intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Môn thi: Thực hành - Mã đề thi: KTML-ĐHKK-TH27

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

59
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Môn thi: Thực hành - Mã đề thi: KTML-ĐHKK-TH27 sau đây là đề thi thực hành nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Tham khảo đề thi để nắm bắt được cấu trúc đề thi cũng như có kế hoạch ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Môn thi: Thực hành - Mã đề thi: KTML-ĐHKK-TH27

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 ­ 2012) NGHỀ:  KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MÔN THI: THỰC HÀNH Mã đề thi:  KTML – ĐHKK ­ TH 27  DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA  KHÔNG KHÍ TT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC KÝ  TÊN 1 Trần Phạm  Chuyên gia  Trường CĐN  TS Miền  Tuất trưởng Bắc 2 Lê Quang Liệu Chuyên gia  Trường CĐN  TS Miền  Bắc 3 Đậu Thanh  Chuyên gia  Trường CĐN  Việt Hàn Hưng 4 Phạm Vũ Công Chuyên gia Trường CĐN Đồng  Nai 5 Lê Tuấn Đạt Chuyên gia Trường CĐN Xây dựng 6 Phí Ngọc Liễn Chuyên gia Công ty CBTS  Hải  Phòng NGHỀ  KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Nội dung đề thi  Điểm đạt Phần A: Thay thế quạt ngưng máy điều hòa hai phần tử. 35 Phần B: Lắp  hoàn chỉnh mạch  điện tủ lạnh  trực tiếp  35 Phần C (30 điểm – phần tự chọn do các trường ra đề). 30 Tổng cộng 100 Ghi chú:
  2. PHẦN A: thời gian 120 phút Thay thế quạt  ngưng máy điều hòa hai phần tử. A/  MÔ TẢ KỸ THUẬT. 1. Mô tả kỹ thuật đề thi a.Hệ thống: Máy điều hòa không khí 2 khối là loại máy có 2 khối riêng biệt 1 khối lạnh và 1   khối nóng sau khi lắp đặt kết nối 2 khối này lại bằng ống đồng dẫn môi chất. Khi hệ thống máy nén hoạt động hút hơi môi chất sinh ra  ở giàn bay hơi P0 và t0 nén  lên áp suất Pk  và nhiệt độ  tk  đẩy vào dàn ngưng tụ   ở  đây môi chất thải nhiệt ra môi   trường chuyển pha trạng thai từ thể hơi sang thể lỏng. Môi chất tiếp tục đi qua tiết   lưu làm giảm áp từ Pk xuống P0 vào dàn bay hơi, ở đây môi chất thu nhiệt môi trường  sôi và bay hơi được máy nén hút về thực hiện chu trình mới.  2. Yêu cầu kỹ thuật.
  3. ­ Nhốt gas, tháo máy đưa về vị trí sửa chữa. ­ Kiểm tra, đo đạt, xác định hư hỏng của quạt. ­ Tháo mạch điện ­ Tháo quạt theo qui trình ­ Lắp quạt mới, lắp điện đúng theo qui trình ­ Vận hành chạy thử. 3. Quy trình thực hiện bài thi: Thay thế quạt ngưng máy điều hòa hai phần tử. B. DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ 1. Danh mục dụng cụ: SỐ  STT TÊN DỤNG CỤ ĐƠN VỊ LƯỢN GHI CHÚ G 1 Kìm điện các loại Bộ 1 3 Kìm bấm cốt Cái 1 4 Kìm tuốt dây điện  Cái 1 5 Am per kìm Cái 1 6 Cale, mỏ lếch và dụng cụ cần  Bộ 1 thiết 2. Danh mục thiết bị, vật tư: QUI  C ST SỐ  TÊN THIẾT BỊ, VẬT TƯ Á ĐƠ GHI  N VỊ LƯỢNG CHÚ C H 1 CB  1 pha Cái 1 2 Máy điều hòa không khí 2 phần tử 1Hp Cái 1 3 Tụ điện  4 µF cái 1 4 Dây 24/10 cadivi m 1 5 Đầu cốt cái 10 6 Quạt  cái 1 C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ.
  4. ĐIỂM  ĐIỂM  GHI  TT NỘI DUNG THANG ĐIỂM THỰC  CHUẨN CHÚ TẾ 01 Kiểm tra, đo đạt, xác định hư hỏng 10Điểm 02 Tháo mạch điện, tháo quạt 5 Điểm 03 Thay quạt mới, lắp mạch điện và hoàn  10 Điểm thiện 04 An toàn lao động 5 Điểm 05 Mỹ thuật 5 Điểm 9 Hoàn thành chậm so với thời gian qui định: 1  ­2,5điểm 10 phút Hoàn thành chậm so với thời gian qui định: trên  Loại 30 phút TỔNG ĐIỂM: 35 ĐIỂM Phần B (35 điểm)­ Thời gian: 90  phút:   LẮP  HOÀN CHỈNH MẠCH  ĐIỆN TỦ  LẠNH  TRỰC TIẾP  GIỚI THIỆU. Đề thi yêu cầu thí sinh đấu nối mạch điện tủ lạnh trực tiếp hoàn thiện  NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 1,5 giờ  2. Nhiệm vụ. Thí sinh sẽ nhận được: +Sơ đồ nguyên lý mạch điện tủ lạnh trực tiếp
  5. cc 3 4 2 1.C«ng t¾c ®iÖn 5 c 2.§ Ì n chiÕu s¸ ng 3.R¬le khèng chÕ nhiÖt ®é 6 4.R¬le b¶o vÖ Block 5.§ iÖn trë x¶ tuyÕt 6.Block tñ l¹ nh 7.R¬le khëi ®éng s R 7 1 S¬ ®å nguyª n lý m¹ ch ®iÖn tñ l¹ nh trùc tiÕp + Thiết  bị tủ lạnh trực tiếp: Thí sinh kiểm tra phụ kiện được phát, thí sinh được phép đề  ghị  thay đổi phụ  kiện hư hỏng, không đúng giá trị hoặc thiếu trong vòng 15 phút đầu của thời gian thi  mô  đun này. Sau khi đấu nối xong, thí sinh tiến hành hiệu chỉnh và kiểm tra chức năng của  mạch trước khi đệ trình cho các giáo viên chấm thi. 3. Danh mục vật tư, thiết bị. STT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị 1 Câu chì 1 Cái 2 Đèn b áo 1 Cái 3 Thermostar 1 Cái 4 Công tắc đèn 1 Cái 5 Điện trở xả đá 1 Cái 6 Rơ le nhiệt 1 Cái 7 Tụ điện 1 Cái 8 M áy n én 1 Cái 9 Dây điện (1x1) mm   12 m 10 Thiết bị tủ lạnh trực tiếp 1 Bộ  4. Danh mục dụng cụ
  6. STT TÊN DỤNG CỤ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 1 Kìm nhọn Cái 1 2 Đồng hồ vạn năng Cái  1 3 Am pe kìm Cái 1 4 Kìm tuốt dây điện  Cái 1 5 Tuốc nơ vit các loại  Bộ 1 6 Bút thử điện  Cái 1 5. Hướng dẫn cho thí sinh. a/ Kiểm tra, xắp xếp phụ kiện và tiến hành đấu nối. b/ Sau khi đấu nối xong, dùng đồng hồ ở thang đo Ohm kiểm tra thông mạch  c/ Cấp nguồn  xoay chiều cho mạch điện khi đã an toàn. d/ Kiểm tra các thông số kỹ thuật khi tủ lạnh làm việc. THANG ĐIỂM TT Tiêu chí chấm Điểm  Điểm  tối đa thực tế 1 Chức năng của mạch. 8 Cấp nguồn, mạch sẵn sàng 2 Mạch điện hoạt động đúng yêu cầu 6 2 Đấu nối mạch điện. 10 Tất cả các phụ kiện đúng theo sơ đồ 3 Mối nối chắc chắn, tiếp xúc tốt 4 Các phụ kiện chắc, thẳng, gọn 3 3 Đo được các thông số kỹ thuật 8 Dòng khởi động  4 Dòng khởi làm việc 4 4 An toàn 3 Trang bị đầy đủ bảo hộ 0,6 Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề 0,6 Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp 0,6 Có các điểm nối đất 0,6 An toàn cho người và thiết bị  0,6 5 Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung  3 mô đun này thực hiện hoàn chỉnh ) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời  3
  7. gian quy định. Quá giờ 0 Tổng điểm 35 Lưu ý: Phần thi đạt yêu cầu khi. ­ Đảm bảo an toàn ­ Không quá 10% thời gian quy định  Phần C: (30 điểm – phần tự chọn do các trường ra đề). ....................,ngày .........tháng........năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2