intTypePromotion=1

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTMMT-LT01 (kèm đáp án)

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
31
lượt xem
2
download

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTMMT-LT01 (kèm đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTMMT-LT01 (kèm đáp án) với bố cục rõ ràng giúp sinh viên củng cố kiến thức được học. Tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề có thêm kinh nghiệm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTMMT-LT01 (kèm đáp án)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: QTMMT - LT 01 Hình thức thi: Viết Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI I. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu 1: (3,0 điểm) Trình bày khái niệm ngắt (Interrupt)? Trình bày chu trình xử lý ngắt? Câu 2: (2,0 điểm) Trình bày kiến trúc của bộ chuyển mạch. Trong kiến trúc này thành phần nào quan trọng nhất? Vì sao? Vẽ mô hình minh họa. Câu 3: (2,0 điểm) Vẽ sơ đồ và giải thích quá trình phân giải tên miền cntt.thanhnien.com.vn trên mạng internet. II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm) Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với thời gian làm bài 50 phút và số điểm của phần tự chọn được tính 3 điểm. .........,ngày.......tháng.......năm..... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang:1/ 6
  2. DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH T GHI ĐỊA CHỈ LIÊN SỐ ĐIỆN HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL T CHÚ LẠC THOẠI 1 Chuyên Tr. CĐN Đà Nẵng Nguyễn Văn Hưng 0903510171 hungnguyenvan@walla.com gia trưởng 2 Chuyên Tr. CĐN Việt Nguyễn Anh Tuấn 0918849243 tuancdvs@gmail.com gia Nam-Singgapore 3 Chuyên Tr. CĐN Cơ giới Phan Huy Thành 0919508585 thanhphanhuy@gmail.com gia Ninh Bình 4 Chuyên Tr. CĐN KTCN Vũ Minh Luân 0937339007 Vuminh_luan@yahoo.com gia HCM 5 Chuyên Tr. CĐN TNDT Trần Quang Sang 0978127169 sangdaklakvietnam@gmail.com gia Tây Nguyên 6 Tr. CĐN CNC Chuyên Vũ Thị Hường Đồng An – Bình 0936141431 Vuhuong.dl08@gmail.com gia Dương 7 Tr. CĐN Quốc tế Nguyễn Thị Thuỳ Chuyên Nam Việt (Nha 0982999062 Thuyduong11582@gmail.com Dương gia Trang) 8 Chuyên Tr. CĐN Việt Mỹ Lê Phúc 0907677675 lephucxm@gmail.com gia HCM Trang:2/ 6
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA QTMMT - LT01 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 1 Khái niệm ngắt (Interrupt) Để tiến trình có thể thực hiện chính xác, cần phải có sự phối 0,25 điểm hợp nhịp nhàng giữa hoạt động của CPU và các thiết bị. Ngắt là phương tiện để các thiết bị thông báo cho CPU biết việc thay đổi trạng thái của mình. 0,5 điểm Từ góc độ CPU, ta có thể coi ngắt là cơ chế cho phép CPU tạm dừng việc thực hiện một tiến trình để chuyển sang thực hiện 0,25 điểm một tiến trình khác khi có một sự kiện nào đó xảy ra. Như vậy, ngắt là công cụ để chuyển điều khiển tới một tiến trình khác mà tiến trình hiện tại không biết. Trình bày chu trình xử lý ngắt? Chu trình xử lý ngắt thực hiện như sau: - Chu trình xử lý ngắt được thêm vào cuối chu trình lệnh 0,25điểm - Sau khi hoàn thành một lệnh, CPU kiểm tra xem có yêu cầu ngắt 0,75điểm gửi đến hay không: + Nếu không có tín hiệu yêu cầu ngắt thì CPU nhận lệnh kế tiếp. + Nếu có yêu cầu ngắt và ngắt đó được chấp nhận thì:  CPU cất ngữ cảnh hiện tại của chương trình đang thực hiện (các thông tin liên quan đến chương trình bị ngắt)  CPU chuyển sang thực hiện chương trình con phục vụ ngắt tương ứng.  Kết thúc chương trình con đó, CPU khôi phục lại ngữ cảnh Trang:3/ 6
  4. và trở về tiếp tục thực hiện chương trình đang tạm dừng - Sơ đồ chu trình xử lý ngắt: 0,75 điểm 2 Trình bày kiến trúc của bộ chuyển mạch. 0,5 điểm Switch được cấu tạo gồm hai thành phần cơ bản là: - Bộ nhớ làm Vùng đệm tính toán và Bảng địa chỉ (BAT- Buffer anh Address Table). - Giàn hoán chuyển (Switching Fabric) để tạo nối kết chéo đồng thời giữa các cổng Trong kiến trúc này thành phần quan trọng nhất ? 0,25 điểm Đối với bộ chuyển mạch bộ phận quan trọng nhất là giàn hoán chuyển Vì sao? 0,25 điểm Việc chuyển tiếp khung (frame) từ nhánh mạng này sang nhánh mạng kia của switch có thể được là nhờ vào các giải thuật của giàn hoán chuyển. Mô hình : 0,5 điểm Trang:4/ 6
  5. Cổng Giàn hoán chuyển 3 Vẽ sơ đồ và giải thích quá trình phân giải tên miền cntt.thanhnien.com.vn trên mạng internet. Sơ đồ dưới mô tả quá trình phân giải cntt.thanhnien.com.vn trên 1 điểm mạng Internet Gởi truy vấn địa chỉ c n tt.th a n h n ie n .c o m .v n “.“ Hỏi server quản lý tên miền .vn Name Server Gởi truy vấn địa chỉ Name c n tt. th a n h n ie n .c o m .v n Server .vn Hỏi server quản lý tên miền . e d u . v n Name Server Gởi truy vấn địa chỉ c n tt. th a n h n ie n .c o m .v n com.vn Hỏi server quản lý tên miền Name Server . th a n h n ie n .c o m .v n Gởi truy vấn địa chỉ c n tt. th a n h n ie n .c o m .v n t h a n h n i e n . c o m .vn Kết quả Reslover Name Server Query Trả lời địa chỉ IP của c n tt. th a n h n ie n .c o m .v n Resolver (Client) Giải thích : 1,0 điểm Client sẽ gửi yêu cầu cần phân giải địa chỉ IP của máy tính có tên cntt. thanhnien.com.vn đến name server cục bộ. Khi nhận yêu cầu từ Resolver, Name Server cục bộ sẽ phân tích tên này và xét xem tên miền này có do mình quản lý hay không. Nếu như tên miền do Server cục bộ quản lý, nó sẽ trả Trang:5/ 6
  6. lời địa chỉ IP của tên máy đó ngay cho Resolver. Ngược lại, server cục bộ sẽ truy vấn đến một Root Name Server gần nhất mà nó biết được. Root Name Server sẽ trả lời địa chỉ IP của Name Server quản lý miền .vn. Máy chủ name server cục bộ lại hỏi tiếp name server quản lý miền .vn và được tham chiếu đến máy chủ quản lý miền com.vn. Máy chủ quản lý com.vn chỉ dẫn máy name server cục bộ tham chiếu đến máy chủ quản lý miền thanhnien.com.vn. Cuối cùng máy name server cục bộ truy vấn máy chủ quản lý miền thanhnien.com.vn và nhận được câu trả lời. Cộng (I) 7 điểm II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 1 2 ... Cộng (II) 3 điểm Tổng cộng (I+II) 10 điểm ……., ngày… tháng,… năm…… …………………………..Hết……………………… Trang:6/ 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản