intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT35

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT35 dành cho các bạn nghề Lập trình máy tính. Tài liệu giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc luyện thi tốt nghiệp nghề này. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT35

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2009-2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA LTMT - LT35 Hình thức thi: Viết tự luận Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐÁP ÁN Câu 1: (1,0 điểm) Trong lập trình hướng đối tượng, tính thừa kế là gì? Các loại thừa kế? Hướng dẫn chấm TT Nội dung Điểm Trong lập trình hướng đối tượng, tính thừa kế là gì? Các loại 1,0 điểm thừa kế? Cho ví dụ. A Tính thừa kế là gì 0,5 điểm Tính thừa kế là việc sử dụng lại các đặc tính của lớp cơ sở trong các lớp dẫn xuất. Với tính thừa kế, để xây dựng các đối tượng mới, chỉ cần thêm các đặc tính cần thiết vào lớp dẫn xuất. B Các loại thừa kế 0,5 điểm - Thừa kế đơn - Thừa kế bội - Thừa kế ảo Câu 2: Cho lược đồ quan hệ R(U, F) : (3 điểm) U = {ABCDEGH} và F = {AB D, B CG, D EH}. a. Tìm khóa của R Lược đồ quan hệ trên đã ở dạng chuẩn 3 chưa? Vì sao? Nếu chưa ở dạng chuẩn 3, hãy tách lược đồ quan hệ trên về dạng chuẩn 3. TT Nội dung Điểm a. Khoá là AB. 1,0 điểm b. Lược đồ quan hệ trên chưa ở dạng chuẩn 3 vì ta 2,0 điểm Trang: 1/ 3
  2. có EF là thuộc tính không khoá nhưng phụ thuộc hàm bắc cầu vào khoá AB nên nó chưa ở dạng chuẩn 3.  Tách về dạng chuẩn 3.  Bước 1: không thực hiện  Bước 2: không thực hiện  Bước 3:  Tìm phủ tối tiểu F = {AB --> D, B --> C, B --> G, D --> E, D --> H} Vậy, phép tách để lược đồ quan hệ trên về dạng chuẩn 3 là: = {R1, R2, R3} Trong đó: R1(ABD,{AB --> D}) R2(BCG,{B --> C, B --> G}) R3(DEH, {D --> E,D --> H}) Câu 3: (3 điểm) Cho dãy khóa K: 45 21 32 15 72 62 54 90 82. Minh họa bằng sơ đồ giải thuật sắp xếp lựa chọn. Sắp xếp dãy khóa K theo thứ tự tăng dần bằng phương pháp sắp xếp lựa chọn. TT Nội dung Điểm Trang: 2/ 3
  3. * Giải thuật sắp xếp lựa chọn (Select sort) Begin i := 1; i < n -1 False End True Pos := i; i := i +1 1,5 điểm j := i + 1; False j n j := j +1; True True K[Pos] < K[j] Pos := i; False K[j] K[Pos]; * Minh họa quá trình sắp xếp dãy khóa K: 45 21 32 15 72 62 54 90 82 theo thứ tự tăng dần bằng phương pháp sắp xếp lựa chọn: Lượt sắp xếp 1 2 3 4 5 6 7 45 15 15 15 15 15 15 15 1,5 21 45 21 21 21 21 21 21 điểm 32 32 45 32 32 32 32 32 15 21 32 45 45 45 45 45 72 72 72 72 72 54 54 54 62 62 62 62 62 72 62 62 54 54 54 54 54 62 72 72 90 90 90 90 90 90 90 90 82 82 82 82 82 82 82 82 Trang: 3/ 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2