intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu

Chia sẻ: Zhu Zhengting | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

6
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm chuẩn bị và nâng cao kiến thức để bước vào kì thi sắp diễn ra, mời các bạn học sinh lớp 7 cùng tham khảo “Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu” được chia sẻ dưới đây để ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng nghị luận văn học. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020 ­ 2021   MÔN NGỮ VĂN ­ LỚP 7 Mức độ Nhận biết Thông   Vận dụng  Vận dụng   Tổng   Lĩnh vực  hiểu cao số nội dung I. Đọc hiểu   ­ Tác giả, tác  ­ Nội   ­ Hành động  Ngữ liệu:  phẩm  dung của    của bản thân  Đoạn trích  ­ Phương thức  văn bản  (liên quan  SGK Ngữ Văn  biểu đạt  chứa  đến đoạn  7 tập 2  ­ Câu rút gọn  đoạn trích trích) ­ Số câu 3 1 1 5 ­ Số điểm  3.0 1.0 1.0 5.0 ­ Tỉ lệ  % 30  10 10  50  Viết  bài  II. Làm văn văn nghị  luận chứng  minh ­ Số câu  1 1 ­ Số điểm 5.0 5.0 ­ Tỉ lệ % 50 50 Tổng số câu 3 1 1 1 6  Số điểm 3.0 1.0 1.0 5.0 10.0 Tỉ lệ  % 30 10 10 50 100
  2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020 ­ 2021   MÔN NGỮ VĂN ­ LỚP 7 Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao I. Đọc ­ hiểu ­ Xác định tên  Trình   bày ­  Hành   động   của  văn bản: tác phẩm  được nội dungb  ản   thân  về   một  Ngữ liệu: (Câu 1a:  của   văn   bảnv  ấn   đề   có   trong  Đoạn trích  0,5điểm) chứa   đoạnđo   ạn   trích  (Câu   SGK Ngữ văn  ­ Xác định tên  trích  (Câu   4: 5: 1,0đi   ểm) 7 tập Hai tác giả (Câu  1,0điểm) 1b: 0,5điểm) ­ Xác định  PTBĐ chính (Câu 2:  0,5điểm) ­ Xác định và  ghi lại các câu  rút gọn (Câu 3:  1,5điểm) Số câu : 5 3 1 1 5 Số điểm : 5 3.0 1.0 1.0 5.0 Tỉ lệ: 50% 30 % 10% 10 % 50% II. Tạo lập  Viết   bài   văn  Số câu:  1 văn bản:  chứng   minh  từ  Số điểm: 5 xưa   đến   nay,  nhân   dân   Việt  Nam   luôn   sống  theo   đạo   lí   “Lá  lành   đùm   lá  rách”.  (Câu   6:   5,0điểm) Số câu: 1 1 Số điểm: 5 5.0 5.0 Tỉ lệ %: 50 50% 50% Tổng số câu Số câu: 3 Số câu: 1 Số câu:  2 Số câu: 6 Tổng số điểm Số điểm: 3 Số điểm: 1 Số điểm:  6 Số điểm: 10 Tỉ lệ % TL: 30% TL: 10% TL: 60% TL: 100%     
  3. TRƯỜNG THCS PHAN BỘI  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II ­ NĂM HỌC 2020­2021 CHÂU Môn: Ngữ văn ­ Lớp 7 (Đề thi có 01 trang) Thời gian làm bài 90 phút, không kể phát đề ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2020­2021 MÔN NGỮ VĂN ­ LỚP 7 I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (5.0 điểm)               Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:        "Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính,   trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong   hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng   bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu   nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng   chiến."                                                                                   (Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập II)   Câu 1:(1,0 điểm)      a/  Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? (0,5đ)      b/ Tác giả của văn bản chứa đoạn trích là ai? (0,5đ)   Câu 2: (0,5 điểm)  Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.    Câu 3: (1,5 điểm) Ghi lại các câu rút gọn có trong đoạn trích.   Câu 4: (1,0 điểm) Nêu nội dung của văn bản chứa đoạn trích.    Câu 5: (1,0 điểm) Là học sinh, em sẽ làm gì để  kế  thừa và phát huy tinh thần yêu nước   của nhân dân ta?      II. TẠO LẬP VĂN BẢN (5,0 điểm)
  4.      Hãy chứng minh rằng từ xưa đến nay, nhân dân Việt Nam luôn sống theo đạo lí “Lá lành  đùm lá rách”.  ­­Hết­­
  5. HƯỚNG DẪN CHẤM  A. Hướng dẫn chung:             ­ Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài   làm của học sinh, tránh trường hợp đếm ý cho điểm.             ­ Cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích   những bài viết có ý tưởng riêng và giàu chất văn.             ­ Giáo viên định điểm bài làm của học sinh cần căn cứ vào mức độ đạt được ở cả   hai yêu cầu: kiến thức và kỹ năng. Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm. Sau đó làm tròn số  đúng theo quy định. B. Hướng dẫn cụ thể:  I. PHẦN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (5.0 điểm) Câu Nội dung cần đạt Điểm 1 ­ Tên văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 0,5 ­ Tác giả: Hồ Chí Minh   0,5 2  Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0,5 3   Ghi lại đầy đủ 3 câu rút gọn, mỗi câu đúng 0,5 đ: ­ Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.   0,5 ­ Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. 0,5 ­  Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ  chức, lãnh đạo, làm   0,5 cho tinh thần yêu nước của tất cả  mọi người đều được thực hành vào   công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến. 4 Nội dung của văn bản: (có 2 ý, trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm): ­ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. 0,5 ­ Đó là truyền thống quý báu của ta. 0,5 5  Học sinh thể hiện được quan điểm cá nhân của mình, miễn sao phù hợp   với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Sau đây là một số gợi ý: Mức 1. Học sinh trả lời được hai trong các ý sau đây: ­ Tìm hiểu lịch sử của dân tộc. 1,0 ­ Biết ơn, trân trọng và tự hào công ơn của các anh hùng dân tộc. ­ Cố gắng học tập, rèn luyện hạnh kiểm, rèn luyện thân thể để  mai sau   góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước. ­ Yêu thương những người thân, yêu quê hương, yêu đất nước,…  Mức 2. HS nêu được 1 trong các ý trên   0.5 Mức 3. Học sinh không có câu trả  lời hoặc trả  lời không đúng với yêu  0 cầu của đề. 
  6. II. TẠO LẬP VĂN BẢN (5.0 điểm)                               Nội dung               5.0 Hãy chứng minh rằng từ xưa đến nay, nhân dân Việt Nam luôn sống  theo đạo lí “Lá lành đùm lá rách”. 1. Yêu cầu chung: ­ Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết bài chứng minh ­ Bài làm phải được tổ  chức thành bài làm văn hoàn chỉnh; kết cấu hợp lý,  diễn đạt trôi chảy, hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp,... ­ Biết sử dụng phương thức biểu đạt chính là nghị luận. 2. Yêu cầu cụ thể: a) Đảm bảo các phần của bài văn chứng minh: Trình bày đầy đủ bố cục 3  0.5 phần: mở bài, thân bài, kết bài. b) Xác định đúng vấn đề  chứng minh: Đạo lí “Lá lành đùm lá rách”   của  0.5 nhân dân Việt Nam.                                  c) Viết bài:  Học sinh có thể  tổ  chức bài làm theo nhiều cách khác nhau   nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau: ­ Mở bài: Giới thiệu vấn đề chứng minh, dẫn câu tục ngữ 0.5 ­ Thân bài: (2.0 đ) + Giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” (nghĩa đen, nghĩa bóng) 0.5 + Chứng minh đạo lí tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam 1.0 + Bàn luận, mở rộng: . Ý nghĩa của đạo lí đối với xã hội, đối với bản thân. 0.25 . Phê phán những người sống vô cảm, không biết yêu thương người khác  0.25 hoặc giúp đỡ người khác nhưng không xuất phát từ tâm mà cốt để lấy danh  tiếng, đánh bóng tên tuổi; những người sống ỷ lại, lười biếng, chỉ biết trông  chờ vào sự giúp đỡ của người khác. ­ Kết bài: (0.5đ) + Nhấn mạnh giá trị câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” trong đời sống thực  0.25 tế ngày nay. + Liên hệ bản thân hoặc lời khuyên, lời kêu gọi đối với mọi người. 0.25 d) Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ; thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề  0.5 chứng minh. e) Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy  tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 0.5
  7. Lưu ý:  GV cần linh hoạt trong việc đánh giá và ghi điểm cho từng đối tượng học sinh .  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2