intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT04

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
46
lượt xem
2
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT04

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT04 sau đây nhằm giúp các bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào các kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề có thêm kinh nghiệm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT04

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3(2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA LTMT - LT04 TT Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 7 điểm Câu 1 1,5 điểm 1 Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu thêm dần để sắp xếp một 0,75 điểm dãy khóa theo chiều giảm dần. procedure sxthemdan(a,n) 1. a[0] := -∞; 0,25 điểm 2. for i:=2 to n do begin 0,25 điểm X:=a[i]; j:=i-1; while(X
  2. công ty. Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: a Xây dựng lớp để quản lý đại lý bao gồm mã đại lý, tên đại lý, 0,75 điểm số năm hợp tác, chiết khấu cơ bản có giá trị là 500.000 đồng và định nghĩa hàm thành phần cho phép nhập thông tin cho đại lý, hiển thị thông tin của một đại lý, tính tiền chiết khấu. tiền chiết khấu=chiết khấu cơ bản*số năm hợp tác*10% #include 0,25 điểm #include #include class DAILY { char madaily[10]; char tendaily[30]; public: int sonamhoptac; void nhap() 0,25 điểm { cout
  3. bằng 15% doanh số, nếu 20.000.000 =50000000) tongtien=tinhtienCK()+15*doanhso/100; else if((doanhso>=20000000)&&(doanhso
  4. coutn; ds=new DAILYBANLE[n]; for (i = 1; i
  5. SELECT Tenlop, AVG(Diem) AS DiemTB, MAX(Diem) AS DiemMax FROM Lophoc INNER JOIN Bienlai ON Lophoc.Malop = Bienlai.Malh GROUP BY Bienlai.Malh, Tenlop c Cho họ tên giáo viên và số lượng lớp mà giáo viên đó đã dạy 0,5 điểm SELECT Hoten, Count(*) AS Soluong FROM Giaovien INNER JOIN Lophoc ON Giaovien.Magv = Lophoc.Magv GROUP BY Lophoc.Magv, Hoten d Cho biết họ tên và kết quả học tập (điểm, xếp loại, kết quả ) 0,5 điểm cuả những học viên được miễn học phí. SELECT Ho, Ten, Diem, Xeploai, Kqua FROM Bienlai INNER JOIN Hocvien ON Bienlai.Mahv = Hocvien.Mahv WHERE Bienlai.Tiennop = 0 II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 3 điểm 1 2 Tổng cộng (I + II) ……….., ngày…………tháng………..năm………….. Trang:5/ 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2