intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT43

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

36
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề sắp tới, mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT43 sau đây. Tài liệu hữu ích cho giáo viên và sinh viên nghề Lập trình máy tính cũng như những ai quan tâm đến vấn đề trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT43

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA LTMT - LT43 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 1 Tính thừa kế là gì 0, 75 điểm Tính thừa kế là việc sử dụng lại các đặc tính của lớp cơ sở trong các lớp dẫn xuất. Với tính thừa kế, để xây dựng các đối tượng mới, chỉ cần thêm các đặc tính cần thiết vào lớp dẫn xuất. Các loại thừa kế 0,5 điểm - Thừa kế đơn - Thừa kế bội - Thừa kế ảo Trang: 1/ 4
  2. Ví dụ 0,75 điểm 1. Thừa kế đơn: 0,25 điểm Lớp cơ sở ANIMAL có lớp dẫn xuất là ELEPHANT: class ANIMAL { public: void Eat(); void Sleep(); void Breathe(); } class ELEPHANT : public ANIMAL { public: void Trumpet(); void Stampede(); } 2. Thừa kế bội: Lớp xe đạp BICYCLE kế thừa từ hai lớp khung xe FRAME và bánh xe WHEEL class FRAM{ public: // các chi tiết tạo nên khung xe }; class WHEEL{ 0,25 điểm public: // các chi tiết tạo nên bánh xe}; class BICYCLE:FRAME,WHEEL{ // và các chi tiết khác}; 3. Thừa kế ảo: Lớp B,C thừa kế ảo lớp A class A {public: // các thuộc tính của A}; class B: public virtual A { // …}; class C: public virtual A { // …}; 0,25 điểm Trang: 2/ 4
  3. 2 Lập danh sách HOTEN,NGAYSINH của các sinh viên học lớp 1 điểm “CDN Tin”. Select HOTEN,NGAYSINH From Sinhvien, Lop Where TENLOP=“ CDN Tin” And SinhVien.MaLop=Lop.MaLop; Đếm số sinh viên lớp “CDN Tin”. 1 điểm Select count(MASV), SinhVien.MALOP From Sinhvien, Lop Where TENLOP=“ CDN Tin” And SinhVien.MaLop=Lop.MaLop Group by SinhVien.MALOP; Đưa ra danh sách những khoa có số lượng lớp lớn hơn 25. 1 điểm Select count(MALOP), MAKHOA From Lop Group by MAKHOA Having count(MALOP)>25; 3 Lưu đồ cấu trúc lặp for 1 điểm Trang: 3/ 4
  4. void Hinh_CN(int dai, int rong) 1 điểm { int row =12; for(int i=1; i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2