intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT41

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT41

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT41 sau đây nhằm giúp các bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào các kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề có thêm kinh nghiệm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) – Nghề: Lập trình máy tính – Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT41

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA LTMT - LT41 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 1 Tính đa hình: 0, 5 điểm Tính đa hình là khả năng nhiều lớp anh em chia sẻ đặc tính 0,25 điểm chung của lớp tổ tiên nhưng cho những tác động khác nhau. Trong ngôn ngữ lập trình, tính đa hình thể hiện qua khả năng cho phép mô tả những phương thức có tên giống nhau trong cùng một lớp hoặc trong các lớp khác nhau. Nói cách khác, một thao tác có thể được cài đặt khác nhau trong 0,25 điểm cùng một lớp hoặc trong các lớp khác nhau. Tính đa hình giúp ích gì: 0,5 điểm Đặc điểm này giúp người lập trình không phải viết những cấu trúc điều khiển rườm rà trong chương trình của mình. Họ chỉ cần viết 1 thông điệp chung cho tập hợp các đối tượng có chung 1 tính chất nào đó. Những tình huống khác nhau của thông điệp chỉ thực sự đòi hỏi khi chương trình thực hiện tác động lên 1 đối tượng cụ thể. Ví dụ 1 điểm Thông điệp “vẽ hình” được gửi đến đối tượng hình hộp và hình tròn. Hai đối tượng này đều có chung hành vi vẽ hình nên tùy theo thời điểm mà đối tượng nhận thông điệp thì hình tương ứng sẽ được vẽ lên. 2 a. Lập danh sách HOTEN,NGAYSINH của các sinh viên học lớp 1 điểm “CDN LTMT K4”. Select HOTEN,NGAYSINH From Sinhvien, Lop Where TENLOP=“ CDN LTMT K4” And SinhVien.MaLop=Lop.MaLop Trang: 1/ 2
  2. b. Đếm số sinh viên lớp “CDN LTMT K4”. 1 điểm Select count(MASV), SinhVien.MALOP From Sinhvien, Lop Where TENLOP=“ CDN LTMT K4” And SinhVien.MaLop=Lop.MaLop Group by SinhVien.MALOP; Đưa ra danh sách những khoa có số lượng lớp lớn hơn 20. 1 điểm Select count(MALOP), MAKHOA From Lop Group by MAKHOA Having count(MALOP)>20; 3 Hàm strlen(s) : Trả về độ dài của chuỗi s. 1,0 điểm Ví dụ: char *s = "Borland International"; printf("Do dai s: %d", strlen(s)); Kết quả: Do dai s là 21 Hàm đếm số từ trong 1 chuỗi 1,0 điểm int Demtu(char *s) { int d=1; int l=strlen(s); for(int i=0; i< l; i++) if( s[i]!=’ ‘ && s[i-1]= =’ ‘) d++; return d; } Cộng I 7 điểm II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 1 2 .... Cộng II Tổng cộng (I+II) ………, ngày ………. tháng ……. năm …… Trang: 2/ 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2