người, bảo vệ môi trường. Do cơ quan có thẩm quyền ban  hành dưới văn bản để bắt buộc áp dụng.
 18. 2. Các quy chuẩn môi trường Việt Nam. - Việt Nam có các quy chuẩn môi trường cơ bản như sau: + Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước bao gồm: nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước thải công nghiêp chế biến thủy sản,nước thải công nghiệp giấy và bột giấy,nước thải công nghiệp dệt may, nước thải sinh hoạt…..
 19. + Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí + Quy chuẩn quốc gia về chất lượng đất. + Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn độ rung.
 20. 4. Một số ví dụ về quy chuẩn trong quản lý môi trường. ­ Đến hết tháng 11 năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường  đã chuyển đổi, ban hành được 36 QCKT quốc gia về môi  trường,trong đó gồm có một số QCVN như sau: +QCVN 01:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về nước thải  công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên; +QCVN 02:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về khí thải lò đốt  chất thải rắn y tế; +QCVN 03:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về kim loại nặng  trong đất;
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2