intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT18

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
49
lượt xem
4
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp cao đẳng nghề Lập trình máy tính, mời các bạn sinh viên tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT18 sau đây. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các bạn ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT18

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA LTMT - LT18 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 1 a. Công thức đệ quy USCLN(p, q) = q nếu p % q = 0 1,0 USCLN(p, q) = USLCN(q, p % q) nếu p % q != 0 b. Hàm đệ quy int USCLN(p, q) 1,0 { if (p%q= =0) return q; else return(USCLN(q, p%q)); } 2 a. Các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF - Một lược đồ quan hệ R là ở dạng chuẩn 1 (1NF) nếu miền 0,5 giá trị của các thuộc tính của nó chỉ chứa các giá trị nguyên tử (đơn, không phân chia được) và giá trị của một thuộc tính bất kỳ trong một bộ giá trị phải là một giá trị đơn thuộc miền giá trị của thuộc tính đó. - Một lược đồ quan hệ R là ở dạng chuẩn 2 (2NF) nếu R đạt 0,5 dạng chuẩn 1 và tất cả các thuộc tính không khoá của R đều phụ thuộc đầy đủ vào khoá (hay mỗi thuộc tính không khóa A của R đều không phụ thuộc bộ phận nào của một khóa bất kỳ của R) - Một lược đồ quan hệ R là ở dạng chuẩn 3 (3NF) nếu khi một 0,5 phụ thuộc hàm X A thỏa mãn trong R, thì: + Hoặc X là một siêu khóa của R + Hoặc A là một thuộc tính khóa của R b. Cho biết dạng chuẩn của các lược đồ quan hệ sau: - Q1(ABCDEG); F1={A→BC, C→DE, E→G} Trang: 1/4
  2. - Ta có: K ={A} 0,5 - Vậy D, E, C, G là thuộc tính không khóa mà C→DE, E→G - Do vậy Q không thuộc dạng chuẩn 3, mà Q thuộc dạng chuẩn 2 - Q2(ABCD) ; F2={AB → C ; D → B C → ABD} - Ta có: K1=[AB]; K2=[AD];K3=[C] 0,5 là các khoá - Vậy Q2 không có thuộc tính không khoá nên Q2 đạt chuẩn 3 - Q3(GMVNHP); F3={G→N; G→H; G→P; M→V; NHP→M} - Khoá của Q là G. 0,5 - Thuộc tính không khoá là M, V, N, H, P. - Do các phụ thuộc hàm G → M; G → V; G → N; G → H; G → P là các phụ thuộc hàm đầy đủ, nên lược đồ quan hệ Q đạt dạng chuẩn 2 , Q không dạt dạng chuẩn 3. 3 #include 0,25 #include #include class DT { private: double a[20];// Mang chua cac he so da thuc a0, a1,... int n ;// Bac da thuc public: void nhap(); void hienthi(); DT operator-(const DT &d2); double operator^(double x);// Tinh gia tri da thuc }; void DT::hienthi() 0,25 { cout
  3. void DT::nhap() 0,25 { cout > n; cout
  4. void main() 0,25 { DT p,q,f; double x,g; clrscr(); cout
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2