intTypePromotion=3

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: LĐTBCK-TH31

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
24
lượt xem
1
download

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: LĐTBCK-TH31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: LĐTBCK-TH31 có tổng số 03 mô đun được chia ra thành 02 phần (nội dung phần kiến thức bắt buộc chiếm 70%, nội dung phần kiến thức tự chọn chiếm 30%). Phần kiến thức bắt buộc gồm 02 mô đun (1 mô đun đánh giá thí sinh về kỹ năng lắp đặt các thiết bị cơ khí và 1 mô đun đánh giá thí sinh về kỹ năng nâng chuyển,hoặc sử dụng dụng cụ đo kiểm) và 01 mô đun phần kiến thức tự chọn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: LĐTBCK-TH31

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: LĐTBCK – TH 31 Thời gian: 6h NỘI DUNG 1. Bảo dưỡng kích răng (3,5 tấn) theo yêu cầu kỹ thuật. TT Yêu cầu kỹ thuật Sai số cho phép 1 Thao tác tháo kích đúng quy trình. Đối chiếu quy trình 2 Bảo dưỡng kích đúng yêu cầu kỹ thuật Theo trình tự Xác định những hư hỏng, sửa chữa được hư hỏng 3 nhỏ của các chi tiết trong kích răng. 4 Thao tác lắp kích răng thành thạo Đối chiếu quy trình 2. Thao tác nối cáp thép 13,5mm (loại 6x37) bằng khoá cáp. Sai số cho phép TT Yêu cầu kỹ thuật (mm) Chọn đúng loại, số lượng khoá cáp theo đường kính 1 Theo bảng cáp Xác định khoảng cách giữ các khóa cáp, chiều đài 2 ±1 đoạn nối 3 Thao tác khoá cáp đúng yêu cầu kỹ thuật Thử kéo 1,5 tải trọng
  2. PHẦN I: HƯỚNG DẪN THÍ SINH I. Các quy định chung: 1. Tuân thủ các yêu cầu về an toàn và bảo đảm sức khỏe của nghề 2. Chỉ được hỏi tham vấn những câu hỏi cần thiết 3. Không gây mất trật tự khi thảo luận nhóm 4. Tuân thủ theo những yêu cầu và hướng dẫn của giám khảo 5. Điền đầy đủ tên, số báo danh và mã số đề thi vào các báo cáo 6.Thao tác theo đúng tuần tự và sử dụng đúng các dụng cụ 7.Tổng điểm và kết cầu điểm của các bài thi như sau: - Phần bắt buộc: Tổng số điểm tối đa cho 02 bài thi: 70 điểm, kết cấu như sau: + Điểm kiểm tra theo các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, nâng chuyển: Tổng cộng 60 điểm. Bài 1: 50 điểm Bài 2: 10 điểm. + Điểm an toàn lao động: 10 điểm - Phần tự chọn: Tổng số điểm tối đa: 30 điểm Ghi chú: - Nhóm thí (2 người) bảo dưỡng kích răng trong thời gian 5h - Mỗi thí sinh trong nhóm thao tác nối cáp thép trong 1h - Bất cứ bài thi nào vượt quá 5% thời gian cho phép sẽ không được đánh giá. - Thí sinh phải tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn lao động, các quy định của kỳ thi, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ thi. II. Hướng dẫn chi tiết. 1: Bảo dưỡng kích răng(3,5tấn) theo yêu cầu kỹ thuật. - Lập được trình tự tháo lắp và biện pháp an toàn hợp lý - Thao tác thành thạo dụng cụ đo, dụng cụ tháo lắp để tháo lắp và kiểm tra chi tiết máy - Thực hành tháo lắp, bảo dưỡng đạt yêu cầu cho phép. 2: Thao tác nối cáp bằng khoá cáp. - Nhận dạng đúng các loại khoá cáp và tên các chi tiết của khoá cáp. - Xác đúng chiều dài đoạn nối - Chọn đúng số lượng khoá cáp theo đường kính cáp. - Bảo dưỡng, thao tác khoá cáp đúng yêu cầu kỹ thuật.
  3. PHẦN II: DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 1, Thiết bị TT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 1 Kích răng 3,5 tấn 01 cái 2 Máy mài 2 đá 01 cái 2, Dụng cụ TT Dụng cụ Số lượng Ghi chú 1 Khay đồ 02 cái 2 Búa nguội 02 quả 3 Clê đầu choòng đầu dẹt 01 bộ 4 Thước cặp 1/50 01 cái 5 Thước lá 300mm 01 cái 6 Thước cuộn 5m 01 cái 7 Giũa dẹt 300 01 cái 8 Kìm vanh 01 cái 9 Chổi lông 02 cái 10 Thước nhét 01 bộ 11 Pan me đo trong 01 cái 12 Pan me đo ngoài 0-25 02 cái 13 Khoá cáp các loại 10 cái 14 Thước đo răng 01 bộ 15 Vam 3 chấu 01 bộ 3, Vật liệu TT Vật liệu Số lượng Ghi chú 1 Giẻ lau công nghiệp 05 kg 2 Dầu diezen 05 lít 3 Mỡ YC 20 0,2 kg 4 Giấy ráp P80 kích thước 70x127 05 tấm 5 Dây cáp Φ 13 15 m
  4. 6 Gang tay vải 03 đôi PHẦN III: NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn thi: Họ và tên thí sinh: Ngày thi: Số báo danh: Mã số : I. Hệ số điểm Hệ số điểm TT Các phương pháp đánh giá Điểm Bài 1 Bài 2 Kiểm tra theo các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và 1 60 50 10 nâng chuyển 2 An toàn lao động 10 5 5 II.Kiểm tra theo các yêu cầu kỹ thuật. Bài số 1: Điểm TT Tiêu chí đánh giá Tối đa Trừ Thực tế 1 Tháo lắp đúng theo trình tự 4 2 Thao tác vệ sinh kích răng thành thạo. 4 Thao tác tháo kích răng đúng quy trình, thành 3 4 thạo 4 Đọc đúng tên các chi tiết của kích răng. 4 5 Bảo dưỡng kích răng đúng yêu cầu kỹ thuật 4 Sửa chữa được hư hỏng nhỏ của các chi tiết 6 5 trong kích răng. 7 Thao tác lắp kích răng thành thạo 5 Lựa chọn đúng dầu, mỡ bôi trơn cho kích 8 4 răng 9 Những chú ý khi sử dụng kích răng 5 10 Thử tải kích răng theo TCVN 4244-86 4 Sử dụng thành thạo dụng cụ đo và dụng cụ 11 4 tháo lắp Sắp xếp dụng cụ thiết bị khu vực thi hợp lý, 12 3 chăng dây, treo biển cấm Cộng 50 điểm
  5. Bài số 2: Điểm TT Tiêu chí đánh giá Tối đa Trừ Thực tế 1 Sắp xếp dụng cụ thiết bị khu vực thi hợp lý 2 Nhận dạng đúng các loại khoá cáp và tên các 2 2 chi tiết của khoá cáp. 3 Chiều dài đoạn nối cáp ≥40 dcáp 2 Chọn đúng số lượng khoá cáp theo đường 4 2 kính cáp. Bảo dưỡng, thao tác khoá cáp đúng yêu cầu 5 2 kỹ thuật. Cộng 10 điểm III. An toàn lao động- vệ sinh công nghiệp Điểm TT Tiêu chí đánh giá Tối đa Trừ Thực tế Chuẩn bị dụng cụ và tổ chức nơi làm việc 1 3 hợp lý 2 Thực hiện đúng các biện pháp an toàn đã lập 3 Đảm bảo thời gian, an toàn lao động và vệ 3 4 sinh công nghiệp Điểm tối đa 10 điểm PHẦN IV: KỸ THUẬT VIÊN XƯỞNG THƯC HÀNH CHUYÊN CÔNG TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ MÔN VIỆC 1 2 3 4 5 Ghi chú: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..
  6. ………, ngày tháng năm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản