intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I nghề Lập trình máy tính môn thực hành nghề - Mã đề thi: LTMT - TH29

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

37
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng các thầy cô giáo tham khảo Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I nghề Lập trình máy tính môn thực hành nghề - Mã đề thi: LTMT - TH29 phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I nghề Lập trình máy tính môn thực hành nghề - Mã đề thi: LTMT - TH29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ I (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH<br /> MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ<br /> Mã đề thi: LTMT - TH29<br /> Hình thức thi: thực hành<br /> Thời gian: 06 giờ (không kể thời gian giao đề thi)<br /> DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH<br /> TT<br /> <br /> HỌ VÀ TÊN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Trần Văn Quế<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> Nguyễn Văn Hùng<br /> Bùi Thị Hiền<br /> Thái Ngô Hùng<br /> <br /> GHI CHÚ<br /> Chuyên gia<br /> trưởng<br /> Chuyên gia<br /> Chuyên gia<br /> Chuyên gia<br /> <br /> ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC<br /> <br /> KÝ<br /> TÊN<br /> <br /> tranvanquekorea@yahoo.com<br /> hungnguyenhp@yahoo.com<br /> Starrystar_85@yahoo.com<br /> thaihungcntt@gmail.com<br /> <br /> Nghề: Lập trình máy tính<br /> <br /> NỘI DUNG ĐỀ THI<br /> TT<br /> <br /> Tên Modul<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Module 1<br /> <br /> Tạo cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 15<br /> <br /> Module 2:<br /> <br /> Tạo các form cập nhật dữ liệu<br /> <br /> 30<br /> <br /> Module 3:<br /> <br /> Tạo các form xử lý yêu cầu<br /> <br /> 20<br /> <br /> Mô đun 5: Tạo form chính<br /> <br /> 5<br /> <br /> Tổng:<br /> <br /> 70<br /> <br /> Ghi chú: Phần tự chọn 30 điểm do các trường biên soạn<br /> <br /> Trang 1/ 7<br /> <br /> A. MÔ TẢ KỸ THUẬT CỦA ĐỀ THI<br /> Đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề Lập trình máy tính. Đề thi chia làm ……<br /> câu và được bố trí nội dung như sau:<br /> I. PHẦN BẮT BUỘC (70 điểm)<br /> Cho lược đồ quan hệ QLBS (Quản lý bán sách) gồm các quan hệ:<br /> SACH(MaS, TenS, TacGia, NhaXuatBan, SoLuong, DonGia)<br /> Mỗi cuốn sách có một mã số xác định duy nhất (MaS), tên sách (TenS), Tác giả hoặc<br /> nhóm tác giả, số lượng hiện có (SoLuong) và đơn giá bán (DonGia).<br /> HOA_DON(SoHD, MaKH, NgayLap, TenNV)<br /> Mỗi hóa đơn bán sách được gán một mã số duy nhất (SoHD), hoá đơn được lập cho một<br /> khách hàng (MaKH) do một nhân viên lập (TenNV), có ngày lập xác định (NgayLap).<br /> CHI_TIET_HD(SoHD, MaS, SoLuong, DonGia)<br /> Một hoá đơn có thể có nhiều sách với số lượng (SoLuong) tuỳ ý và đơn giá (DonGia) tại<br /> thời điểm bán cuốn sách đó.<br /> KHACH_HANG(MaKH, TenKH, DiaChi, DienThoai)<br /> Mỗi khách hàng có một mã số duy nhất (MaKH), một tên gọi (TenKH), địa chỉ (DiaChi),<br /> điện thoại (DienThoai) để liên lạc.<br /> <br /> Module 1: (15 Điểm)<br /> Từ việc phân tích người ta đã thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu quản lý bán sách như sau:<br /> <br /> Bảng Nhân viên : NHANVIEN<br /> Tên trường<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> Manv<br /> <br /> Mã nhân viên<br /> <br /> Tennv<br /> <br /> Tên nhân viên<br /> <br /> Diachinv<br /> <br /> Địa chỉ nhân viên<br /> <br /> Ngaysinh<br /> <br /> Ngày sinh<br /> <br /> Bảng Khách hàng : KHACHHANG<br /> <br /> Trang 2/ 7<br /> <br /> Tên trường<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> Makh<br /> <br /> Mã khách<br /> <br /> Tenkh<br /> <br /> Tên khách<br /> <br /> Diachi<br /> <br /> Địa chỉ<br /> <br /> SDT<br /> <br /> Số điện thoại<br /> <br /> Bảng Sách : SACH<br /> Tên trường<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> Masach<br /> <br /> Mã sách<br /> <br /> Tensach<br /> <br /> Tên sách<br /> <br /> Tacgia<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> NXB<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> Soluong<br /> <br /> Số lượng<br /> <br /> Dongia<br /> <br /> Đơn giá<br /> <br /> Bảng hóa đơn : HOADON<br /> Tên trường<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> Sohd<br /> <br /> Số hóa đơn<br /> <br /> Ngayban<br /> <br /> Ngày bán<br /> <br /> Manv<br /> <br /> Mã nhân viên<br /> <br /> Makh<br /> <br /> Mã khách hàng<br /> <br /> Bảng Chi tiết hóa đơn : CHITIETHD<br /> Tên trường<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> Trang 3/ 7<br /> <br /> Sohd<br /> <br /> Số hóa đơn<br /> <br /> Masach<br /> <br /> Mã sách<br /> <br /> Soluongban<br /> <br /> Số lượng bán<br /> <br /> Dongiaban<br /> <br /> Đơn giá bán<br /> <br /> Hãy sử dụng hệ quản trị CSDL SQL Server (hoặc Microsoft Access) thực hiện các<br /> yêu cầu sau:<br /> a) Tạo các bảng trên.<br /> b) Tạo các ràng buộc giữa các bảng.<br /> c) Nhập vào mỗi bảng từ 5 đến 10 dòng dữ liệu.<br /> Module 2: (30 điểm)<br /> Tạo các form cập nhật dữ liệu cho các bảng trong CSDL trên. Trên form có<br /> lưới hiển thị dữ liệu, bao gồm các nút thêm, sửa, lưu, xóa.<br /> Module 3 (20 điểm):<br /> a. Tạo Form thống kê số lượng sách bán theo ngày.<br /> b. Tạo Form thống kê số lượng sách tồn kho theo ngày.<br /> c. Tạo Form tìm kiếm sách theo tác giả hoặc theo nhà xuất bản.<br /> Module 4 (5 điểm):<br /> Tạo giao diện chính của chương trình gồm menu (hoặc link menu) gọi thực hiện<br /> các phần yêu cầu trong các Câu 2 và Câu 3 ở trên.<br /> Chú ý: Sinh viên có thể dùng ngôn ngữ C# hoặc ASP.net, VB.net để thực hiện<br /> đề bài trên.<br /> <br /> Trang 4/ 7<br /> <br /> B. THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT.<br /> I. PHẦN BẮT BUỘC<br /> STT<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> MÁY MÓC<br /> THIẾT BỊ<br /> Thiết bị<br /> Bộ máy tính<br /> Máy in<br /> Phần mềm<br /> Visual Studio<br /> Sql Server<br /> Vật tư<br /> Đĩa CD, giấy<br /> <br /> Thông số<br /> <br /> Ghi<br /> chú<br /> <br /> Core - Dual 2.0, Ram 1G, ổ cứng 80G<br /> <br /> Visual Studio 2005 trở lên<br /> Sql Server 2000 trở lên<br /> <br /> II. PHẦN TỰ CHỌN<br /> Phần mềm thực hành<br /> STT<br /> <br /> Tên phần mềm<br /> <br /> Thông số<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Trang 5/ 7<br /> <br /> Ghi<br /> chú<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2